Home

Blauwhelmen in Libanon

AddThis Social Bookmark Button

unifil

Ruim dertig jaar geleden eindigde de inzet van Nederlandse militairen in Libanon. Onder de vlag van de VN werden zij ingezet voor de missie UNIFIL, waarbij ze erop moesten toezien dat het Israëlische leger zich terugtrok uit Libanon. “Voor een

masterscriptie van de opleiding Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam doet Lysanne Leeuwenburg onderzoek naar de inzet van Nederlandse Blauwhelmen in Libanon, en specifiek naar de voorlichting en opleiding die zij kregen. Hier voor is Lysanne op zoek naar militairen, zowel dienstplichtig als beroeps, die uitgezonden geweest zijn naar Libanon en een enquête willen invullen over de voorlichting en opleiding voorafgaand aan de uitzending”.

 

 

“Eventueel kan er in een later stadium van het onderzoek ook een uitnodiging ontvangen worden voor een diepergaand interview naar aanleiding van de ingevulde enquête. Zowel de enquête als het interview kunnen, indien gewenst, anoniem behandeld worden in de scriptie.”

 

Informatie
Voor meer informatie over het onderzoek of wanneer men zich aan wil melden om mee te werken, kan er een email gestuurd worden naar lysanneleeuwenburg@hotmail.com, of contact opgenomen worden via telefoonnummer 06-30306476.

 

Lysanne is zeer bekend met 42 BLJ en ons Regiment, als stagiare bij 42 BLJ heeft zij ons bataljon van zeer dichtbij mee mogen maken en voor ons blad "de limburgse Jager" mooie artikelen geschreven.