Home 42 BLJ Algemeen Rhino Warder 11-06-2014 tot 26-06-2014

PostHeaderIcon Rhino Warder 11-06-2014 tot 26-06-2014

AddThis Social Bookmark Button

rw8

De oefening Rhino Warder is de laatste stap tot de operationele gereed stelling van 42 BTG. Met het nemen van deze stap is 42 BTG gereed voor toekomstige missies. 

Het programma van de oefening bestaat uit gedeelten waarbij op compagnie- en bataljonsniveau een doorbraak in vijandelijke opstellingen moet worden geforceerd en waarbij, in een apart scenario,  stabilisatieoperaties (stabops) worden uitgevoerd.

 

(Foto´s (c) Erik Attema)

 

 

rw6

De opstart van de oefening is typerend voor het verloop ervan. Bij het vertrek vanaf de Generaal-majoor Ruyter van Steveninck kazerne komen bij de Limburgse Jagers de eerste geluiden binnen over het mogelijk vertraagd zijn van de treinen waar, onder andere, de CV90’s van het bataljon zijn opgeladen. Wanneer er wordt gesproken over het verschuiven van de vertrektijd ontstaan er niet alleen zorgen over het verloop van de oefening, maar vooral over het kunnen aanschouwen van Spanje - Nederland de dag erop. Toch vertrekt een groot deel van het Bataljon direct naar Güz Altmark waar de oefening plaatsvindt. De treinen met de voertuigen arriveren pas vijf dagen later. De Bravo Compagnie vult de tussentijd met een programma waarin de eenheden de laatste voorbereidingen kunnen treffen op het niveau vier en vijf gedeelte. Zo wordt bijvoorbeeld het uitvoeren van een Vehicle Checkpoint beoefend, hetgeen later in de oefening goed van pas komt. Ook kijken de Alfa en Bravo Compagnie samen voetbal en de onverwachte overwinning op Spanje brengt de eenheden in de juiste mindset.

 

rw11

Dinsdag de 17e arriveert de rest van de voertuigen per trein en kan het organieke programma worden opgepakt. Voor de Bravo compagnie betreft de eerste opdracht een niveau 4 actie waarbij zowel de bereden als de uitgestegen groepen van de pelotons een belangrijke rol hebben in een vijandgerichte aanval. De eenheden van de Bravo Compagnie pakken de draad gelijk goed op met een agressieve aanval op de vijand. Blijkbaar is over het hoofd gezien dat Murphy in de onderbevelstelling zit want direct blijkt dat deze de kinderziektes nog niet van zich hebben afgeworpen. Zo is het af en toe eventjes wachten op de CV90 die niet harder dan 10 kilometer per uur kan rijden voordat de bemanning zich bij de evaluatie heeft gevoegd. De SMOD en zijn personeel kunnen zich gelijk opmaken voor een nachtje sleutelen. Deze lijn zette zich nog even voort.

 

rw10

Halverwege de oefening wordt aangevangen met het stabops scenario. Het is een realistisch scenario dat is gebaseerd op actuele conflicten elders in de wereld. Het scenario speelt zich af in de gemeente Stullenstadt. Na verscheidene onrusten in het gebied zijn vluchtelingenstromen op gang gekomen en hebben bepaalde groeperingen de wapens opgepakt om te strijden tegen 42 BTG. Voor het bataljon ligt de taak om de vijandelijke groeperingen te ontwapenen en de lokale bevolking te ondersteunen. Een deel van de Bravo compagnie wordt onderbevelgesteld aan de Delta Compagnie als zijnde Basewacht. Het is een dynamisch en uitgebreid scenario. Er worden meerdere events opgespeeld waarop het optreden van de BTG moet worden aangepast.  Aan de poort van de base krijgt de basewacht te maken met de gevolgen van de acties in het operatiegebied. Burgers die hun huis of familie zijn kwijtgeraakt door de onrusten melden zich aan de poort voor hulp. Dit maakt stabops interessant voor elk personeelslid van de eenheid: de beslismomenten liggen nu bij de soldaten en korporaals aan de poort en niet alleen bij de groeps- of pelotonscommandant. Er wordt zover mogelijk hulp geboden aan de burgers aan de poort, maar de veiligheid van de base blijft gehandhaafd.

 

rw3

De laatste actie van de oefening betreft het niveau vijf. Deze vindt plaats in een meer conventionele setting. Verkenners van de Delta Compagnie zorgen ervoor dat zij al snel waarneming hebben op de vijand. De Bravo Compagnie heeft als taak om een inbraak te forceren die als afleiding dient voor de (werkelijke) inbraak van de Alfa Compagnie. Diep in de nacht vertrekken de uitgestegen eenheden van de bravo Compagnie om een positie flankerend op de vijand in te nemen en deze vervolgens te storen wanneer het bereden gedeelte de aanval inzet. Onderweg stuiten de uitgestegen eenheden op vijand van bijna gelijke grootte. Daarbij is de vijand ook nog eens in het bezit van Leopards, Marders en Wiesels. De eenheden hebben een groot deel hiervan kunnen uitschakelen. Ondanks de verliezen die de Bravo Compagnie leidt weet zij toch de uitgangspositie te bereiken en aan haar opdracht te voldoen. Uiteindelijk is de actie voor elke compagnie een uitdaging geweest.

 

rw1

Rhino Warder is een oefening geweest waar meer uit te halen viel. Dit kwam door een hoop onvoorziene zaken zoals de verlate aankomst van de voertuigen en de defecten die opspeelden. Toch hebben de compagnieën ervoor gezorgd dat zij het maximale uit de oefening hebben gehaald. Met diezelfde mindset kijken de Limburgse Jagers uit naar een nieuwe uitdaging. 

 

 

rw9

rw4
rw2
rw7
rw5