Home Regiment

Regiment

Premiere Salute to a Friend

AddThis Social Bookmark Button

Op 19 november jl vond de première plaats van de speciaal als eerbetoon voor de gesneuvelden en gewonden van de Missie Uruzgan, gecomponeerde Koraal "Salute to a Friend". de koraal, die gecomponeerd is door Marc van Delft, werd gespeeld door het Reünieorkest Limburgse Jagers onder de dirigent en arrangeur Jos Stoffels. De opname werd gemaakt door de heer Han van Dongen van de Mediagroep KMS.

 

U kunt de koraal beluisteren door hier te klikken.

 

Concert Fanfarekorps Koninklijke Landmacht

AddThis Social Bookmark Button

fkkl

fkkl1

Op 16 december zal het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht "bereden wapens" een concert geven in het Munttheater te Weert.

Aanvang 20.00 uur.

Kaarten zijn te verkrijgen bij de kassa van het Munttheater.

Limburg heeft een rijk muzikaal verleden en van oudsher een sterke band met Defensie en het Regiment Limburgse Jagers in het bijzonder. Het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht "bereden wapens" zet de tradities voort van het opgeheven Fanfarekorps Limburgse Jagers.

Tenue voor militairen is DT-2, groot model. Burgers bij voorkeur Tenue de Ville.

 

Salute to a friend / Phaff dag

AddThis Social Bookmark Button
koraal
ZESTIG JAAR LIMBURGSE JAGERS


Het regiment Limburgse Jagers is opgericht op 1 juli 1950 door kolonel Antoni die alle in Limburg gelegerde militairen in een regiment verenigde.

In het begin was het regiment alleen opleidingscentrum, gehuisvest in de toenmalige Ernst Casimirkazerne in Roermond en de Frederik Hendrikkazerne in Venlo.

Lees meer...

 

Salute to a Friend

AddThis Social Bookmark Button
salute

Naast de CANON over ons Regiment is er op de Phaffdag nog een tweede initiatief ten doop gehouden namelijk  een muziekwerk “Salute to a Friend”

Afscheid, eerbetoon aan een vriend, een kameraad een collega.  Afgelopen 4 jaar hebben we helaas van 24 collega’s afscheid moeten nemen. 24 Nederlanders die door ongelukken en krijgsgeweld in Afghanistan en in het bijzonder in Uruzgan het leven hebben gelaten. 8 daarvan behoorden tot ons Regiment of waren ingedeeld bij de twee Battlegroups geleid door ons 42e bataljon. Maar ook velen zijn gewond geraakt en moeten nu met een handicap door het leven. Eerbetoon hebben ze gekregen van hun naasten, collega’s maar ook van de samenleving zoals we dat hebben mogen ervaren in de media, bij uitvaartplechtigheden en medailleuitreikingen.

Lees meer...

 

Phaff dag 19-11-2010

AddThis Social Bookmark Button

Dit jaar werd wederom de Phaff dag gehouden op de van Horne kazerne in Weert. Tijdens een bijeenkomst in de aula werd de canon van het Regiment Limburgse Jagers gepresenteerd. Dit was ook het startsein om de canon on line te laten gaan op de website van defensie. Het eerste Nederlandse militaire onderdeel met een eigen canon op internet, een idee van generaal bd Huysman en ontworpen door het NIMH in samenspraak met de regimentscommandant en de Stichting Regiment Limburgse Jagers.

Ook werden de erste muzieknoten van het koraal "Salute to a friend" ten gehore gebracht.

De canon en partiture van het koraal werden vervolgens aangeboden aan luitenant-generaal Bertholee, commandant der landstrijdkrachten.

Lees meer...

 

Phaff-dag 2010

AddThis Social Bookmark Button

Melick, oktober 2010

Onderwerp: Uitnodiging Phaff-dag 2010

Elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaffdag; een hommage aan de oprichting van ons Stamregiment op 23 november 1813 door de kolonel Phaff.

Ons doel is om elk jaar -op of omstreeks 23 november- de oprichtingsdag van ons Stamregiment te vieren met een bepaald thema. 

Dit jaar is gekozen voor:
- Het 60 jarig bestaan van het Regiment Limburgse Jagers. Dit zal worden uitgedragen in de CANON,
  welke is geïnitieerd door Luitenant-generaal bd P. Huysman en ontworpen door medewerkers van het
  Nederlands Instituut voor Militaire Historie in samenspraak met de regimentscommandant en de
  Stichting Regiment Limburgse Jagers.
- De afsluiting van de Missie in Uruzgan met de terugkeer van de laatste Battlegroup onder commando
  van Luitenant-kolonel Klein Schaarsberg, Commandant van het Regiment Limburgse Jagers en 
  42 PantserInfanteriebataljon Limburgse Jagers. Voor de totale missie zal mede namens het Reünie-
  orkest en de Stichting Regiment Limburgse Jagers de Koraal “Salute to a Friend”worden gepresen-
  teerd als eerbetoon aan de gesneuvelden en gewonden van de missie, alsmede een hulde aan het
  thuisfront en de vriendenschaar achter elke uitgezondene. 
- Het memoreren van het feit dat 70 jaar geleden op 10 mei leden van onze stamregimenten een korte,
  doch heftige strijd hebben gevoerd voor het behoud van het Nederlands grondgebied.

Het is de Stichting Regiment Limburgse Jagers een eer en genoegen U uit te nodigen deze Phaff-dag bij te wonen op vrijdag 19 november 2010 in de Van Hornekazerne, Kazernelaan 101 te Weert. 

Het programma zal de volgende inhoud hebben:
10.00-11.00 uur   Ontvangst in het Bastion van de KMS.


11.10-12.05 uur   Bijeenkomst in de aula met de presentatie van de Canon over het Regiment Limburgse Jagers door een medewerker van het NIMH.

Vervolgens vindt de overhandiging plaats van de Canon en de Koraal “Salute to a friend” aan de Commandant der Landstrijdkrachten Luitenant-generaal Bertholée.  


12.15-12.45 uur  Herdenking gevallenen van het Regiment Limburgse Jagers en haar Stam-regimenten waarbij de Koraal “Salute to a friend” door het Reünie-Orkest Limburgs Jagers ten gehore zal worden gebracht.


13.00-13.45 uur  Lunchbuffet en samenzijn in het Bastion met alle overige genodigden.


13.45-14.40 uur  Lezing Uruzgan en Documentaire mei 1940 met aanvullende uitleg


14.40-15.30 uur  Mogelijkheid tot het bezoeken van de Regimentsverzameling en samenzijn in
het Bastion. 

De bijdrage is gesteld op € 10 per persoon (ontvangst + lunch). Betaling dient te geschieden vóór 1 november op banknummer 1423.59.696 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Melick o.v.v. uw volledige adres.

Hopende U in Weert te mogen ontvangen,   

Met vriendelijke groet,

N.C.S. Vroom, Voorzitter Stichting RLJ.

 

63 jaar 5e Bataljon – 11e Regiment Infanterie

AddThis Social Bookmark Button

uitdelen_van_herinneringswijn_laatste_reunie

63 JAAR  5e BATALJON – 11e REGIMENT INFANTERIE, “BATALJON TEGELEN”


Op vrijdag 20 augustus viel het doek voor het 5e bataljon van het 11e Regiment, het Regiment dat in 1950 deel ging uitmaken samen met het 2e en 6e Regiment van het Regiment Limburgse Jagers.  Voor de laatste maal kwamen de reünisten van 5- 11 RI tezamen in de van Horne Kazerne te Weert.  Allen 80 jaar en ouder met als nestor de kapitein Jan Tjalkens met de respectwaardige leeftijd van 92 jaar.  Hij bedankte aan het eind van het officiële gedeelte  de bestuurleden van de Reüniecommissie die de afgelopen 29 jaar telkenmale een goed georganiseerde reünie wisten te houden voor deze oud – Indië gangers.

 
Want de opleiding in Roermond en  Venlo vanaf juli 1947 en het verblijf van twee jaar op Noord Sumatra , van april 1948 tot april 1950, zorgde voor  een sterke band tussen de 800 leden van dit bataljon.  Bijna allemaal Limburgers en Brabanders. Vele boerenzonen, die niet opzagen tegen de inspanningen die van hen werden gevraagd. Een aantal was in de late oorlogsjaren al voor de Arbeitsinzet naar Duitsland gevoerd om in de oorlogsindustrie te werken,  zoals een van hen vertelde, Hij emigreerde   later naar Luxemburg maar was ook nu weer present.  Ze waren dus wat gewend.  En zoals de voorzitter , Sjeng Derks, oud Pelotonscommandant, in zijn toespraak zei:

 
“ Op een leeftijd waarop we bezig waren ons voor te bereiden op onze toekomst werden we aangewezen om als jonge dienstplichtige ver van huis de belangen van ons land te behartigen maar vooral ook voor de veiligheid van duizenden landgenoten in Nederlands Oost Indië Onze generatie was zo opgevoed dat we deze taak vrijwel zonder morren hebben opgevat als een plicht, in de ware zin van het woord dienstplicht

 

Lees meer...

 

Traditiekamer Regiment Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

Een must voor elke LJ-er en of Vriend van de LJ-ers.


Om de tradities van het Regiment te bewaren en te kunnen tonen aan belangstellenden,
is er de zgn. Traditiekamer of Historische Verzameling.
Deze is sinds begin 2003 gevestigd op het kazerne terrein van de Van Horne Kazerne te Weert. Helaas is de KMS gesloten en is onze Historische Verzameling voorlopig niet meer te bezoeken.

 

Om onze collectie onder te kunnen brengen op de gen maj de Ruijter van Steveninck kazeren in Oirschot, zijn ons 2 gebouwen toegewezen. Deze gebouwen zijn echter nog niet gereed. Via onze facebook pagina houden wij u op de hoogte van de vorderingen en opening van de Traditiekamer met onze Historische Verzameling. Verwacht wordt dat de opening pas eind 2016 plaats zal vinden.

 

Tot die tijd kunt u terecht op onze facebook pagina https://www.facebook.com/museumrlj
 
In de voormalige sportzaal van de Van Horne Kazerne heeft het RLJ haar Traditiekamer een mooie plaats kunnen geven.
Een kleine indruk krijgt u door het filmpje te bekijken.

  
OPROEPJE

U herkent dit vast wel;
- De zolder wordt opgeruimd en daar liggen de spullen die in de diensttijd mee zijn genomen / bewaard.
- Uw (groot)vader is overleden en er liggen allemaal dingen in huis vanuit zijn dienst tijd.
- Ik heb nog mooie dingen vanuit mijn diensttijd, jammer dat alleen ik ervan kan genieten.
Dan hebben wij, misschien, de oplossing: Onze Traditiekamer te Weert kunt u heel blij maken met dit soort zaken.  
          

 

 
Meer artikelen...