Home 42 BLJ Algemeen Luitenant-kolonel Brosky onderscheiden

PostHeaderIcon Luitenant-kolonel Brosky onderscheiden

AddThis Social Bookmark Button

embleem-rlj

De oud commandant Paost -Compagnie en S2 van 42 BLJ  ( 1984-1988), Luitenant-kolonel bd Louis Brosky is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Namens het Regiment Limburgse Jagers feliciteren wij LKol Brosky met deze Koninklijke onderscheiding.

 

Hieronder de tekst, uitgesproken door de minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert, ter gelegenheid van de lintjesregen op 25 april 2014 te Den Haag.

 

 

Goedemorgen dames en heren,
Van harte welkom op het departement in Den Haag. Graag wil ik in het bijzonder de decorandi speciaal welkom heten. Ik realiseer mij dat de meesten van u tot enkele momenten geleden in de veronderstelling waren dat deze dag u iets heel anders zou brengen! Uw familie, vrienden en collega’s hebben heel wat creativiteit aan de dag gelegd om u nietsvermoedend naar deze prachtige locatie te krijgen. U bent met de meest interessante afspraken naar Den Haag gelokt.
Ongetwijfeld belangrijke onderwerpen. Maar niet vandaag. Vandaag gaat het echt over iets anders... Want we zijn hier bijeen voor een bijzondere gebeurtenis. Een gebeurtenis die lang niet iedere Nederlander te beurt valt. In heel Nederland worden vandaag Koninklijke onderscheidingen uitgereikt, de traditionele “lintjesregen” voorafgaand aan Koningsdag.
Een bijzondere dag, en zeker dit jaar! Het is immers de eerste keer dat onze koning, Koning Willem-Alexander, de onderscheidingen toekent. Met andere woorden: het is toch wel een historisch moment. En als minister van Defensie vind ik het natuurlijk maar al te mooi dat ook dit jaar 2 Defensiemedewerkers worden onderscheiden. Dat zegt iets over uw bijzondere betrokkenheid. U hebt voor de Nederlandse samenleving iets bijzonders gepresteerd. Zo bijzonder, dat dit Zijne Majesteit is opgevallen. De Koninklijke onderscheiding die u zo dadelijk krijgt uitgereikt, is een teken van waardering en respect voor uw inzet. Ik hoop dat u de onderscheiding opvat als aanmoediging om steeds weer betrokken te blijven. Bij Defensie. Maar zeker ook bij de samenleving. Bovenal hoop ik dat u geniet van deze dag. U hebt het verdiend, dat spreekt voor zich! En zeker, de onderscheiding mag straks met gepaste trots gedragen worden.

 

Dames en heren,
Dan ga ik nu over tot het opspelden van de versierselen behorende bij de toegekende Koninklijke onderscheidingen. Ik zal u daartoe op alfabetische volgorde één voor één naar voren roepen.

 

Allereerst luitenant-kolonel buiten dienst Louis Broskij, mag ik u verzoeken?
U heeft zich niet alleen binnen Defensie keihard ingezet. Ook buiten onze mooie organisatie bent u zeer actief geweest. Zo bent u jarenlang vrijwilliger geweest bij de Protestantse Gemeente Harderwijk. Als ouderling, als voorzitter van de wijkkerkenraad Stadsdennenkerk en als voorzitter van het pastorale team heeft u zich bezig gehouden met het kerkelijk wijkwerk. Dat deed u vol overgave. Maar dat niet alleen. U was ook lange tijd pastoraal medewerker, onder andere in het zorgcentrum De Zeven Akkers. Daar bezocht u senioren en bezorgde hen een goede oude dag. Ook was u in 2012 voorzitter van de Projectgroep “Handen ineen slaan”.

 

Ik weet dat u in die periode helaas ook een zware hartaanval hebt gehad… Maar het weerhield u niet om onvermoeibaar uw inspanning te tonen. Binnen een maand was u al weer aan het werk. Ditmaal om verder onderzoek te doen voor de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het Commando Landstrijdkrachten. Uw vakkennis en ervaring – ondermeer opgedaan tijdens uw actieve periode als officier– was essentieel om de dossiers voor de Commissie voor te bereiden. Door uw goede reputatie binnen de Koninklijke Landmacht bent u dan ook gevraagd om een actieve rol te spelen bij de voorbereiding en uitvoering van het CLAS Operationeel Seminar 2013, waarbij hoge militairen één keer per jaar een korte periode teruggaan naar de basis. En u bent nu alweer bezig met de voorbereiding en planning voor dit jaar. U heeft direct het voortouw genomen voor wat betreft het militair-historische deel. Terecht, want als er iemand kennis en ervaring heeft met militaire krijgshistorie dan bent u het wel! Als geen ander weet u welke lessen we in het verleden geleerd hebben en hoe we daar vandaag de dag nog van kunnen leren.

 

Uw jarenlange inzet heeft dan ook grote indruk gemaakt op velen. Ook prijzen zij uw karakter. Eén collega zei: “Als ik aan Louis denk, denk ik aan een optimist, en aan een ongelooflijk integer mens”. Dat zegt wel wat. Het is mij daarom een groot genoegen u mede te delen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau