Home

Landdag Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

landdag1

In het kader van ons 200 jarig bestaan Regiment Limburgse Jagers is in Valkenburg aan de Geul de landdag Limburgse Jagers gehouden. Een bijeenkomst voor alle Limburgse Jagers, oud en nog dienend.

Op de schutterswei van de Jonge en Oude Nobele Schutterij van Valkenburg aan de Geul verzamelden vooral ex Limburgse Jagers zich. Hier was voor deze dag een static show opgezet van oud en huidige voertuigen, een stand met wapens, optredens Reünie-Orkest Limburgse Jagers en demonstraties van de Vereniging 2e Bataillon Grenadier Compagnie.

De Gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een bijzondere band met het Regiment Limburgse Jagers. De Provincie Limburg maakte van 1842 tot 1867 zowel deel uit van Nederland als van de Duitse Bond. Als onderdeel van de deze bond moest Limburg ook militairen ter beschikking stellen, het zogenaamde Limburgse Bondscontingent. De infanterie binnen dit contingent droeg de naam Limburgse Jagers en de Jonge en Oude Nobele Schutterij van Valkenburg aan de Geul dragen hetzelfde uniform als de Limburgse Jagers van toen. Daarnaast is in het begin van de Eerste Wereldoorlog binnen Limburg een landstormkorps opgericht, dat ook de naam Limburgse Jagers ontving. De Gemeente Valkenburg heeft toen een vaandel geschonken aan dit landstormkorps tijdens een landdag Limburgse Jagers die ook binnen Valkenburg plaatsvond.

landdag2

Dit alles een hele goede reden om de 2e landdag Limburgse Jagers ook binnen de Gemeente Valkenburg aan de Geul te houden. Zoals luitenant-kolonel Ramon Jansen, commandant Regiment Limburgse Jagers, in zijn toespraak aanhaalde: “Valkenburg is vandaag de Limburgse Jagers gemeente, waar wij ons jubileum vieren”. De Jonge en Oude Nobele Schutterij ontvangt de Kolonel Antoni-waardering uit handen van overste Jansen waarna door een schot af te vuren met het kanon van de schutterij de landdag 2014 werd geopend.

 

 

 

landdag3

 Meer foto's op de facebook pagina van 13 mechbrig, klik hier om naar de facebook pagina te gaan.

 

Lofwaardig hebben zij gestreden in Maastricht

AddThis Social Bookmark Button

pantserbuks

Ook in Maastricht hebben op 10  mei 1940, nu 74 jaar geleden leden van een onzer stamregimenten, namelijk het 13e Regiment Infanterie zich lofwaardig opgesteld en de ingevallen Duitse eenheden bestreden. Een opmerkelijke strijd speelde zich af in het centrum van Maastricht in het stadsdeel Wijck op de rechter oever van de Maas, in de Hoogbrugstraat.

Daar waren in de straten barricaden met opstellingen van het 13e Grensbataljon. In de Hoogbrugstraat had  een groep onder commando van sergeant Logister de beschikking naast de zware mitrailleur over een zgn geweer tegen pantser, een “pantserbuks” van het Zwitserse wapenbedrijf SOLOTHURN. Het was een van de weinige pantserbuksen die Nederland in 1939 had besteld die nog was afgeleverd. Duitsland hield de doorvoer van meer wapens tegen. Dat de Duitsers in feite gelijk hadden om die wapens niet door te voeren bleek in de Hoogbrugstraat in die vroege uren van 10 mei 1940, eerste Pinksterdag. Want de schutter soldaat Rietveld schoot raak.


maastricht1940

Er kwam een pantserwagen de Hoogbrugstraat in en daar heb ik op geschoten. Het eerste schot was raak. Er kwam een tweede pantserwagen. We, Plusje en ik schoten weer raak. Beide wagens staakten het vuren. Een derde pantserwagen kwam achter de twee anderen aan. Toen heb ik opnieuw geschoten en volgens mij heb ik die derde wapen ook geraakt , want hij is niet meer van zijn plaats geweest. Door de vijandelijke schoten werd de naast mij opgestelde zware mitrailleur buiten gevecht gesteld. De projectielen gingen dwars door de zandzakken heen. Mijn helper, Plusje, kreeg een schampschot op zijn helm, waardoor hij een meter of tien achteruit werd geslingerd. Ik ben als laatste vertrokken. Toen was de Duitse infanterie aan weerszijden van de straat al op een meter of tien genaderd.


En nu na 74 jaar kunnen we dit succesvolle bijzondere wapen, het geweer tegen pantser, daadwerkelijk tonen in onze Historische verzameling in Weert. Het is een van de twee exemplaren die nog in Nederland zijn. Een hommage aan de verdedigers van de Hoogbrugstraat die allen het vege lijf wisten te redden door met een bootje de linkeroever van de Maas te bereiken.

 

Defensiekrant, jaargang 1, nummer 10, 9 mei 2014

AddThis Social Bookmark Button

rijksoverheid-defensiekrant

Defensiekrant nr 10 is uit. Klik hier om de defensiekrant te openen.

 

Voor nieuwsbrieven van de Rijksoverheid kunt u zich kosteloos aanmelden.

 

Maak een selectie via de website van de abonnementen waarvoor u zich wilt aanmelden en laat het e-mailadres achter waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met daarin een link waarmee u de aanmelding bevestigt. Na bevestiging ontvangt u de meest recente editie(s) automatisch in uw mailbox.

 

Landmacht, Jaargang 64, nummer 4, 6 mei 2014

AddThis Social Bookmark Button

rijksoverheid-landmacht

De tweede digitale Landmacht is uit. Klik hier om de Landmacht te openen.

 

Voor nieuwsbrieven van de Rijksoverheid kunt u zich kosteloos aanmelden.

 

Maak een selectie via de website van de abonnementen waarvoor u zich wilt aanmelden en laat het e-mailadres achter waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met daarin een link waarmee u de aanmelding bevestigt. Na bevestiging ontvangt u de meest recente editie(s) automatisch in uw mailbox.

 

Lofwaardig hebben zij gestreden

AddThis Social Bookmark Button

depotcie-2

Lofwaardig hebben zij gestreden op 10 mei 1940, de rekruten van de 22e  Depotcompagnie  Bewakingstroepen.
Nog maar drie maanden in dienst, nauwelijks een schot gelost, kreeg de 22e Depotcompagnie onder commando van kapitein Boot op 3 mei 1940 de opdracht het hulpvliegveld Ockenburg te gaan bewaken. Dit hulpvliegveld gelegen aan de zuidrand van Den Haag ter hoogte van Kijkduin, werd tot dan bewaakt door twee secties zware mitrailleurs van het Regiment Grenadiers.


In de nacht van 9 op 10  mei waren allen paraat. Er waren vreemde lichtsignalen waargenomen in de bosschages rondom het vliegveld. Naar later bleek van een medestander of standers van de Duitse invallers. Die waren er bij dag aanbreken gedropt, voor onze krijgsmacht iets onbekends, parachutisten. Zij belaagden de compagnie en het vliegveld.
Een viertal Nederlandse vliegtuigen die van vliegveld  Ypenburg opgestegen waren en het gevecht  met Duits jagers aangegaan waren, landen door een tekort aan brandstof op de grasbaan van Ockenburg. Ze werden gelijk bestookt door Duitse jagers. Kort daarna landen 18 transport toestellen waaruit Duitse infanteristen stroomden. In korte tijd stonden of lagen wel 200 Duitsers op het vliegveld. De druk op de onervaren bewakers van de depotcompagnie werd te groot. Men moest zware verliezen incasseren, de compagniescommandant werd tweemaal getroffen en overleed.


De Duitsers wisten het vliegveld te veroveren, doch het was door de schots en scheef gelande vliegtuigen onbruikbaar voor verdere aanvoer van troepen.
Dit is een zeer korte schets van een compagnie van 96 man van een van onze stamregimenten, waarvan in een enkel uur er 24 sneuvelden en 18 gewond raakten. Door hun lofwaardige strijd boden zij de bataljons van de regimenten Grenadiers en Jagers de mogelijkheid het vliegveld op de Duitsers te heroveren.


depotcie-1

Wij gedenken hen op deze 4e mei voor hun inzet  voor ons land . Hun namen staan op een plaquette op een van de resterende gebouwen van het voormalige vliegveld Ockenburg .

 
Zie voor detailinformatie op  www.vliegveld-ockenburg.net