Home 42 BLJ Algemeen Toespraak Lkol Klein Schaarsberg 09-12-2010

PostHeaderIcon Toespraak Lkol Klein Schaarsberg 09-12-2010

AddThis Social Bookmark Button

hks

Welkom Bgen VD Laan.
Wethouder Litjens van de Gemeente Weert, helaas is de Burgemeester verhinderd.
Oud-bataljonscommandanten / regimentscommandanten.
Kolonels, collega’s, vrienden van Regiment Limburgse Jagers, genodigden.

Helaas heb ik een aantal afzeggingen ontvangen van ondermeer de Generaal Vleugels en de Generaal De Kruif, het zijn roerige tijden waardoor de Limburgse Jagers aan de slag moeten. Jammer, maar het zij zo.

 

Maar vooral ook welkom aan de vertegenwoordigers van onze veteranen. Niet de combi van Bataljonscommandant en Regimentscommandant vormt de band tussen de jong- en oudgedienden. Jullie als veteranen van het Regiment vormen deze band tesamen met de Limburgse Jagers zoals ze hier staan opgesteld. Verleden en heden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Ook een speciaal welkom aan de aanwezigen van TF-U en BG-12. Samen met jullie heeft BLJ mooie maar ook zwarte dagen meegemaakt die soms een donkere schaduw over onze uitzending wierpen. Welkom.

Eind december, 3 jaar terug, een koude en gure dag die ik niet snel zal vergeten. Niet zozeer omdat het toen ook fris was maar omdat het de start markeerde van het commando over 42 BLJ en het Regiment Limburgse Jagers. Een mooie dag en het begin van mooie jaren die een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten. Aangezien het nu weer eind december is en zomogelijk nog wat frisser dan in 2007 ga ik u geruststellen, ik ga het kort houden. Liever had ik het in de zomer gedaan maar helaas na drie jaar staat mijn opvolger te trappelen.

De afgelopen jaren hebben 1 grote reis gevormd die vooral in het teken heeft gestaan van de missie in Afghanistan. Na inzet in 2007 is het Bataljon tot en met 2010 ieder jaar ingezet, met op z’n minst een eenheid van compagniesgrootte. Ieder jaar heeft de vlag van de Limburgse Jagers, versterkt door Stoters, Mariniers en andere collega’s, fier gewapperd in Afghanistan. Samen zijn we aan de slag geweest om het maximale uit onze opdracht te halen. Niet alleen omdat we dat als militair in het algemeen, maar zeker als Limburgse Jager aan onze stand verplicht zijn, maar met name omdat dit het meeste resultaat voor de bevolking opleverde. Onze BOOTS ON THE GROUND hebben de weg geplaveid voor anderen, voor het PRT, voor onze opvolgers. Gezien de reacties, zowel nationaal als internationaal heeft het Bataljon laten zien waarom BLJ zo’n roemruchte naam heeft. Zo’n resultaat hebben we alleen kunnen bereiken dankzij saamhorigheid en daadkracht, tesamen met onze maten van de andere eenheden.  Afgelopen zomer hebben we samen met de Stoters bijvoorbeeld Chora kunnen overdragen. Een gebied van bloed,zweet en tranen. Het verschil tussen 2007 en 2010 was duidelijk aanwezig. Dat alles hebben we alleen kunnen bereiken door inzet en BOOTS ON THE GROUND, in het volle besef dat hier risico’s aan waren verbonden. Het was de afgelopen jaren niet zozeer de vraag of er maten zouden sneuvelen maar meer de vraag van hoeveel en wanneer. Helaas is die vraag beantwoord. Onder de vlag van BLJ zijn er tijdens de ISAF-missie helaas 8 maten gesneuveld en hebben we gewonden te betreuren. We hebben zichtbare en onzichtbare lidtekens opgelopen. Het feit dat er veel dragers van het gevechtsinsigne en het draaginsigne gewonden onder ons zijn, zegt genoeg. Gisteren stonden we nog bij ons monument om samen met nabestaanden de laatste drie namen te onthullen. Ik hoop dat na Jeroen, Marc en Luc, er de komende tijd geen nieuwe namen hoeven te worden bijgeschreven. Ik weet wel dat als wij geroepen worden voor operationele inzet, wij er klaar voor zijn.

Om onze gesneuvelde maten maar ook de overige gevallen Limburgse Jagers en hun nabestaanden te eren, te herdenken en te steunen wil ik graag eerst het Signaal Taptoe Infanterie gevolgd door een minuut stilte.

Mannen en vrouwen, ik kan jullie een bloemlezing geven over de afgelopen jaren maar dan gaat het toch wat langer duren. Dat ga ik dus niet doen, mijn voorstel is kijk nog een keer terug met je maten en blader door onze boeken.  Kijk op de CANON en geniet nog een keer maar steun elkaar ook als het een keer tegen zit. Denk nog eens terug en houdt die winnaarsmentaliteit vast. Zorg ervoor dat onze tegenstanders ook in de toekomst al bij voorbaat roepen: soms zit het mee en soms krijg je BLJ.

Wat mij het meeste bij zal blijven is de saamhorigheid en daadkracht. Niet alleen van de Limburgse Jagers maar ook van bijv. het herstelpel of van de GNK. Ongeacht of het nu in Afghanistan tijdens inzet, Duitsland of zoals afgelopen maand Noorwegen, of waar dan ook is geweest tijdens voorbereiding op inzet. Jullie waren er klaar voor. Jullie waren en zijn de drager van het gewin, jullie zijn de vereiste BOOTS ON THE GROUND. Dank dat ik samen met jullie aan de slag mocht. Dank dat ik jullie commandant mocht zijn.

Maar het Bataljon vormt maar een klein deel van de familie die Limburgse Jagers heet. BLJ is onderdeel van een krachtig en trots Regiment dat in de afgelopen jaren weer heeft laten zien dat wij midden in de samenleving staan, dat wij beschikken over een rijk verleden en dat wij klaar zijn voor de toekomst. Dat kan alleen dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Het resultaat mag er zijn. Dank.

Mannen en vrouwen, niet iedereen krijgt de kans om commandant te mogen worden van een Bataljon / Regiment. De kans om Commandant te worden van Limburgse Jagers, de meest roemruchte eenheid van Nederland en omstreken, krijgt al bijna niemand. De afgelopen jaren was ik dus een gelukkig mens. Maar helaas komt ook aan zo’n commando een einde. Na drie jaar tijd om het stokje over te dragen.

Terugkijkend zijn het pittige jaren geweest waarbij de steun van het thuisfront essentieel is gebleken. Een thuisfront dat het soms meer dan ons lief is voor de kiezen krijgt. Ook mijn eigen thuisfront heeft dat lot gedeeld.  Henriëtte, Renée en Niels hebben me moeten afstaan aan de familie die Limburgse Jagers heet. Ik wil hun hier graag danken in de vorm van een mooie bos bloemen. Maar ik wil ook Ine, Sofie en Wiel succes en vooral sterkte toe te wensen.

Limburgse Jagers, in de Overste Jacops krijgen jullie een goede commandant. Infanterist in hart en nieren. Zelfs met wortels bij de Limburgse Jagers, van damals toen het 17e nog gewoon Limburgse Jagers was. Niet per definitie beter dan nu, wel anders. Ook toen al.

Laat hem zien dat Limburgse Jagers er klaar voor zijn. Ook in de komende jaren waar veel staat te gebeuren. Klaar voor Curacao, klaar voor instroom van de IGV, klaar voor de toekomst.

Lui, dank.
Ik wil nu overgaan tot de daadwerkelijke overdracht van het commando over het 42e Bataljon Limburgse Jagers en het Regiment Limburgse Jagers.