Home

101 MIDCie

AddThis Social Bookmark Button

101midcie4

Wie in de geschiedenis van het regiment duikt, belandt in een brij van oprichtingen, opheffingen en vernummeringen. In het verleden zijn tientallen eenheden onder de vlag van het regiment geschaard, zowel parate en mobilisabele gevechtseenheden, als staven en een muziekkorps.Van al die opgerichte en weer opgeheven eenheden heeft 101 Militaire Inlichtingendienst Compagnie (101 MIDCie) verreweg het langst bestaan. De eenheid werd in 1954 opgericht en ging in 2003 - inmiddels als peloton - op in 103 ISTAR Bataljon (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance). Tot dat jaar werd het inlichtingenpersoneel op het regimentsvaandel beëdigd. 101 MIDCie was een bijzondere eenheid in het regiment.

Veel is er niet bekend over 101 MIDCie. Bent u oud MID'er en hebt u meer informatie, verhalen en foto's, dan vragen wij u om dit met ons te delen. Ook uw geschiedenis moet bewaard blijven.

 

 

101midcie

101midcie2
101midcie3