Home

Grafsteen veilig gesteld

AddThis Social Bookmark Button

steen-frankjanssens

Op 17-11-1995 is tijdens de eindoefening voor IFOR 1 de Limburgse jager Frank Janssens om het leven gekomen. Frank was SLA schutter van het 2e pel A-gp C-cie.

Zijn toenmalige waarnemend gpc, sgt bd Remkes Lourens, heeft, toen hem ter ore kwam dat het graf werd geruimd, de steen veilig gesteld. De afgelopen jaren heeft Remkes diverse kransen gelegd, danwel bij het graf, of anders in Wollseifen, Vogelsang.

 

Het is de bedoeling om de steen te gaan plaatsen in Wollfseifen zodat de Limburgse Jager Frank Janssens niet wordt vergeten. De planning  op 17 november a.s. is verzamelen op parkeerplaats Walberhoff aan de B266 (Schleiden) om 10.00u -10.30u, vervolgens te voet naar Wollseifen om de steen te plaatsen, er wordt nog gewerkt aan verdere invulling qua muziek of een gedicht.

 

Voor elkaar, Altijd.

 

 

Phaffdag 2019

AddThis Social Bookmark Button

Geachte Regimentsgenoot,

Elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaff-dag. Een hommage aan de oprichter van ons Stamregiment, de kolonel Phaff, die zijn regiment op 23 november 1813 formeerde. Ons doel is om elk jaar -op of omstreeks 23 november- de oprichting dag van ons Stamregiment te herdenken. Deze dag zal plaatshebben op donderdag 21 november as


Als thema’s voor de 12e Phaff-dag zijn gekozen voor:

Robotica en Autonome Systemen en 30 jaar na de Val van het IJzeren Gordijn

 

De Commandant van het Regiment Limburgse Jagers en de Stichting Regiment Limburgse Jagers hebben de eer en het genoegen U en Uw eventuele begeleider uit te nodigen deze Phaff-dag bij te wonen op donderdag 21 november 2019 in de Ruyter van Steveninck kazerne te Oirschot


Om de kosten van deze dag te kunnen dekken wordt van elke donateur een eigen bijdrage gevraagd van € 5,00. Niet -donateurs zijn welkom tegen een bijdrage van €12,50. Gelieve dit bedrag vooraf te voldoen op bankrekening NL98 INGB 0000 0727 52 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Horst o.v.v. Phaff-dag.

 

Het programma zal de volgende inhoud hebben:
10.30-11.30 uur Ontvangst in het KeK gebouw met koffie en vlaai zie bewijzering, idem voor parkeren
11.45-12.30 uur Welkomstwoord door de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers Lkol R.Plender.
Voordrachten over de Robotica en Autonome Systemen, 30 jaar na de val van IJzeren Gordijn en presentatie nieuwe website
12.45-13.45 uur Gezamenlijke lunch
14.00-14.30 uur Onthulling plaquettes opgeheven Regimentseenheden bij het Monument
14.30-15.30 uur Explicatie Unmanned Ground Vehicule en bezoek Historische Collectie
15,00-16.00 uur Samenzijn in Heimbetrieb cq Kekgebouw

 

Om redenen van faciliteiten verzoeken wij U ons uiterlijk 14 november 2019 te berichten of U aan onze uitnodiging gevolg kunt geven door bijgevoegd antwoordformulier te zenden naar de de Stichting Regiment Limburgse Jagers Volderstraat 103 6231 LB Meerssen of de informatie per e-mail aan te melden bij vroom@home.nl


Hopende U in Oirschot te mogen ontvangen,

Met vriendelijke groet,

 

R.Plender
Commandant Regiment Limburgse Jagers
Luitenant-kolonel der Limburgse Jagers

 

N.C.S. Vroom
Voorzitter Stichting Regiment Limburgse Jagers
Luitenant-kolonel der Limburgse Jagers bd

 

Klik hier voor het antwoordformulier

 

Vaandel opschrift

AddThis Social Bookmark Button

vaandel-toevoeging2

Koning Willem-Alexander verleent aan achttien eenheden van de krijgsmacht een opschrift in het regimentsvaandel voor de inzet tijdens Operation Enduring Freedom (OEF) en de International Security Assistance Force (ISAF). De toekenning van een vaandelopschrift is uitzonderlijk en is belangrijk voor de erkenning van de militaire inzet tijdens moeilijke omstandigheden.

 

 

 

vaandel-toevoeging1

Ook ons Regiment mag vanwege de heldhaftige inzet van 42 BLJ in 2007 het opschrift Uruzgan 2007 op ons vaandel krijgen. Een eerbetoon aan allen die met name bij de slag van Chora het beste van hun kunne hebben laten zien. Helaas met grote verliezen aan negen gesneuvelden bij BLJ en de onder hun toevertrouwde eenheden en vele zwaar en licht gewonden, waarvan een aantal dat nog dagelijks aan den lijve moeten ondervinden.

 

 

 

vaandel-toevoeging

De vaandels van de Nederlandse krijgsmacht gaan terug tot de beginjaren van het Koninkrijk en worden toegekend en uitgereikt door de Koning. Oorspronkelijk een veldteken en verzamelpunt in de strijd op land, is een vaandel heden ten dage vooral een symbool van saamhorigheid en trouw van de eenheid aan de vorst. Een vaandelopschrift kan worden toegekend indien de eenheid met ere heeft deelgenomen aan krijgsverrichtingen en zich op enig moment en/of op enige locatie heeft onderscheiden. Bij de beoordeling worden in beschouwing genomen de aard en de wijze van het optreden, de samenstelling van het verband en de feiten en omstandigheden waaronder de strijd werd gevoerd. Hierbij wordt getoetst aan de criteria voor moedig, beleidvol en dapper optreden en aan de wettelijke grenzen van het optreden.

 

Tekening voor overste Goossens

AddThis Social Bookmark Button

tekening-ralf

Een prachtige tekening van onze regimentsgenoot Jos Gelissen is namens alle donateurs van de Stichting Regiment Limburgse jagers en leden van de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers aangeboden als dank aan luitenant kolonel Ralf Goossens voor zijn inzet en leiding aan ons Regiment en bataljon.

 

Commando-overdracht commandant 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

comoverdracht-2019-2

Op 8 oktober 2019 kleurde het Vrijthof in Maastricht groen door Limburgse Jagers die bijeenkwamen voor de commando-overdracht van hun bataljonscommandant. Luitenant-kolonel Goossens gaf het vaandel door aan Luitenant-kolonel Plender.

 

 

Lees meer...