Home Regiment

Regiment

Phaff dag 19-11-2010

AddThis Social Bookmark Button

Dit jaar werd wederom de Phaff dag gehouden op de van Horne kazerne in Weert. Tijdens een bijeenkomst in de aula werd de canon van het Regiment Limburgse Jagers gepresenteerd. Dit was ook het startsein om de canon on line te laten gaan op de website van defensie. Het eerste Nederlandse militaire onderdeel met een eigen canon op internet, een idee van generaal bd Huysman en ontworpen door het NIMH in samenspraak met de regimentscommandant en de Stichting Regiment Limburgse Jagers.

Ook werden de erste muzieknoten van het koraal "Salute to a friend" ten gehore gebracht.

De canon en partiture van het koraal werden vervolgens aangeboden aan luitenant-generaal Bertholee, commandant der landstrijdkrachten.

Lees meer...

 

Phaff-dag 2010

AddThis Social Bookmark Button

Melick, oktober 2010

Onderwerp: Uitnodiging Phaff-dag 2010

Elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaffdag; een hommage aan de oprichting van ons Stamregiment op 23 november 1813 door de kolonel Phaff.

Ons doel is om elk jaar -op of omstreeks 23 november- de oprichtingsdag van ons Stamregiment te vieren met een bepaald thema. 

Dit jaar is gekozen voor:
- Het 60 jarig bestaan van het Regiment Limburgse Jagers. Dit zal worden uitgedragen in de CANON,
  welke is geïnitieerd door Luitenant-generaal bd P. Huysman en ontworpen door medewerkers van het
  Nederlands Instituut voor Militaire Historie in samenspraak met de regimentscommandant en de
  Stichting Regiment Limburgse Jagers.
- De afsluiting van de Missie in Uruzgan met de terugkeer van de laatste Battlegroup onder commando
  van Luitenant-kolonel Klein Schaarsberg, Commandant van het Regiment Limburgse Jagers en 
  42 PantserInfanteriebataljon Limburgse Jagers. Voor de totale missie zal mede namens het Reünie-
  orkest en de Stichting Regiment Limburgse Jagers de Koraal “Salute to a Friend”worden gepresen-
  teerd als eerbetoon aan de gesneuvelden en gewonden van de missie, alsmede een hulde aan het
  thuisfront en de vriendenschaar achter elke uitgezondene. 
- Het memoreren van het feit dat 70 jaar geleden op 10 mei leden van onze stamregimenten een korte,
  doch heftige strijd hebben gevoerd voor het behoud van het Nederlands grondgebied.

Het is de Stichting Regiment Limburgse Jagers een eer en genoegen U uit te nodigen deze Phaff-dag bij te wonen op vrijdag 19 november 2010 in de Van Hornekazerne, Kazernelaan 101 te Weert. 

Het programma zal de volgende inhoud hebben:
10.00-11.00 uur   Ontvangst in het Bastion van de KMS.


11.10-12.05 uur   Bijeenkomst in de aula met de presentatie van de Canon over het Regiment Limburgse Jagers door een medewerker van het NIMH.

Vervolgens vindt de overhandiging plaats van de Canon en de Koraal “Salute to a friend” aan de Commandant der Landstrijdkrachten Luitenant-generaal Bertholée.  


12.15-12.45 uur  Herdenking gevallenen van het Regiment Limburgse Jagers en haar Stam-regimenten waarbij de Koraal “Salute to a friend” door het Reünie-Orkest Limburgs Jagers ten gehore zal worden gebracht.


13.00-13.45 uur  Lunchbuffet en samenzijn in het Bastion met alle overige genodigden.


13.45-14.40 uur  Lezing Uruzgan en Documentaire mei 1940 met aanvullende uitleg


14.40-15.30 uur  Mogelijkheid tot het bezoeken van de Regimentsverzameling en samenzijn in
het Bastion. 

De bijdrage is gesteld op € 10 per persoon (ontvangst + lunch). Betaling dient te geschieden vóór 1 november op banknummer 1423.59.696 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Melick o.v.v. uw volledige adres.

Hopende U in Weert te mogen ontvangen,   

Met vriendelijke groet,

N.C.S. Vroom, Voorzitter Stichting RLJ.

 

63 jaar 5e Bataljon – 11e Regiment Infanterie

AddThis Social Bookmark Button

uitdelen_van_herinneringswijn_laatste_reunie

63 JAAR  5e BATALJON – 11e REGIMENT INFANTERIE, “BATALJON TEGELEN”


Op vrijdag 20 augustus viel het doek voor het 5e bataljon van het 11e Regiment, het Regiment dat in 1950 deel ging uitmaken samen met het 2e en 6e Regiment van het Regiment Limburgse Jagers.  Voor de laatste maal kwamen de reünisten van 5- 11 RI tezamen in de van Horne Kazerne te Weert.  Allen 80 jaar en ouder met als nestor de kapitein Jan Tjalkens met de respectwaardige leeftijd van 92 jaar.  Hij bedankte aan het eind van het officiële gedeelte  de bestuurleden van de Reüniecommissie die de afgelopen 29 jaar telkenmale een goed georganiseerde reünie wisten te houden voor deze oud – Indië gangers.

 
Want de opleiding in Roermond en  Venlo vanaf juli 1947 en het verblijf van twee jaar op Noord Sumatra , van april 1948 tot april 1950, zorgde voor  een sterke band tussen de 800 leden van dit bataljon.  Bijna allemaal Limburgers en Brabanders. Vele boerenzonen, die niet opzagen tegen de inspanningen die van hen werden gevraagd. Een aantal was in de late oorlogsjaren al voor de Arbeitsinzet naar Duitsland gevoerd om in de oorlogsindustrie te werken,  zoals een van hen vertelde, Hij emigreerde   later naar Luxemburg maar was ook nu weer present.  Ze waren dus wat gewend.  En zoals de voorzitter , Sjeng Derks, oud Pelotonscommandant, in zijn toespraak zei:

 
“ Op een leeftijd waarop we bezig waren ons voor te bereiden op onze toekomst werden we aangewezen om als jonge dienstplichtige ver van huis de belangen van ons land te behartigen maar vooral ook voor de veiligheid van duizenden landgenoten in Nederlands Oost Indië Onze generatie was zo opgevoed dat we deze taak vrijwel zonder morren hebben opgevat als een plicht, in de ware zin van het woord dienstplicht

 

Lees meer...

 

Traditiekamer Regiment Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

Een must voor elke LJ-er en of Vriend van de LJ-ers.


Om de tradities van het Regiment te bewaren en te kunnen tonen aan belangstellenden,
is er de zgn. Traditiekamer of Historische Verzameling.
Deze is sinds begin 2003 gevestigd op het kazerne terrein van de Van Horne Kazerne te Weert. Helaas is de KMS gesloten en is onze Historische Verzameling voorlopig niet meer te bezoeken.

 

Om onze collectie onder te kunnen brengen op de gen maj de Ruijter van Steveninck kazeren in Oirschot, zijn ons 2 gebouwen toegewezen. Deze gebouwen zijn echter nog niet gereed. Via onze facebook pagina houden wij u op de hoogte van de vorderingen en opening van de Traditiekamer met onze Historische Verzameling. Verwacht wordt dat de opening pas eind 2016 plaats zal vinden.

 

Tot die tijd kunt u terecht op onze facebook pagina https://www.facebook.com/museumrlj
 
In de voormalige sportzaal van de Van Horne Kazerne heeft het RLJ haar Traditiekamer een mooie plaats kunnen geven.
Een kleine indruk krijgt u door het filmpje te bekijken.

  
OPROEPJE

U herkent dit vast wel;
- De zolder wordt opgeruimd en daar liggen de spullen die in de diensttijd mee zijn genomen / bewaard.
- Uw (groot)vader is overleden en er liggen allemaal dingen in huis vanuit zijn dienst tijd.
- Ik heb nog mooie dingen vanuit mijn diensttijd, jammer dat alleen ik ervan kan genieten.
Dan hebben wij, misschien, de oplossing: Onze Traditiekamer te Weert kunt u heel blij maken met dit soort zaken.  
          

 

 

Nieuwe video´s in ons videoalbum

AddThis Social Bookmark Button

Onlangs zijn we gestart met het plaatsen van film- en videoopnames op ons youtube-kanaal. De afgelopen week hebben we weer een aantal nieuwe en zeker ook unieke video´s geplaatst. Zo hebben we een video over het eerste lustrum van de Limburgse Jagers in Seedorf een video over de eerste grote reunie van het tamboer en fanfarekorps, verder beelden van de opleiding en het vertrek naar Indië van 5-11 RI in 1948.

De komende weken zullen we met regelmaat nieuwe video´s aan de online verzameling gaan toevoegen.

De laatst geplaatste video´s vindt u via deze link.

Onze toolbar geeft ook melding van nieuwe videos op het LimburgseJagers kanaal op youtube. Een overzicht van alle geplaatste video´s krijgt u als u de link videoalbum in het menu media op deze site volgt.

Het team website wenst u veel kijkplezier!

 

Website RLJ 10 jaar

AddThis Social Bookmark Button

Velen kijken met grote regelmaat en andere zo nu en dan, op de website van ons Regiment. Dat kunt U dankzij het initiatief van regimentsgenoot Albert Jan Bosch nu 10 jaar geleden. Hij heeft inmiddels steun gekregen van ook regimentsgenoten Arie van Dijke en Chris van Straaten. Ook zij lopen nu al die jaren mee en brengen ons het nieuws over Regiment en Regimentsgenoten, in binnenland en buitenland. Uit Seedorf, Oirschot, Bosnië, Irak, Uruzgan, maar ook uit de huiskamer van oud Limburgse Jagers komt dat nieuws tot U. 

Een niet meer weg te denken informatie uitwisseling en geschiedschrijving over Regiment en Limburgse Jagers. Een grote pluim hebben Albert Jan, Arie en Chris gekregen door de erkenning van het Nationaal Archief van de waarde van onze site voor de Nederlandse digitale geschiedschrijving. Maar een nog grotere pluim krijgen ze van U allen die de website bezoeken. Want met Uw bezoek laat U zien dat hun inzet qua tijd en inspanning gewaardeerd wordt. Dus blijf kijken, lezen, luisteren naar tekst, foto en filmbeeld, muziek van en over Uw Regiment, maar voeg ook zelf er iets aan toe als U nieuws heeft of een anekdote, foto of film.

 

Namens alle Limburgse Jagers,

Albert Jan, Arie en Chris gefeliciteerd met dit 10 jarig jubileum van ONZE WEBSITE

www.limburgsejagers.nl   

 

N.C.S.Vroom voorzitter Stichting RLJ

 

60 jaar Regiment Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

Enkele weken geleden kreeg ik een uitnodiging voor de herdenking "60 jaar Regiment LJ".
De herdenking vond plaats op dezelfde locatie waar het Regiment in 1950 werd opgericht.
Met veel genoegen heb ik de herdenking meegemaakt en geweldig genoten van dat bijzondere gevoel van verbondenheid.
Eens Limburgse Jager - altijd Limburgse Jager.

 
De organisatie was weer perfect, zoals ook bij de reunie-dagen in Oirschot.
Aan alles was gedacht, op de uitnodiging stond zelfs de TomTom-route en parkeermogelijkheid aangegeven.


Hoewel dit geen reunie was kom je natuurlijk wel verschillende bekenden tegen.Toen ik Overste Nico Vroom zag, wist ik dat dit weer een geslaagde dag zou worden. Als voorzitter van de Stichting LJ zal hij vast wel bij de organisatie betrokken geweest zijn.


Ook Jochems was weer present met CD's van het Fanfarekorps en een collectie regiment-aandenken.

Het Reunie-orkest zorgde voor de juiste sfeer en Kapelmeester Alwien Liew On liet zich overhalen om nog eens de Regimentsmars te leiden.


Een bijzondere actie in de filmzaal was een live-contact met Overste Huub Klein-Schaarsberg van het 42 BLJ vanuit Uruzgan. Het 42e Bataljon kon daarna de onthulling van de plaquette via het beeldscherm volgen. Voor de officiële onthulling waren diverse militaire en burger autoriteiten uitgenodigd.
Zelfs de Bisschop van Roermond was aanwezig.


Voordat de plaquette getoond werd hielden Gen.-Maj. M. de Kruif, Roermonds Burgemeester H.v.Beers en Lt.Kol. N.Vroom een zinvolle toespraak.

 Het Reunie-orkest speelde de Limburgse Jagersmars, waarbij de aanwezigen uit volle borst meezongen en de baretten cq witte zakdoeken zwaaiden. Dit zijn momenten waar je als Limburgse Jager trots op bent. Van ons Embleem, symbool van kracht, zijn wij heel fiere dragers.

 

Nog een beetje van Roermond

AddThis Social Bookmark Button

HERDENKING Zestig jaar Limburgse Jagers goed voor een plaquette op Kazerneplein en weemoedige overpeinzingen

 

De Limburgse Jagers vierden gisteren in Roermond het zestigjarig bestaan. Het regiment is niet meer gelegerd in de stad, maar blijft er wel mee verbonden.

 

Baretten en witte zakdoeken

Een vleugje weemoed spreekt uit de woorden van burgemeester Henk van Beers van Roermond tijdens de onthulling van de plaquette op het Kazerneplein die de oprichting van het regiment Limburgse Jagers in Roermond memoreert. Van Beers: „Helaas vertrok in 1992 het regiment Limburgse Jagers uit de Ernst Casimirkazerne. Daarmee verloor Roermond na vier eeuwen haar functie als garnizoensstad.” Maar door de oprichting van het regiment in Roermond gisteren precies zestig jaar geleden, blijft de bisschopsstad voor eeuwig verbonden aan het regiment en andersom. Vandaar de feestelijke onthulling van de plaquette bij het oude poortgebouw van de voormalige kazerne. Met ronkende toespraken van de regimentsoudste generaal-majoor Mart de Kruif, waarnemend regimentscommandant kolonel Richard van Harskamp en burgemeester Henk van Beers van Roermond en een moment van stilte voor de gevallenen; ook in Uruzgan recent nog. Ook Jacques Niederer, burgemeester van Weert, was aanwezig bij de plechtigheid, want het herdenkingsmonument van de Limburgse Jagers staat in Weert omdat het regiment ook daar gelegerd is geweest. De geschiedenis van de Limburgse Jagers en zijn voorgangers gaat dan ook veel verder terug dan zestig jaar. Tegenwoordig is Oirschot de uitvalsbasis, maar in de grijze regimentsgeschiedenis - de Limburgse Jagers is een van de oudste Nederlandse regimenten - is terug te vinden dat het legeronderdeel Tweede Regiment Infanterie (opgericht in 1813) het stamregiment is. Een andere voorganger, het zogenaamde bondscontingent Limburgse Jagers, hield al in 1846 een wapenschouw op de Melicker Heide. Een korps Bijzondere Landstorm Limburgse Jagers was bij het bezoek van prinses Juliana aan Roermond in 1932 erewacht van het hoge bezoek. Een regiment met een lange geschiedenis dus, dat echter ook nog altijd wordt ingezet bij brandhaarden in de wereld.Het 42ste pantserinfanteriebataljon dient momenteel in Deh Rawod en maakte via de digitale snelweg de onthulling van de plaquette mee. Mooi natuurlijk, maar veel mooier was het contact dat familieleden in Roermond met de soldaten in Afghanistan konden hebben via diezelfde satellietverbinding.

 
Meer artikelen...