Limburgse Jagers


200jaarVan Linie Regiment Phaff in 1813 tot Regiment Limburgse Jagers heden ten dage

Welkom op de website van het oudste infanterie regiment van de Koninklijke Landmacht. 

Op 23 november 2013 bestond ons Regiment 200 jaar. Immers op die dag is zij in 1813 als Infanterie-regiment door Kolonel Phaff opgericht. Het Regiment heeft’, weliswaar met naamveranderingen, 200 jaar onafgebroken gediend en gestreden voor Koning en ‘t Vaderland. 

Gestreden heeft zij vrijwel direct na de oprichting in Breda op 20 en21 december om de stad te behoeden voor bezetting door Franse Troepen. Ingelijfd in de Koninklijke Landmacht op 9 januari 1814 als 2e Bataljon van Linie vocht ze in juni 1815 in Quatre-Bras en Waterloo in de definitieve slag tegen het leger van Napoleon en als 2e Afdeling Infanterie deed ze in 1830 mee aan de Tiendaagse Veldtocht in België. Als 2e Regiment Infanterie diende zij in 110 jaar van relatieve vrede, tot in mei 1940 leden van het Regiment daadwerkelijk het grondgebied van Nederland tegen de Duitse aanval verdedigden.

Vervolgens werden in de periode 1946-1950 meerdere bataljons van het 2e Regiment uitgezonden naar het vm Nederlands-Indië om daar orde en rust te brengen. In 1950 gaat het 2e Regiment met het Bredase 6e Regiment en Nijmeegse 11e Regiment op in het huidige Regiment Limburgse Jagers. Dat mag zich gelijk inzetten in de zgn Koude oorlog, de gewapende vrede tegenover het Warschau pact, die zelfs het 42 BLJ tot zeer nabij van het IJzeren Gordijn bracht. Na de val van de Muur in 1989 gaat de huidige inzet spelen Missies in ver afgelegen landen om vrede af te dwingen in vm Joegoslavië, Irak en Afghanistan. 

Op deze website vind u brede informatie over het Regiment (RLJ), haar Commandant, zijn onderdelen, als het actief dienende 42e pantser infanterie bataljon (42 BLJ) in Oirschot en reeds opgeheven eenheden, als 16 BLJ, Demcie, Fanfarekorps etc.
Tevens geeft de site informatie over activiteiten van de Veteranen Vereniging van het Regiment (VVRLJ) en de ondersteunende Stichting Regiment Limburgse Jagers (SRLJ). Zij organiseren bijeenkomsten en maken contact mogelijk tussen (oud) leden van het Regiment. De Stichting draagt mede zorg voor de instandhouding van de traditiebeleving, de vastlegging van de geschiedenis van het Regiment en haar leden oa vastgelegd in de Historische Verzameling en faciliteert deze website.   

 

Aanmelden bij het regiment kan via deze link.

  

Heeft u een verhaal of foto's die u wil delen, neem dan contact op met de redactie van www.limburgsejagers.nl. 

Redactie website: kpl1 bd Chris van Straaten

Fotoboek: kpl bd Arie van Dijke

 

Jarig vandaag:

-+-+- Piet Brusselers 432BI 54-05 -+-+- Jan Tummers 16BLJ 66-06 -+-+- Frans Simjouw 16BLJ 69-04 -+-+- Daan van Geest 42BLJ 69-04 -+-+- Leo Derksen 42BLJ 80-01 -+-+- Erik Hendriks 11TKBAT -+-+- Rob Hulsink 42BLJ -+-+-

Defensiekrant, jaargang 1, nummer 23, 21 november 2014

AddThis Social Bookmark Button

rijksoverheid-defensiekrant

De 23e Defensiekrant staat voor u klaar. Klik hier om de Defensiekrant te openen.

 

Voor nieuwsbrieven van de Rijksoverheid kunt u zich kosteloos aanmelden.

 

Maak een selectie via de website van de abonnementen waarvoor u zich wilt aanmelden en laat het e-mailadres achter waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met daarin een link waarmee u de aanmelding bevestigt. Na bevestiging ontvangt u de meest recente editie(s) automatisch in uw mailbox

 

Limburgse Jager Lkol b.d. De Haas in Kazachstan

AddThis Social Bookmark Button

marceldehaas3

Lkol RLJ b.d. Prof.Dr. Marcel de Haas op het US Marine Corps Ball in Astana,
Kazachstan, 15 november 2014. Lkol b.d. De Haas is hoogleraar bestuurskunde
aan Nazarbayev University te Astana.

 

 

 

 

 

marceldehaas2

marceldehaas1

 

In Memoriam LKol bd Bun de Vries

AddThis Social Bookmark Button

bundevries

In Memoriam  Bernard (Bun) de Vries, Lkol bd Limburgse Jagers. Voormalig plv BC 42 BLJ 1969-1970, Voormalig cdt ECkazerne Roermond en FHkaz Venlo.
Bun overleed kort voor zijn 90e verjaardag op 15 november.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op donderdag 20 november 12.30 uur in crematorium Midden-Limburg te Baexem.

 

Het Regiment herdenkt een aimabel Regimentsgenoot.  Dat hij moge ruste in vrede.
 
Correspondentieadres: Faunasingel 13, 6043 WP Roermond.

 

Phaff dag 2014

AddThis Social Bookmark Button

Phaff

Oirschot, Melick november 2014

 

Onderwerp: Uitnodiging 7e Phaffdag 2014

 

 

Geachte genodigde,

 

Elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaffdag. Een hommage aan de oprichter van ons Stamregiment, de kolonel Phaff, die zijn regiment op 23 november 1813 formeerde. Ons doel is om elk jaar -op of omstreeks 23 november- de oprichtingsdag van ons Stamregiment te herdenken. Om reden van organisatorische aard kunnen we eerst nu U uitnodigen voor deze dag, die dit jaar in het teken zal staan van de toekomst. In tegenstelling tot voorgaande jaren moeten we U, vanwege de sluiting van de Van Hornekazerne, uitnodigen naar de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot op de Eindhovensedijk te komen. Dat is nu de bakermat van ons Regiment geworden.

 

De Commandant van het Regiment Limburgse Jagers en de Stichting Regiment Limburgse Jagers hebben de eer en het genoegen U en Uw eventuele begeleider/gast uit te nodigen deze Phaffdag bij te wonen op donderdag 11 december 2014  in de Genmaj de Ruyter van Steveninckkazerne.

 

Het programma zal de volgende inhoud hebben:

 

10.00-11.00 uur  Ontvangst in het zo geheten Heimbetrieb, deel van het oude kantinegebouw.
11.00 uur  Verplaatsing naar gebouw 200, voormalige  Onderofficiersmess
11.30-12.30 uur   Welkomstwoord door de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers.
Voordracht Limburgse Jagers in de toekomst
12.30-13.30 uur  Lunch in het KEK-gebouw, nieuwe kantine en eetzaalcomplex
14.00-15.00 uur  Bijwonen beëdiging nieuwe Limburgse Jagers
15.00-16.00 uur Samenzijn in het Heimbetrieb. 

 

Om redenen van faciliteiten verzoeken wij U ons uiterlijk vrijdag 5 december 2014 te berichten of U aan onze uitnodiging gevolg kunt geven door bijgevoegd antwoordformulier te zenden naar de Secretaris van de Stichting Regiment Limburgse Jagers, Wienkeskoel 94, 6074 HH Melick of U per e-mail aan te melden bij secsrlj@limburgsejagers.nl

 

Klik hier om het antwoordformulier te openen.

 

Om de kosten van deze dag te kunnen dekken wordt van elke donateur een eigen bijdrage gevraagd van € 5. Begeleiders/gasten zijn welkom tegen een bijdrage van €10,00 . Gelieve dit bedrag vooraf te voldoen op bankrekening NL53 RABO 01423.59.696 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Melick o.v.v. 7e Phaffdag.


Hopende U in Oirschot te mogen ontvangen,

 

Met vriendelijke groet,

 

w.g.

P.T.H.R. Jansen,                                      N.C.S. Vroom,
Luitenant-Kolonel der Limburgse Jagers    Voorzitter Stichting RLJ

 

Opening Nationaal Militair Museum

AddThis Social Bookmark Button

nmm-1

Op 13 en 14 december is het openingsweekend van het nieuwe Nationaal Militair Museum in Soesterberg. In samenwerking met Park Vliegbasis Soesterberg worden er in en om het museum tal van feestelijke activiteiten georganiseerd. Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief van het NMM.

 

Openingstijden:

dinsdag - zondag van 10:00 u tot 17:00 u.

Maandag gesloten.

Tijdens vakanties op maandag open.

 

Bezoek het nieuwe museum, een aanrader voor jong en oud. Neem o.a. eens een kijkje bij Xplore. Xplore is een aparte ruimte in het Arsenaal met veel interactieve activiteiten. Hier staan de technische aspecten centraal en wordt antwoord gegeven op de vraag 'Hoe werkt het?' Zo kunnen leerlingen hun eigen buskruit maken of zitten ze in een geschutskoepel en schakelen ze vijandelijke tanks uit.
Er zijn vijf thematische clusters: wapen (vuur- en slagkracht), bescherming, communicatie, snelheid (mobiliteit) en verkenning. Elk cluster heeft drie onderdelen: historische ontwikkeling, inzicht in militaire technieken en zelf ervaren hoe militaire technieken worden toegepast. Kortom, een bezoekje aan Xplore is een belevenis.

 

Er zijn diverse leuke workshops waar je aan mee kunt doen. Bijvoorbeeld je eigen helm maken en camoufleren of een vliegtuig maken. De workshops vinden plaats in de workshopruimte en worden begeleid door een medewerker van het museum. Er zijn al workshops voor kinderen vanaf 4 jaar.

 

Het nieuwe Nationaal Militair Museum, dat mag u niet missen. Kijk voor meer informatie op de website van het NMM.