Home

Welke betekenis heeft RESPECT! ‘Vallen en weer opstaan’?

AddThis Social Bookmark Button

Nederland zet zich in internationaal verband in voor vrede en veiligheid. De inzet van de krijgsmacht is daarbij soms een noodzakelijke keuze. Militairen geven uitvoering aan die keuze en voeren onder soms levensbedreigende omstandigheden missies uit. Velen keren ongehavend terug, enkelen geven daarbij het uiterste en sneuvelen, anderen raken gewond.

 

Over die laatste categorie gaat RESPECT! ‘Vallen en weer opstaan.’ Een boek van Johan Bergsma met een voorwoord van Luitenant generaal b.d. Mart de Kruif.

 

Luitenant-generaal De Kruif is als voormalig Commandant Landstrijdkrachten nauw betrokken geweest bij de uitzending en de inzet van Nederlandse militairen. In dit filmpje spreekt hij over de waarde en de betekenis van het boek. Tevens spreekt hij zich uit over het respect dat we niet alleen voor gewonde veteranen moeten hebben, maar ook voor de familie en geliefden van deze groep militairen en oud-militairen. Zonder de steun van het thuisfront is herstel een bijna onmogelijke opgave.

 

RESPECT! is vanaf 7 december 2016 verkrijgbaar in de boekhandel.