Limburgse Jagers


200jaarVan Linie Regiment Phaff in 1813 tot Regiment Limburgse Jagers heden ten dage

Welkom op de website van het oudste infanterie regiment van de Koninklijke Landmacht. 

Op 23 november 2013 bestond ons Regiment 200 jaar. Immers op die dag is zij in 1813 als Infanterie-regiment door Kolonel Phaff opgericht. Het Regiment heeft’, weliswaar met naamveranderingen, 200 jaar onafgebroken gediend en gestreden voor Koning en ‘t Vaderland. 

Gestreden heeft zij vrijwel direct na de oprichting in Breda op 20 en21 december om de stad te behoeden voor bezetting door Franse Troepen. Ingelijfd in de Koninklijke Landmacht op 9 januari 1814 als 2e Bataljon van Linie vocht ze in juni 1815 in Quatre-Bras en Waterloo in de definitieve slag tegen het leger van Napoleon en als 2e Afdeling Infanterie deed ze in 1830 mee aan de Tiendaagse Veldtocht in België. Als 2e Regiment Infanterie diende zij in 110 jaar van relatieve vrede, tot in mei 1940 leden van het Regiment daadwerkelijk het grondgebied van Nederland tegen de Duitse aanval verdedigden.

Vervolgens werden in de periode 1946-1950 meerdere bataljons van het 2e Regiment uitgezonden naar het vm Nederlands-Indië om daar orde en rust te brengen. In 1950 gaat het 2e Regiment met het Bredase 6e Regiment en Nijmeegse 11e Regiment op in het huidige Regiment Limburgse Jagers. Dat mag zich gelijk inzetten in de zgn Koude oorlog, de gewapende vrede tegenover het Warschau pact, die zelfs het 42 BLJ tot zeer nabij van het IJzeren Gordijn bracht. Na de val van de Muur in 1989 gaat de huidige inzet spelen Missies in ver afgelegen landen om vrede af te dwingen in vm Joegoslavië, Irak en Afghanistan. 

Op deze website vind u brede informatie over het Regiment (RLJ), haar Commandant, zijn onderdelen, als het actief dienende 42e pantser infanterie bataljon (42 BLJ) in Oirschot en reeds opgeheven eenheden, als 16 BLJ, Demcie, Fanfarekorps etc.
Tevens geeft de site informatie over activiteiten van de Veteranen Vereniging van het Regiment (VVRLJ) en de ondersteunende Stichting Regiment Limburgse Jagers (SRLJ). Zij organiseren bijeenkomsten en maken contact mogelijk tussen (oud) leden van het Regiment. De Stichting draagt mede zorg voor de instandhouding van de traditiebeleving, de vastlegging van de geschiedenis van het Regiment en haar leden oa vastgelegd in de Historische Verzameling en faciliteert deze website.   

 

Aanmelden bij het regiment kan via deze link.

  

Heeft u een verhaal of foto's die u wil delen, neem dan contact op met de redactie van www.limburgsejagers.nl. 

Redactie website: kpl1 bd Chris van Straaten

Fotoboek: kpl bd Arie van Dijke

 

Jarig vandaag:

-+-+- Joop Freekenhorst 432BI 52-01 -+-+- Jan Knoren 42BLJ 58-01 -+-+- Gerard Knoben 16BLJ 59-02 -+-+- Henk v.d. Meer 42BLJ 59-02 -+-+- Adri Bor 1LK 61-01 -+-+- Cor de Hoog 42BLJ 67-06 -+-+- Kees de Knoop 42BLJ 69-03 -+-+- Carol Franken 42BLJ 77-03 -+-+- Diets 42BLJ -+-+- Erik Verhoeven 42BLJ 93-06 -+-+- Matthijs Oudshoorn 42BLJ -+-+-

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2015

AddThis Social Bookmark Button

kaart-2014

 

Commandant Landstrijdkrachten en Regimentsoudste Luitenant-generaal Mart de Kruif

AddThis Social Bookmark Button

toespraakdekruiffb

Beste collega’s, mannen en vrouwen,

 

Aan het begin van het jaar 2014 zei ik dat het een druk jaar zou worden. Nu, aan het eind van het jaar, is dat een understatement gebleken. Naast de viering van 200 jaar KL, de volle impact van bezuinigingen en reorganisaties, ons oefenprogramma (met de certificering voor de EUBG en NRF) en steunverleningen, werden we geroepen om te assisteren met de MH-17, steeg onze nationale inzet en hebben we continue bijna 1000 collega’s op missie buiten Nederland. Hiermee levert de KL bijna tweederde van de menskracht bij inzet van de krijgsmacht. Alles bij elkaar een formidabele prestatie!

Lees meer...

 

8e Diner de Corps Onderofficieren Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

RLJ-regcmdt-logo

Collegae,

Een traditie wordt voortgezet, voor de achtste maal organiseren we het Diner de Corps Onderofficieren Limburgse Jagers, op donderdag 26 februari 2015. Onderofficieren van het Regiment Limburgse Jagers die momenteel niet werkzaam zijn bij 42 BLJ kunnen hieraan ook deelnemen. Een en ander zal plaatsvinden op een buitenlocatie.

 

 

17.30 uur Ontvangst in partycentrum “`t Putje” in Oss
18.00 uur Aanvang diner
22.30 uur Einde diner aansluitend borrel en gezellig samenzijn
23.30 uur Einde

 

Tenue: DT Batons
Burgers Tenue de Ville

 

Verzoek is om z.s.m. maar in ieder geval vóór 28 januari 2015 telefonisch of via de mail opgave te doen bij Smi vd Berg Sie S1 42 BLJ (+31 40 2666171 of *06-549 66171). De kosten voor deelname zijn €20,= per persoon, ter plekke te voldoen.  Indien u na afloop wenst te slapen dient u zelf slaapplaats moeten regelen via het FAB Oirschot.

 

Aooi P.L.C. Paijens

Regiments Adjudant Limburgse Jagers

 

Phaff dag 2014

AddThis Social Bookmark Button

phaff2014-1

Donderdag 12 december was de Phaffdag. Dit jaar werd deze gehouden op de kazerne in Oirschot. De dag begon met een gezellig samenzijn in het Heimbetrieb onder het genot van een kopje koffie en een stuk taart. Ondanks het slechte weer was de opkomst goed. Ongeveer 75 mannen en vrouwen waren aanwezig, waaronder ook luitenant-generaal bd Huysman. Het was bijzonder dat hij ondanks zijn fysieke gesteldheid toch aanwezig kon zijn.

 

 

phaff2014-6

Na het openingswoordje van Overste bd Nico Vroom en Overste Jansen konden de aanwezigen genieten van een zeer interessante presentatie over de toekomst van het gevechtstenue. Majoor Alex Claessen gaf de presentatie. Hij had daarnaast ook prototypen van het nieuwe tenue meegebracht, die door de aanwezigen kon worden bekeken.

 

 

 

phaff2014-5

Na de lunch konden de gasten de beëdiging bijwonen. In zeer koud en guur weer legden 40 mannen de eed of de belofte af onder toeziend oog van het bataljon, familieleden van de nieuwe Jagers en andere aanwezigen. Na de beëdiging ging iedereen snel naar binnen om op te warmen en de nieuwe Jagers te feliciteren.

 

 

 

phaff2014-2

phaff2014-3
phaff2014-4

 

62e Diner de Corps voor Officieren en gasten Regiment Limburgse

AddThis Social Bookmark Button

corpsdiner

Zoals gebruikelijk zijn de Diners de Corps altijd gehouden in de maand januari. Echter vanwege het oefenprogramma van het 42 Bataljon LJ is de datum nu vastgesteld op vrijdag 27 februari en zal plaatshebben in Sevenum, deze locatie is gekozen in relatie met legeringfaciliteiten in de voormalige vliegbasis de Peel , die in de nabijheid is gelegen.

 

Definitieve uitnodiging van de Regimentscommandant zal U zsm worden toegezonden en op de website en facebook  worden bekendgesteld.