Limburgse Jagers


200jaarVan Linie Regiment Phaff in 1813 tot Regiment Limburgse Jagers heden ten dage

Welkom op de website van het oudste infanterie regiment van de Koninklijke Landmacht. 

Op 23 november 2013 bestond ons Regiment 200 jaar. Immers op die dag is zij in 1813 als Infanterie-regiment door Kolonel Phaff opgericht. Het Regiment heeft’, weliswaar met naamveranderingen, 200 jaar onafgebroken gediend en gestreden voor Koning en ‘t Vaderland. 

Gestreden heeft zij vrijwel direct na de oprichting in Breda op 20 en21 december om de stad te behoeden voor bezetting door Franse Troepen. Ingelijfd in de Koninklijke Landmacht op 9 januari 1814 als 2e Bataljon van Linie vocht ze in juni 1815 in Quatre-Bras en Waterloo in de definitieve slag tegen het leger van Napoleon en als 2e Afdeling Infanterie deed ze in 1830 mee aan de Tiendaagse Veldtocht in België. Als 2e Regiment Infanterie diende zij in 110 jaar van relatieve vrede, tot in mei 1940 leden van het Regiment daadwerkelijk het grondgebied van Nederland tegen de Duitse aanval verdedigden.

Vervolgens werden in de periode 1946-1950 meerdere bataljons van het 2e Regiment uitgezonden naar het vm Nederlands-Indië om daar orde en rust te brengen. In 1950 gaat het 2e Regiment met het Bredase 6e Regiment en Nijmeegse 11e Regiment op in het huidige Regiment Limburgse Jagers. Dat mag zich gelijk inzetten in de zgn Koude oorlog, de gewapende vrede tegenover het Warschau pact, die zelfs het 42 BLJ tot zeer nabij van het IJzeren Gordijn bracht. Na de val van de Muur in 1989 gaat de huidige inzet spelen Missies in ver afgelegen landen om vrede af te dwingen in vm Joegoslavië, Irak en Afghanistan. 

Op deze website vind u brede informatie over het Regiment (RLJ), haar Commandant, zijn onderdelen, als het actief dienende 42e pantser infanterie bataljon (42 BLJ) in Oirschot en reeds opgeheven eenheden, als 16 BLJ, Demcie, Fanfarekorps etc.
Tevens geeft de site informatie over activiteiten van de Veteranen Vereniging van het Regiment (VVRLJ) en de ondersteunende Stichting Regiment Limburgse Jagers (SRLJ). Zij organiseren bijeenkomsten en maken contact mogelijk tussen (oud) leden van het Regiment. De Stichting draagt mede zorg voor de instandhouding van de traditiebeleving, de vastlegging van de geschiedenis van het Regiment en haar leden oa vastgelegd in de Historische Verzameling en faciliteert deze website.   

 

Aanmelden bij het regiment kan via deze link.

  

Heeft u een verhaal of foto's die u wil delen, neem dan contact op met de redactie van www.limburgsejagers.nl. 

Redactie website: kpl1 bd Chris van Straaten

Fotoboek: kpl bd Arie van Dijke

 

Home

Jarig vandaag:

-+-+- Klaas de Graaff 432BI 53-05 -+-+- Alwin Liew On 42BLJ -+-+- Klaas de Graaff 432BI 53-05 -+-+- Harrie Verheijen 42BLJ 64-02 -+-+- Klaas Plaatje 42BLJ 67-02 -+-+- Getty Tuller 42BLJ 74-02 -+-+- Roel Wolfs 42BLJ 79-05 -+-+- Wijnand Wit 42BLJ 83-06 -+-+- Henk Slomp 42BLJ 88-06 -+-+- Alexander Schepman 42BLJ 00-01 -+-+-

Phaffdag 2015

AddThis Social Bookmark Button

phaff-11

Op vrijdag 27 november 2015 vond op de Ruyter van Steveninck kazerne in Oirschot de jaarlijkse Phaffdag plaats. Kolonel Phaff was de oprichter van ons stamregiment en

Lees meer...

 

Beediging Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

beediging10112015-12

Het 42 bataljon Limburgse Jagers heeft zich laten zien in de gemeente Echt-Susteren.

 

Lees meer...

 

Phaff dag 2015

AddThis Social Bookmark Button

Phaff

Beste Limburgse Jagers, elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaff-dag. Een hommage aan de

Lees meer...

 

Beediging op 10 november 2015

AddThis Social Bookmark Button

beedvalburg-10

Binnen defensie is het gebruikelijk om periodiek een beëdiging te organiseren om nieuw aangetreden militairen de eed/gelofte van trouw te laten afleggen. Vroeger gebeurde dit in

Lees meer...

 

Oproep: Algemene Vergadering VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

Op 27 november 2015 wordt de AV VVRLJ georganiseerd. Om een en ander wat extra cachet te geven is er tevens een lezing en de mogelijkheid om te schieten in de Simulator. Ideale gelegenheid om dus zowel de vergadering te bezoeken als ook met collega Limburgse Jagers samen de nieuwste ontwikkelingen te volgen. Op die manier kunnen we elkaar zo goed mogelijk informeren over alle zaken over afgelopen jaar en vooruitkijken naar komend jaar.

 

Opgave per mail conform de uitnodiging vóór 21 november bij c.vdploeg@kpnmail.nl.

 

Gerelateerde documenten (in PDF formaat):

Uitnodiging algemene vergadering 2015

Agenda algemene vergadering 2015

Notulen algemene vergadering 2014

 

 

Sponsors