Limburgse Jagers


200jaarVan Linie Regiment Phaff in 1813 tot Regiment Limburgse Jagers heden ten dage

Welkom op de website van het oudste infanterie regiment van de Koninklijke Landmacht. 

Op 23 november 2013 bestond ons Regiment 200 jaar. Immers op die dag is zij in 1813 als Infanterie-regiment door Kolonel Phaff opgericht. Het Regiment heeft’, weliswaar met naamveranderingen, 200 jaar onafgebroken gediend en gestreden voor Koning en ‘t Vaderland. 

Gestreden heeft zij vrijwel direct na de oprichting in Breda op 20 en21 december om de stad te behoeden voor bezetting door Franse Troepen. Ingelijfd in de Koninklijke Landmacht op 9 januari 1814 als 2e Bataljon van Linie vocht ze in juni 1815 in Quatre-Bras en Waterloo in de definitieve slag tegen het leger van Napoleon en als 2e Afdeling Infanterie deed ze in 1830 mee aan de Tiendaagse Veldtocht in België. Als 2e Regiment Infanterie diende zij in 110 jaar van relatieve vrede, tot in mei 1940 leden van het Regiment daadwerkelijk het grondgebied van Nederland tegen de Duitse aanval verdedigden.

Vervolgens werden in de periode 1946-1950 meerdere bataljons van het 2e Regiment uitgezonden naar het vm Nederlands-Indië om daar orde en rust te brengen. In 1950 gaat het 2e Regiment met het Bredase 6e Regiment en Nijmeegse 11e Regiment op in het huidige Regiment Limburgse Jagers. Dat mag zich gelijk inzetten in de zgn Koude oorlog, de gewapende vrede tegenover het Warschau pact, die zelfs het 42 BLJ tot zeer nabij van het IJzeren Gordijn bracht. Na de val van de Muur in 1989 gaat de huidige inzet spelen Missies in ver afgelegen landen om vrede af te dwingen in vm Joegoslavië, Irak en Afghanistan. 

Op deze website vind u brede informatie over het Regiment (RLJ), haar Commandant, zijn onderdelen, als het actief dienende 42e pantser infanterie bataljon (42 BLJ) in Oirschot en reeds opgeheven eenheden, als 16 BLJ, Demcie, Fanfarekorps etc.
Tevens geeft de site informatie over activiteiten van de Veteranen Vereniging van het Regiment (VVRLJ) en de ondersteunende Stichting Regiment Limburgse Jagers (SRLJ). Zij organiseren bijeenkomsten en maken contact mogelijk tussen (oud) leden van het Regiment. De Stichting draagt mede zorg voor de instandhouding van de traditiebeleving, de vastlegging van de geschiedenis van het Regiment en haar leden oa vastgelegd in de Historische Verzameling en faciliteert deze website.   

 

Aanmelden bij het regiment kan via deze link.

  

Heeft u een verhaal of foto's die u wil delen, neem dan contact op met de redactie van www.limburgsejagers.nl. 

Redactie website: kpl1 bd Chris van Straaten

Fotoboek: kpl bd Arie van Dijke

 

Jarig vandaag:

-+-+- Bert Erkens 42BLJ 68-01 -+-+- Gerard Witte 42BLJ 68-02 -+-+- Richard Burgemeester 42BLJ 88-06 -+-+- Hendrik Nijman 42BLJ 91-01 -+-+- Erik van Harn 42BLJ -+-+- Jeroen Ossenkoppele 42BLJ 96-01 -+-+-

Laatste reünie van het Margrietbataljon, 1-11 R.I

AddThis Social Bookmark Button

magrietbat

Op 21 mei 2015 zal de laatste reünie van het Margrietbataljon, 1-11 R.I. plaats vinden op de Margrietkazerne te Wezep.
Gezien de gezondheidstoestand en leeftijd van de veteranen is op de ledenvergadering van 15 mei j.l. besloten dat 70 jaar na de oprichting van het bataljon nog voor één laatste keer bijeengekomen zal worden.

 

Mocht u vragen hebben over het Margrietbataljon of over deze laatste bijeenkomst, dan kunt u zich richten tot:


L.J. Bieringa
secr./penn.
0164-256345
06-24500453

 

Reünie Tijgerbrigade

AddThis Social Bookmark Button

Voor alle veteranen die gediend hebben bij de Tijgerbrigade
wordt op zaterdag 27 september 2014 weer de reünie
gehouden in de van Brederode /Lunetten kazerne te Vught

 

Deze reünie wordt georganiseerd door de reünie- en nazorgcommissie 2-6R.I., T-Brigade.
Veteranen van alle onderdelen die deel hebben uitgemaakt van de T-(Tijger) Brigade zijn van harte welkom.

 

Voor meer informatie en programma download oproep.

 

Hebt u interesse om deze reünie bij te wonen?

Wilt u meer informatie over dit initiatief?

Neem dan contact op met:

 

Marianne Pragt-Lankhuizen
Voorzitter/secretaris reünie & nazorgcommissie
2-6RI- T-brigade
Telefoon: 010-4382758
Mobiel: 0625278220
E-mail : marianne.lankhuizen@gmail.com

 

Limburgse Jagers Balkan Reünie

AddThis Social Bookmark Button

Balkan

Limburgse Jagers Balkan Reünie


Datum: 17 oktober 2014

 

Locatie: Generaal-majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot

 

Info: Al het personeel dat met of onder het vaandel van het Regiment Limburgse Jagers op missie is geweest naar de Balkan wordt uitgenodigd voor een grote reünie op vrijdag 27 oktober van 1300u tot 1900u. Aanmelden kan tot 29 september per e-mail of brief en door storting van 10 Euro. Dit bedrag is inclusief een warme maaltijd, een aantal consumpties en een aandenken. Meer informatie op www.limburgsejagers.nl of facebook /limburgsejagers

 

Aanmelden: tot 29 september per mail aan blj.balkan@gmail.com of per post aan 42 BLJ Reünie, Postbus 33, MPC 75A, 5688 ZG Oirschot NLD. Met vermelding van naam, adres, Rnr/PSnr en missie. Leden van de Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers zijn door hun lidmaatschap vrij van entree.
Reknr. NL68 RABO 0182426440, T.n.v. VVRLJ o.v.v. BLJ-Balkan Reünie 

In Memoriam oud kapelmeester Henk van 't Veer

AddThis Social Bookmark Button

henkvantveer1

Henk van 't Veer werd geboren op 4 juni 1946 te Zwolle. Op de plaatselijke muziekschool te Zwolle volgde hij de lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV). Zijn voorliefde ging uit naar het orgel en in 1961 behaalde hij het praktijkdiploma kerkorgel.


Van zijn vader leerde hij trompet spelen. Hierdoor kon hij zijn dienstplicht vervullen als solocornettist bij het Geniekapel in Vught. In 1965 startte hij op het conservatorium. Daar studeerde hij AMV-schoolmuziek met bijvak Koordirectie. Vervolgens gaf hij 11 jaar les aan de muziekschool en een scholengemeenschap te Zwolle. Hij vervolgde zijn muziekstudie met Harmonie- Fanfare- Brassbanddirectie met bijvak trombone.


Na de succesvolle afronding van deze studie werd hij gevraagd om Kapelmeester te worden van het Fanfarekorps der Limburgse Jagers, uiteraard gelegen in Seedorf, Duitsland. Vijf jaar lang heeft hij dit korps gedirigeerd waarna hij dirigent werd van het Trompetterkorps der Cavalerie te Amersfoort (in feite ruilde hij met kapelmeester Alwin Liew-On) en vanaf 1989 dirigeerde hij het Artillerie Trompetterkorps te Garderen. Een jaar  was hij nog een jaar dirigent van het TKBW - Trompetterkorps Bereden Wapens.


Gedurende al deze jaren heeft hij een diverse amateurkorpsen en -koren gedirigeerd en ook kerkorgel bleef hij trouw. De laatste jaren was hij actief bij het Reünie Orkest Artillerie in 't Harde, muziekvereniging "Schylge" op Terschelling, alwaar hij ook voorzitter is van de SMOT (Stichting Muziek Onderwijs Terschelling) en een Cantorij in Zeewolde. Daarnaast verzorgde hij regelmatig de auditie en klankregie van een paar radioprogramma's.


In 2012 werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn (meer dan 45 jaar) verdiensten als vrijwilliger op muzikaal gebied en zijn inzet voor gehandicapten en Canadese veteranen.


Na een korte ziekenhuisopname kwam Henk te overlijden in Harderwijk op 6 juli 2014. Dat hij moge rusten in vrede. Wij wensen de familie veel sterkte.

 

Rhino Warder 11-06-2014 tot 26-06-2014

AddThis Social Bookmark Button

rw8

De oefening Rhino Warder is de laatste stap tot de operationele gereed stelling van 42 BTG. Met het nemen van deze stap is 42 BTG gereed voor toekomstige missies. 

Het programma van de oefening bestaat uit gedeelten waarbij op compagnie- en bataljonsniveau een doorbraak in vijandelijke opstellingen moet worden geforceerd en waarbij, in een apart scenario,  stabilisatieoperaties (stabops) worden uitgevoerd.

 

(Foto´s (c) Erik Attema)

Lees meer...

 

Gebouwen en omgeving Oirschot

AddThis Social Bookmark Button

wachtgebouwoirschot

Regelmatig krijgen wij vragen en verzoekjes van oud LJ'ers die in Oirschot hebben gediend. Ze zijn op zoek naar foto's uit hun tijd, we spreken hier over de jaren 1950-60 en 70, maar daarvan is weinig terug te vinden.
Een van de vragen gaat over de barakken van die tijd, de oude barakken die al lang verdwenen zijn. Wie beschikt er over foto's van deze barakken en wil deze inscannen en aan ons sturen. We nemen die graag op in ons archief.

 

Hans Timmers is op zoek naar foto's van keuken 3.  
Dit was een houten keet buiten het kazerneterrein tegenover de ingang van de Legerplaats Oirschot in de jaren zestig van de vorige eeuw.
Hier konden de militairen na diensttijd een bordje frites met een gebakken ei tegen een schappelijke prijs kopen. De exploitatie was in handen van particulieren.
Wie kan mij aan een foto helpen. Mag zowel een foto van het interieur als van het exterieur zijn.

In 1961 wordt deze houten snackbar gebouwd op de hoek aan de Eindhovensedijk, keuken 3 genoemd, die rood-wit-blauw geschilderd was, maar is in 1971 door brand verwoest.

 

wachtgebouwoirschot2

Mocht iemand hiervan nog foto's bezitten, dan kunt u die sturen naar j.timmers830@chello.nl en info@limburgsejagers.nl . Kijkt u eens in uw oude fotoboek, misschien komt u daar wel een foto tegen die wij zoeken of een foto die een speciale herinnering naar boven brengt en die u wil delen met andere LJ'ers. Via de website van het Regiment Limburgse Jagers is dit altijd mogelijk. Wij zijn er niet alleen om de huidige tijd te verslaan, maar de geschiedenis van ons Regiment wordt op deze manier ook bewaard.

 
 

Gone but not forgotten!

AddThis Social Bookmark Button

tomkrist

Honor them...
Never forget... 

Elnt Tom Antonius Wilhelmus Krist (42 Painfbat LJ) 
04-02-1983 te Tilburg/12-07-2007 te Utrecht, CMH 

Gone but not forgotten! 

Freedom isn't free!
Forever brothers in arms! 


'Een oorlogsgraf, want Tom was trots militair te zijn' 

"Even afscheid nemen van Tom", zegt Marianne Krist. Ze kust de grafsteen waaronder haar zoon Tom begraven ligt en zoekt steun bij haar man Wil.

 De sobere grafsteen maakt in één oogopslag duidelijk dat Tom Krist een oorlogsslachtoffer is. Eerste luitenant Krist, toen 24 jaar, overleed op 12 juli 2007 aan de gevolgen van een zelfmoordaanslag in Deh Rawod, Uruzgan. Negen dagen later werd hij met beperkte militaire eer begraven op de katholieke begraafplaats in Berkel-Enschot. Dat had Tom zelf nog voor zijn vertrek naar Afghanistan aangegeven. De keus voor een oorlogsgraf maakten Toms vriendin en zijn ouders. Marianne Krist: "Dit past gewoon bij Tom. Hij was er trots op militair te zijn en hield van traditie." 

Lees meer...

 

Defensiekrant, jaargang 1, nummer 14, 11 juli 2014

AddThis Social Bookmark Button

rijksoverheid-defensiekrant

De veertiende Defensiekrant staat voor u klaar. Klik hier om de Defensiekrant te openen.

 

Voor nieuwsbrieven van de Rijksoverheid kunt u zich kosteloos aanmelden.

 

Maak een selectie via de website van de abonnementen waarvoor u zich wilt aanmelden en laat het e-mailadres achter waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met daarin een link waarmee u de aanmelding bevestigt. Na bevestiging ontvangt u de meest recente editie(s) automatisch in uw mailbox.

 

42 BLJ in Gennep

AddThis Social Bookmark Button

gennep4

De reeks van beëdigingen is vandaag tot een einde gekomen in de geboortegemeente van Overste Jansen: Gennep.

 

 

 

gennep1

Maar liefst 28 Ganzen zijn beëdigd in het bijzijn van veel bezoekers.

 

 

 

 

gennep6

Wederom een succesvolle dag, ondanks de regen.

 

 

 

 

gennep2

Gemeente Gennep, bezoekers en iedereen die aan de evenementen heeft meegewerkt: Bedankt!

 

 

 

 

gennep5

gennep7
gennep3

Gennepenaar Harm Teunissen heeft op de website Gennepnu een fotoreportage en een film geplaats over het bezoek van 42 BLJ aan Gennep.

 

42 BLJ in Roermond

AddThis Social Bookmark Button

roermond5

Ook de tweede beëdigingsdag was een succes! Onze Bravo "Bulldog" compagnie was op 8-7-2014 aanwezig in Roermond, samen met hun mascotte Spike.

 

 

 

roermond8

Vier bulldogs zijn beëdigd op de markt in Roermond en ondanks de stromende regen was ook hier vanuit het Limburgs publiek de nodige aandacht.

 

 

 

roermond4

Wederom werd er getokkeld vanf de kerk op de markt, kortom, de Limburgse Jagers, tokkelen en marcheren door de straten van ons mooie Limburgse land.

 

 

 

 

roermond3

roermond9
roermond7
roermond1
roermond2
roermond6