Limburgse Jagers


200jaarVan Linie Regiment Phaff in 1813 tot Regiment Limburgse Jagers heden ten dage

Welkom op de website van het oudste infanterie regiment van de Koninklijke Landmacht. 

Op 23 november 2013 bestond ons Regiment 200 jaar. Immers op die dag is zij in 1813 als Infanterie-regiment door Kolonel Phaff opgericht. Het Regiment heeft’, weliswaar met naamveranderingen, 200 jaar onafgebroken gediend en gestreden voor Koning en ‘t Vaderland. 

Gestreden heeft zij vrijwel direct na de oprichting in Breda op 20 en21 december om de stad te behoeden voor bezetting door Franse Troepen. Ingelijfd in de Koninklijke Landmacht op 9 januari 1814 als 2e Bataljon van Linie vocht ze in juni 1815 in Quatre-Bras en Waterloo in de definitieve slag tegen het leger van Napoleon en als 2e Afdeling Infanterie deed ze in 1830 mee aan de Tiendaagse Veldtocht in België. Als 2e Regiment Infanterie diende zij in 110 jaar van relatieve vrede, tot in mei 1940 leden van het Regiment daadwerkelijk het grondgebied van Nederland tegen de Duitse aanval verdedigden.

Vervolgens werden in de periode 1946-1950 meerdere bataljons van het 2e Regiment uitgezonden naar het vm Nederlands-Indië om daar orde en rust te brengen. In 1950 gaat het 2e Regiment met het Bredase 6e Regiment en Nijmeegse 11e Regiment op in het huidige Regiment Limburgse Jagers. Dat mag zich gelijk inzetten in de zgn Koude oorlog, de gewapende vrede tegenover het Warschau pact, die zelfs het 42 BLJ tot zeer nabij van het IJzeren Gordijn bracht. Na de val van de Muur in 1989 gaat de huidige inzet spelen Missies in ver afgelegen landen om vrede af te dwingen in vm Joegoslavië, Irak en Afghanistan. 

Op deze website vind u brede informatie over het Regiment (RLJ), haar Commandant, zijn onderdelen, als het actief dienende 42e pantser infanterie bataljon (42 BLJ) in Oirschot en reeds opgeheven eenheden, als 16 BLJ, Demcie, Fanfarekorps etc.
Tevens geeft de site informatie over activiteiten van de Veteranen Vereniging van het Regiment (VVRLJ) en de ondersteunende Stichting Regiment Limburgse Jagers (SRLJ). Zij organiseren bijeenkomsten en maken contact mogelijk tussen (oud) leden van het Regiment. De Stichting draagt mede zorg voor de instandhouding van de traditiebeleving, de vastlegging van de geschiedenis van het Regiment en haar leden oa vastgelegd in de Historische Verzameling en faciliteert deze website.   

 

Aanmelden bij het regiment kan via deze link.

  

Heeft u een verhaal of foto's die u wil delen, neem dan contact op met de redactie van www.limburgsejagers.nl. 

Redactie website: kpl1 bd Chris van Straaten

Fotoboek: kpl bd Arie van Dijke

 

Home

Officieren bbq

AddThis Social Bookmark Button

bbqheimbetrieb

Op donderdag vond de barbecue voor de officieren van de Limburgse Jagers plaats in het nieuwe Heimbetrieb. Hoewel een deel van de officieren de barbecue helaas moest missen was het toch een zeer geslaagde middag. Onder het genot van een goed stuk vlees en een drankje zijn er veel goede gesprekken gevoerd. Ook werden er mensen verwelkomt en uitgezwaaid tijdens de barbecue. Kapitein Bas nam op informele wijze afscheid van 42 BLJ en eerste Luitenant Piotr is ingedronken volgens de tradities van de Limburgse jagers.

 

Beediging in Venlo

AddThis Social Bookmark Button

venlo3

Op 25 mei zijn er in Venlo 22 Limburgse Jagers beëdigd. Onder de gasten waren de burgemeester van Venlo Antoin Scholten, plv. kabinetschef Ellen Jaspers-de Vries en de naaste familie van de gesneuvelde Elnt Tom Krist. Er was veel belangstelling van de Venlonaren, waardoor de Markt flink volstond. Naast de soldaten die werden beëidigd, werden ook een aantal soldaten in het zonnetje gezet die een spoedbeëdiging hebben afgelegd in maart.
 

Lees meer...

 

Aanmelding reünie ISAF

AddThis Social Bookmark Button

 

Mocht u bij het aanmelden voor de ISAF reünie van 29 juni problemen ondervinden met het mail adres isaf@vvrlj.nl kunt u als alternatief mmbg.verbaant@mindef.nl gebruiken. Inschrijven!!!!

 

 

Nieuw monument voor de Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

nieuwmonument

Elk regiment gedenkt haar gesneuvelde en overleden leden op een passende herdenkingsplaats. Zo ook het Regiment Limburgse Jagers. Opgericht in 1950, als voorzetting van

Lees meer...

 

Uruzgan reünie 29 juni 2016

AddThis Social Bookmark Button

Beste Uruzgan Veteranen!

 

Vergeet niet via de mail in te schrijven voor de reünie van 29 juni!

 

Bijzonderheden en formulier via de website! www.limburgsejagers.nl

 

Sponsors