Home

Koninklijke Landmacht herdenkt slag bij Waterloo

AddThis Social Bookmark Button

pienemanwaterloo

De Koninklijke Landmacht herdenkt donderdag 18 juni de Slag bij Waterloo. In een militaire ceremonie met 350 militairen, wordt stilgestaan bij deze historische slag die dan exact 200 jaar geleden plaatshad. Op de Bernhardkazerne in Amersfoort vindt een kranslegging plaats bij een veldaltaar, waarmee een oud gebruik in ere wordt hersteld. Detachementen van alle destijds deelnemende regimenten en korpsen zijn aanwezig. Ingelijfd in de Koninklijke Landmacht op 9 januari 1814 als 2e Bataljon van Linie vocht ons stam Regiment in juni 1815 in Quatre-Bras en Waterloo in de definitieve slag tegen het leger van Napoleon.
 
18 juni 2015 is het 200 jaar geleden dat een internationale coalitie, met als kern een Pruisisch en een Brits-Nederlands leger, Napoleon versloeg bij het plaatsje Waterloo. Hiermee kwam definitief een einde aan de Franse overheersing in Europa. De Nederlandse bijdrage aan de overwinning was van doorslaggevend belang. Onder leiding van de Prins van Oranje, de latere koning Willem II der Nederlanden, vocht de landmacht met zo'n 30.000 Nederlanders mee. In de Slag bij Quatre-Bras, twee dagen voor de Slag bij Waterloo, brachten de Nederlanders de oprukkende Franse troepen tot staan. Hierdoor ontstond een goede uitgangspositie voor de geallieerde troepen bij Waterloo. Daar wisten Nederlandse eenheden het tij te keren op kritieke momenten in het verloop van de slag. Zo stopte de Nederlandse generaal Chassé met zijn divisie Napoleons laatste troef, de Keizerlijke Garde. Kolonel Detmers' brigade verjoeg deze garde vervolgens en achtervolgde ze tot in de armen van de Pruisische troepen, waarmee de slag definitief werd beslist.

 

 

leeuwwaterloo

De Leeuw van Waterloo het herdenkingsmonument voor de Slag bij Waterloo dat op bevel van koning Willem I van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd opgericht ter ere van zijn zoon, de prins van Oranje, herinnerd aan de slag bij Waterloo.
 
Napoleon roemde in latere brieven de capaciteiten van de Prins van Oranje als veldheer en de capaciteiten van de Nederlandse troepen. Een rol die in de bekende geschiedschrijving lang onderbelicht is gebleven. Tot op de dag van vandaag vormt de Slag bij Waterloo een belangrijk element in de tradities van verschillende regimenten en korpsen van de Koninklijke Landmacht.

 

 

 

 

 

speelmanwaterloo

Prent van het 2e Bataljon van Linie met Lkol Speelman als commandant.