Limburgse Jagers


200jaarVan Linie Regiment Phaff in 1813 tot Regiment Limburgse Jagers heden ten dage

Welkom op de website van het oudste infanterie regiment van de Koninklijke Landmacht. 

Op 23 november 2013 bestond ons Regiment 200 jaar. Immers op die dag is zij in 1813 als Infanterie-regiment door Kolonel Phaff opgericht. Het Regiment heeft’, weliswaar met naamveranderingen, 200 jaar onafgebroken gediend en gestreden voor Koning en ‘t Vaderland. 

Gestreden heeft zij vrijwel direct na de oprichting in Breda op 20 en21 december om de stad te behoeden voor bezetting door Franse Troepen. Ingelijfd in de Koninklijke Landmacht op 9 januari 1814 als 2e Bataljon van Linie vocht ze in juni 1815 in Quatre-Bras en Waterloo in de definitieve slag tegen het leger van Napoleon en als 2e Afdeling Infanterie deed ze in 1830 mee aan de Tiendaagse Veldtocht in België. Als 2e Regiment Infanterie diende zij in 110 jaar van relatieve vrede, tot in mei 1940 leden van het Regiment daadwerkelijk het grondgebied van Nederland tegen de Duitse aanval verdedigden.

Vervolgens werden in de periode 1946-1950 meerdere bataljons van het 2e Regiment uitgezonden naar het vm Nederlands-Indië om daar orde en rust te brengen. In 1950 gaat het 2e Regiment met het Bredase 6e Regiment en Nijmeegse 11e Regiment op in het huidige Regiment Limburgse Jagers. Dat mag zich gelijk inzetten in de zgn Koude oorlog, de gewapende vrede tegenover het Warschau pact, die zelfs het 42 BLJ tot zeer nabij van het IJzeren Gordijn bracht. Na de val van de Muur in 1989 gaat de huidige inzet spelen Missies in ver afgelegen landen om vrede af te dwingen in vm Joegoslavië, Irak en Afghanistan. 

Op deze website vind u brede informatie over het Regiment (RLJ), haar Commandant, zijn onderdelen, als het actief dienende 42e pantser infanterie bataljon (42 BLJ) in Oirschot en reeds opgeheven eenheden, als 16 BLJ, Demcie, Fanfarekorps etc.
Tevens geeft de site informatie over activiteiten van de Veteranen Vereniging van het Regiment (VVRLJ) en de ondersteunende Stichting Regiment Limburgse Jagers (SRLJ). Zij organiseren bijeenkomsten en maken contact mogelijk tussen (oud) leden van het Regiment. De Stichting draagt mede zorg voor de instandhouding van de traditiebeleving, de vastlegging van de geschiedenis van het Regiment en haar leden oa vastgelegd in de Historische Verzameling en faciliteert deze website.   

 

Aanmelden bij het regiment kan via deze link.

  

Heeft u een verhaal of foto's die u wil delen, neem dan contact op met de redactie van www.limburgsejagers.nl. 

Redactie website: kpl1 bd Chris van Straaten

Fotoboek: kpl bd Arie van Dijke

 

Home

Jarig vandaag:

-+-+- Ben de Wolf 42BLJ 65-01 -+-+- Winand Heijltjes 42BLJ 72-02 -+-+- Jaap Pico 42BLJ 72-02 -+-+- Gerard (Gerrit) v.d. Zeijden 42BLJ 75-04 -+-+- Arthur Klompers 41STST 94-04 -+-+-

Foto's beediging Valkenburg

AddThis Social Bookmark Button

beedvalburg-6

Nog een aantal foto's die wij u niet willen onthouden.

Lees meer...

 

Bijzondere openbare beëdiging in Valkenburg

AddThis Social Bookmark Button


valkenburg2015-1

De regimentsweek Basic BLJ vond dit jaar plaats in Valkenburg.

Lees meer...

 

Herdenking Waterloo

AddThis Social Bookmark Button

waterloo2

De slag om Waterloo wordt herdacht, niet alleen in Belgie, maar ook in Nederland. Hoewel Waterloo

Lees meer...

 

Koninklijke Landmacht herdenkt slag bij Waterloo

AddThis Social Bookmark Button

pienemanwaterloo

De Koninklijke Landmacht herdenkt donderdag 18 juni de Slag bij Waterloo. In een militaire ceremonie met 350 militairen, wordt stilgestaan bij

Lees meer...

 

PaOst cie 42 BLJ

AddThis Social Bookmark Button

paost

Via de Ritselkist is sinds kort ook het oude logo van de Paost cie als geborduurd embleem te verkrijgen. Het gaat om de

Lees meer...