Generaal Spoor Kazerne
Ermelo

Laatste foto toegevoegd: 08-08-2002
 
Gegevens over de kazerne:
Opgericht                        :  -----
RLJ bewoont kazerne van   : 1957 tot 1963

Met een klik op de kleine foto krijgt u een grotere weergave:
Ingang legerplaats. Legeringsgebouwen. Off. hotel met links Mess. Deel v.d. legerplaats. Off. Mess entree en hotel. Overzichtsfoto kazerne terrein. Omstreeks 1955.
Wachtgebouw met wacht. (Grotere weergave ontbreekt)