Home Regiment

Regiment

Concert Fanfarekorps Koninklijke Landmacht

AddThis Social Bookmark Button

fkkl

fkkl1

Op 16 december zal het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht "bereden wapens" een concert geven in het Munttheater te Weert.

Aanvang 20.00 uur.

Kaarten zijn te verkrijgen bij de kassa van het Munttheater.

Limburg heeft een rijk muzikaal verleden en van oudsher een sterke band met Defensie en het Regiment Limburgse Jagers in het bijzonder. Het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht "bereden wapens" zet de tradities voort van het opgeheven Fanfarekorps Limburgse Jagers.

Tenue voor militairen is DT-2, groot model. Burgers bij voorkeur Tenue de Ville.

 

Salute to a friend / Phaff dag

AddThis Social Bookmark Button
koraal
ZESTIG JAAR LIMBURGSE JAGERS


Het regiment Limburgse Jagers is opgericht op 1 juli 1950 door kolonel Antoni die alle in Limburg gelegerde militairen in een regiment verenigde.

In het begin was het regiment alleen opleidingscentrum, gehuisvest in de toenmalige Ernst Casimirkazerne in Roermond en de Frederik Hendrikkazerne in Venlo.

Lees meer...

 

Salute to a Friend

AddThis Social Bookmark Button
salute

Naast de CANON over ons Regiment is er op de Phaffdag nog een tweede initiatief ten doop gehouden namelijk  een muziekwerk “Salute to a Friend”

Afscheid, eerbetoon aan een vriend, een kameraad een collega.  Afgelopen 4 jaar hebben we helaas van 24 collega’s afscheid moeten nemen. 24 Nederlanders die door ongelukken en krijgsgeweld in Afghanistan en in het bijzonder in Uruzgan het leven hebben gelaten. 8 daarvan behoorden tot ons Regiment of waren ingedeeld bij de twee Battlegroups geleid door ons 42e bataljon. Maar ook velen zijn gewond geraakt en moeten nu met een handicap door het leven. Eerbetoon hebben ze gekregen van hun naasten, collega’s maar ook van de samenleving zoals we dat hebben mogen ervaren in de media, bij uitvaartplechtigheden en medailleuitreikingen.

Lees meer...

 

Phaff dag 19-11-2010

AddThis Social Bookmark Button

Dit jaar werd wederom de Phaff dag gehouden op de van Horne kazerne in Weert. Tijdens een bijeenkomst in de aula werd de canon van het Regiment Limburgse Jagers gepresenteerd. Dit was ook het startsein om de canon on line te laten gaan op de website van defensie. Het eerste Nederlandse militaire onderdeel met een eigen canon op internet, een idee van generaal bd Huysman en ontworpen door het NIMH in samenspraak met de regimentscommandant en de Stichting Regiment Limburgse Jagers.

Ook werden de erste muzieknoten van het koraal "Salute to a friend" ten gehore gebracht.

De canon en partiture van het koraal werden vervolgens aangeboden aan luitenant-generaal Bertholee, commandant der landstrijdkrachten.

Lees meer...

 

Phaff-dag 2010

AddThis Social Bookmark Button

Melick, oktober 2010

Onderwerp: Uitnodiging Phaff-dag 2010

Elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaffdag; een hommage aan de oprichting van ons Stamregiment op 23 november 1813 door de kolonel Phaff.

Ons doel is om elk jaar -op of omstreeks 23 november- de oprichtingsdag van ons Stamregiment te vieren met een bepaald thema. 

Dit jaar is gekozen voor:
- Het 60 jarig bestaan van het Regiment Limburgse Jagers. Dit zal worden uitgedragen in de CANON,
  welke is geïnitieerd door Luitenant-generaal bd P. Huysman en ontworpen door medewerkers van het
  Nederlands Instituut voor Militaire Historie in samenspraak met de regimentscommandant en de
  Stichting Regiment Limburgse Jagers.
- De afsluiting van de Missie in Uruzgan met de terugkeer van de laatste Battlegroup onder commando
  van Luitenant-kolonel Klein Schaarsberg, Commandant van het Regiment Limburgse Jagers en 
  42 PantserInfanteriebataljon Limburgse Jagers. Voor de totale missie zal mede namens het Reünie-
  orkest en de Stichting Regiment Limburgse Jagers de Koraal “Salute to a Friend”worden gepresen-
  teerd als eerbetoon aan de gesneuvelden en gewonden van de missie, alsmede een hulde aan het
  thuisfront en de vriendenschaar achter elke uitgezondene. 
- Het memoreren van het feit dat 70 jaar geleden op 10 mei leden van onze stamregimenten een korte,
  doch heftige strijd hebben gevoerd voor het behoud van het Nederlands grondgebied.

Het is de Stichting Regiment Limburgse Jagers een eer en genoegen U uit te nodigen deze Phaff-dag bij te wonen op vrijdag 19 november 2010 in de Van Hornekazerne, Kazernelaan 101 te Weert. 

Het programma zal de volgende inhoud hebben:
10.00-11.00 uur   Ontvangst in het Bastion van de KMS.


11.10-12.05 uur   Bijeenkomst in de aula met de presentatie van de Canon over het Regiment Limburgse Jagers door een medewerker van het NIMH.

Vervolgens vindt de overhandiging plaats van de Canon en de Koraal “Salute to a friend” aan de Commandant der Landstrijdkrachten Luitenant-generaal Bertholée.  


12.15-12.45 uur  Herdenking gevallenen van het Regiment Limburgse Jagers en haar Stam-regimenten waarbij de Koraal “Salute to a friend” door het Reünie-Orkest Limburgs Jagers ten gehore zal worden gebracht.


13.00-13.45 uur  Lunchbuffet en samenzijn in het Bastion met alle overige genodigden.


13.45-14.40 uur  Lezing Uruzgan en Documentaire mei 1940 met aanvullende uitleg


14.40-15.30 uur  Mogelijkheid tot het bezoeken van de Regimentsverzameling en samenzijn in
het Bastion. 

De bijdrage is gesteld op € 10 per persoon (ontvangst + lunch). Betaling dient te geschieden vóór 1 november op banknummer 1423.59.696 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Melick o.v.v. uw volledige adres.

Hopende U in Weert te mogen ontvangen,   

Met vriendelijke groet,

N.C.S. Vroom, Voorzitter Stichting RLJ.

 

63 jaar 5e Bataljon – 11e Regiment Infanterie

AddThis Social Bookmark Button

uitdelen_van_herinneringswijn_laatste_reunie

63 JAAR  5e BATALJON – 11e REGIMENT INFANTERIE, “BATALJON TEGELEN”


Op vrijdag 20 augustus viel het doek voor het 5e bataljon van het 11e Regiment, het Regiment dat in 1950 deel ging uitmaken samen met het 2e en 6e Regiment van het Regiment Limburgse Jagers.  Voor de laatste maal kwamen de reünisten van 5- 11 RI tezamen in de van Horne Kazerne te Weert.  Allen 80 jaar en ouder met als nestor de kapitein Jan Tjalkens met de respectwaardige leeftijd van 92 jaar.  Hij bedankte aan het eind van het officiële gedeelte  de bestuurleden van de Reüniecommissie die de afgelopen 29 jaar telkenmale een goed georganiseerde reünie wisten te houden voor deze oud – Indië gangers.

 
Want de opleiding in Roermond en  Venlo vanaf juli 1947 en het verblijf van twee jaar op Noord Sumatra , van april 1948 tot april 1950, zorgde voor  een sterke band tussen de 800 leden van dit bataljon.  Bijna allemaal Limburgers en Brabanders. Vele boerenzonen, die niet opzagen tegen de inspanningen die van hen werden gevraagd. Een aantal was in de late oorlogsjaren al voor de Arbeitsinzet naar Duitsland gevoerd om in de oorlogsindustrie te werken,  zoals een van hen vertelde, Hij emigreerde   later naar Luxemburg maar was ook nu weer present.  Ze waren dus wat gewend.  En zoals de voorzitter , Sjeng Derks, oud Pelotonscommandant, in zijn toespraak zei:

 
“ Op een leeftijd waarop we bezig waren ons voor te bereiden op onze toekomst werden we aangewezen om als jonge dienstplichtige ver van huis de belangen van ons land te behartigen maar vooral ook voor de veiligheid van duizenden landgenoten in Nederlands Oost Indië Onze generatie was zo opgevoed dat we deze taak vrijwel zonder morren hebben opgevat als een plicht, in de ware zin van het woord dienstplicht

 

Lees meer...

 

Traditiekamer Regiment Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

Info
Om de tradities van het Regiment te bewaren en te kunnen tonen aan belangstellenden, is er de Traditiekamer met onze Historische verzameling. Deze is gevestigd op de legerplaats Oirschot in de gebouwen 12 en 13.

Onze Historische Verzameling is geopend op dinsdag en donderdag van 10 tot 15 u. U kunt zich aanmelden bij de bewaking met het verzoek de HV van het Regiment Limburgse Jagers te willen bezoeken. Een medewerker zal dan worden ingelicht door de bewaking en de medewerker komt u dan ophalen. De HV is op loopafstand vanaf de hoofdpoort.

 

Let op! om onze HV te kunnen bezoeken dient u te beschikken over een geldig identiteitsbewijs. U bezoekt de HV die binnen de poort van de kazerne is gelegen.

 

U kunt de medewerkers van onze Historische verzameling ook per email bereiken via HV Limburgse Jagers

 

Medewerkers:
Jan van Ommen (conservator)
Ed Brakel
Herman Pook
Rob Daemen
Leo (Tedje) van Es

 

Nieuwe video´s in ons videoalbum

AddThis Social Bookmark Button

Onlangs zijn we gestart met het plaatsen van film- en videoopnames op ons youtube-kanaal. De afgelopen week hebben we weer een aantal nieuwe en zeker ook unieke video´s geplaatst. Zo hebben we een video over het eerste lustrum van de Limburgse Jagers in Seedorf een video over de eerste grote reunie van het tamboer en fanfarekorps, verder beelden van de opleiding en het vertrek naar Indië van 5-11 RI in 1948.

De komende weken zullen we met regelmaat nieuwe video´s aan de online verzameling gaan toevoegen.

De laatst geplaatste video´s vindt u via deze link.

Onze toolbar geeft ook melding van nieuwe videos op het LimburgseJagers kanaal op youtube. Een overzicht van alle geplaatste video´s krijgt u als u de link videoalbum in het menu media op deze site volgt.

Het team website wenst u veel kijkplezier!

 
Meer artikelen...