Traditiekamer
c.q.
museum
 
(Tekst: AJB. Foto´s: LKol N. Vroom en R. Duret. KMS en maj. bd S. Derks)

Zoals bekend, zal de kazerne te Blerick haar poorten voor mil. doeleinden gaan sluiten. Dus het "thuis" van het RLJ gaat daar verdwijnen.
Nu hebben we onderdak gevonden in de van Horne kazerne in Weert.
 
Ook onze Traditekmaer zal hier haar plek krijgen.
 
Om een idee te krijgen wat voor een werk er gezet moet worden en of verzet is geworden, zal hier met de regelmaat v.d. klok een foto impressie gemaakt / aangevuld worden.
 
  

De zaal, zoals deze was begin oktober 2002.

  
foto´s: R. Duret. KMS foto´s: R. Duret. KMS foto´s: R. Duret. KMS
foto´s: R. Duret. KMS foto´s: R. Duret. KMS

De werkzaamheden vlotten voorspoedig (31-10-2002). (foto´s: R. Duret. KMS)

   

De zaal, klaar om de eerste stukken vanuit Blerick te ontvangen. (02-02-2003). (foto´s: R. Duret. KMS)

 

Ook een andere ruimte is leeg (aan het worden), nml de Traditie kamer te Blerick.(Foto´s S. Derks)

Het onvolprezen team dat gedurende vele jaren iedere dinsdag- en vrijdagmorgen vrijwillig de Traditiekamer heeft opgebouwd
 
Karel van Dreumel ziet met tranen in de ogen zijn laatste spullen verdwijnen
Karel van Dreumel in een lege zaal
De enige Limburgse Jager die in de kazerne is overgebleven ! (héél lang de trouwe metgezel van Baerke in het hertenkamp)
In Blerick is de zaal leeg. Maar waar zijn dan onze spullen gebleven?
Kijk maar op onderstaande foto´s:

Nog een beetje rommelig neer gezet, maar hier zijn de eerste spullen weer zichtbaar.

     
22 november 2003: Officiële opening van de Traditiekamer door minister mevr. M.v.d. Hoeven

     
 
De eerste officiële bezoekers  Gezien vanaf het bordes