Limburgse Jagers


200jaarVan Linie Regiment Phaff in 1813 tot Regiment Limburgse Jagers heden ten dage

Welkom op de website van het oudste infanterie regiment van de Koninklijke Landmacht. 

Op 23 november 2013 bestond ons Regiment 200 jaar. Immers op die dag is zij in 1813 als Infanterie-regiment door Kolonel Phaff opgericht. Het Regiment heeft’, weliswaar met naamveranderingen, 200 jaar onafgebroken gediend en gestreden voor Koning en ‘t Vaderland. 

Gestreden heeft zij vrijwel direct na de oprichting in Breda op 20 en21 december om de stad te behoeden voor bezetting door Franse Troepen. Ingelijfd in de Koninklijke Landmacht op 9 januari 1814 als 2e Bataljon van Linie vocht ze in juni 1815 in Quatre-Bras en Waterloo in de definitieve slag tegen het leger van Napoleon en als 2e Afdeling Infanterie deed ze in 1830 mee aan de Tiendaagse Veldtocht in België. Als 2e Regiment Infanterie diende zij in 110 jaar van relatieve vrede, tot in mei 1940 leden van het Regiment daadwerkelijk het grondgebied van Nederland tegen de Duitse aanval verdedigden.

Vervolgens werden in de periode 1946-1950 meerdere bataljons van het 2e Regiment uitgezonden naar het vm Nederlands-Indië om daar orde en rust te brengen. In 1950 gaat het 2e Regiment met het Bredase 6e Regiment en Nijmeegse 11e Regiment op in het huidige Regiment Limburgse Jagers. Dat mag zich gelijk inzetten in de zgn Koude oorlog, de gewapende vrede tegenover het Warschau pact, die zelfs het 42 BLJ tot zeer nabij van het IJzeren Gordijn bracht. Na de val van de Muur in 1989 gaat de huidige inzet spelen Missies in ver afgelegen landen om vrede af te dwingen in vm Joegoslavië, Irak en Afghanistan. 

Op deze website vind u brede informatie over het Regiment (RLJ), haar Commandant, zijn onderdelen, als het actief dienende 42e pantser infanterie bataljon (42 BLJ) in Oirschot en reeds opgeheven eenheden, als 16 BLJ, Demcie, Fanfarekorps etc.
Tevens geeft de site informatie over activiteiten van de Veteranen Vereniging van het Regiment (VVRLJ) en de ondersteunende Stichting Regiment Limburgse Jagers (SRLJ). Zij organiseren bijeenkomsten en maken contact mogelijk tussen (oud) leden van het Regiment. De Stichting draagt mede zorg voor de instandhouding van de traditiebeleving, de vastlegging van de geschiedenis van het Regiment en haar leden oa vastgelegd in de Historische Verzameling en faciliteert deze website.   

 

Aanmelden bij het regiment kan via deze link.

  

Heeft u een verhaal of foto's die u wil delen, neem dan contact op met de redactie van www.limburgsejagers.nl. 

Redactie website: kpl1 bd Chris van Straaten

Fotoboek: kpl bd Arie van Dijke

 

Home

Eerste exemplaar verzonken licht overhandigd

AddThis Social Bookmark Button

boekluc-1

In een een uitpuilende Concertzaal in Oosterbeek verscheen op 24-8-2016 het boek 'Verzonken licht' dat Laurens van Aggelen samen met Gien Janzen heeft geschreven. Gien Janzen overhandigde het eerste exemplaar aan oud-Commandant der Strijdkrachten, generaal b.d. Peter van Uhm. Het georganiseerde symposium werd bijgewoond door vele maten, vrienden en familieleden van de in 2010 omgekomen korporaal der eerste klasse Luc Janzen (25) van de C Compagnie van 42 Bataljon Limburgse Jagers, alsmede andere familieleden van omgekomen Nederlandse militairen in Irak en Afghanistan. Verder waren alle krijgsmachtonderdelen rijkelijk vertegenwoordigden en woonde namens de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht een stafofficier deze avond bij. Voor velen was het een emotioneel weerzien met oude maten en bekenden.


lucjanzen

Het boek is online te bestellen (geen verzendkosten) bij uitgeverij White Elephant Publishing. Klik hier om naar de website te gaan.

 

Commando overdracht Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

overdracht

Op vrijdag 2 september om 14.00 vindt op het Vrijthof in Maastricht de commando-overdracht van 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers en Regiment Limburgse Jagers plaats. Luitenant-kolonel Ramon Jansen zal op ceremoniële wijze het vaandel overdragen aan zijn opvolger luitenant-kolonel Ralf Goossens.
 
Het Regiment Limburgse jagers is sterk betrokken bij de provincie Limburg, een Regiment dat qua naam, achtergrond en betrokkenheid aan deze provincie is gebonden. 
 “Wij marcheren door de straten van ons mooie Limburgse land” wordt nog steeds waar gemaakt. Met herdenkingen, beëdigingen en kleinschalige oefeningen blijven de Limburgse Jagers betrokken bij de Limburgse bevolking en de steden en streken waar oud-Limburgse Jagers gevochten hebben. Om de nauwe band met de provincie Limburg te benadrukken , wordt de ceremonie gehouden voor de “Hoofdwacht” op het Vrijthof, waar het Regiment tot 2007 nog deels zetelde.

 

In Memoriam oud jagers Tijger Brigade

AddThis Social Bookmark Button

tbrigade

Helaas zijn er weer twee veteranen met een jagerachtergrond overleden.
 
De heer J. Heimans, Withagen uit Chaam. Hij was van

Lees meer...

 

Limburgse nekaf

AddThis Social Bookmark Button

nekaflimburg-1

Alweer in het jaar 2000 kocht ik mijn uit het Nederlandse Leger stammende Nekaf M38A1 bouwjaar 1956. Met mijn vrouw en

Lees meer...

 

Verzonken Licht

AddThis Social Bookmark Button

lucjanzen

Een bijzonder en belangrijk boek nog mooier helpen maken, is wat me als schrijver en uitgever de afgelopen weken intensief heeft beziggehouden. Op 24 augustus verschijnt tijdens een bijzondere presentatie het boek: VERZONKEN LICHT.
Een indringend en confronterend verhaal over korporaal der eerste klasse Luc Janzen (25) van de C Compagnie van 42 Bataljon Limburgse Jagers. Op 22 mei 2010 sneuvelde hij in Uruzgan.
Zijn moeder tekent in het boek op wie hij was, waarom hij er bewust voor koos nog een keer op uitzending te gaan naar Afghanistan. Een verhaal over het verdriet van ouders die hun enigst kind nooit meer zagen thuiskomen dat anderzijds ook de schoonheid laat zien van de enorme verbondenheid en kameraadschap van militairen onderling. Een boek dat in meerdere opzichten een monument is dat tot nadenken aanzet en Luc in de harten van velen laat voortleven.

 

Laurens van Aggelen

 

Agenda

Sponsors