Home 42 BLJ A cie Info Dutchbat IV

PostHeaderIcon Info Dutchbat IV

AddThis Social Bookmark Button

geborduurd A cie

Informatie over de Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers
Beste gans,
Er zijn dingen veranderd in de manier waarop we onze reünies gaan organiseren. De Commandant Landstrijdkrachten heeft besloten een beperkt aantal reünieverbanden toe te staan. Voor de reüniecommissie Dutchbat IV is deze verandering aanleiding geweest aan te sluiten bij de Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ). De leden van de reüniecommissie zijn dus lid geworden van deze vereniging.
De VVRLJ gaat een aantal taken van onze reüniecommissie overnemen en zal betrokken worden bij de voorbereidingen van onze reünies vanaf nu. Daarbij zijn we, voor het organiseren van een reünie, financieel afhankelijk van de VVRLJ. Onze verwachting is dat de kwaliteit van onze reünies hier niet onder gaat leiden.
Ook jij kunt lid worden van de VVRLJ. Je kunt dan de volgende zaken verwachten;
• Het blad “De Limburgse Jager” op je huisadres.
• Een bijeenkomst van alle uitgezonden BLJ-ers 1 x per 2 jaar.
• Een lagere eigen bijdrage bij het deelnemen aan de 5-jaarlijkse Duchbat IV reünie.
• Deelname aan reünies van andere uitzendingen onder de vlag van BLJ.
• Registratie in het veteranenbestand van de VVRLJ.
• Nazorg binnen de vereniging.
Als reüniecommissie hebben we besloten de keus om lid te worden aan jou over te laten. Wij zullen geen personeelsgegevens uit ons bestand overdragen aan de VVRLJ. Word je geen lid, dan word je nog steeds uitgenodigd voor onze reünies en ben je nog steeds van harte welkom. Het kan wel zijn dat je dan meer moet betalen. Lid worden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en kost € 12,50 per jaar.
Als je lid wordt informeer ons dan, dit is voor ons van belang bij het organiseren van de volgende reünie.
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze brief, stuur dan een mail naar;
JJ.Haan@mindef.nl of ALH.Rietveld@mindef.nl
Voor verdere info over de vereniging en over BLJ in het algemeen, check de volgende site;
http://www.limburgsejagers.nl/content/vvrlj
Aanmelden kan door het invullen van het formulier dat je vindt op onderstaande pagina;
http://www.limburgsejagers.nl/content/vvrlj/aanmelden
Met vriendelijke groet,
Jan Haan, secr RC Dutchbat IV.