Home Regiment Regiment Regiment Limburgse Jagers 60 jaar

Regiment Limburgse Jagers 60 jaar

AddThis Social Bookmark Button

Op 1 juli 2010 bestaat het
 
Regiment Limburgse Jagers

 60 jaar

---

Commandant en Stichting Regiment Limburgse Jagers

hebben de eer U en Uw partner
uit te nodigen om aanwezig te zijn bij de onthulling van een plaquette op het monument
vóór de voormalige
Ernst Casimirkazerne te Roermond

op donderdag 1 juli 2010

 

Historie

Oprichting
Tot 1950 kende het Nederlandse leger zogenaamde nummerregimenten.
Op 1 juli 1950 werd het Regiment Limburgse Jagers in de Ernst Casimirkazerne te Roermond opgericht. De naam Limburgse Jagers is gekozen door luitenant-kolonel
J.L.H.A. Antoni, die van 1948 tot 1950 commandant was van het 2e en 6e Regiment Infanterie. Bij de oprichting van het Regiment Limburgse Jagers op 1 juli 1950 werd luitenant-kolonel Antoni de eerste commandant.

Regimentsembleem
De geschiedenis van het Regiment Limburgse Jagers en de verbondenheid met de provincie Limburg worden treffend zichtbaar gemaakt in het regimentsembleem. Het regimentsembleem is vastgesteld bij Ministeriële Beschikking d.d. 30 januari 1951.

Het regimentsembleem stelt een jachthoorn voor, gelegen op een opwaarts gericht zwaard. Door de hoorn en het zwaard is een gebladerde eikentak gevlochten. De jachthoorn is genomen uit het wapen van het voormalige graafschap Horn, waarvan het grondgebied is gelegen in de huidige provincie Limburg. Het zwaard is genomen uit het rijkswapen, waarin het in de klauw van de Nederlandse leeuw een symbool is van kracht en overwinning. Het eikenloof is ontleend aan het Limburgse volkslied en is tevens het teken van de overwinning.

Het regimentsembleem wordt gedragen op een donkergroene achtergrond met karmozijnrode biezen. Deze kleuren zijn ontleend aan de uniformen die de militairen van het Limburgs Bondscontingent (1842-1867) droegen.

Wapenspreuk
De wapenspreuk, die niet op de baretgesp is afgebeeld, luidt: “Regi Limburgiae Juventus” (de weerbare jeugd van Limburg voor de koning). Het is natuurlijk niet toevallig dat dit motto op dezelfde wijze wordt afgekort als de naam van het regiment, namelijk RLJ.

Vaandel
Bij de oprichting van het Regiment Limburgse Jagers werd bepaald dat het regiment een nieuw vaandel zou ontvangen. Dit vaandel werd op 8 oktober 1951 door Koningin Juliana aan het regiment uitgereikt.

De krijgsverrichtingen van het Regiment Limburgse Jagers en haar stamonderdelen
worden levend gehouden door de opschriften op het vaandel.
Oorspronkelijk was het vaandel het teken waaronder men streed. De eenheid was herkenbaar aan dit veldteken, dat zich te velde altijd in de onmiddellijke nabijheid van de commandant bevond. Behalve een herkenningsteken was het vaandel ook het symbool van de eer van het regiment.

Onthulling plaquette
Dankzij de welwillende medewerking van de directie van Designer Outlet Roermond,  worden we in de gelegenheid gesteld om op 1 juli een plaquette te onthullen op het monument van Ernst Casimir. De plaquette verwijst naar de oprichting van het Regiment Limburgse Jagers in de Ernst Casimirkazerne op 1 juli 1950.


Huishoudelijke mededelingen

Route:
Gebruikers van een Tom-tom: Instellen op Kazerneplein 6041 TG Roermond
Lopend vanaf NS-station Roermond: Stationsplein-Hamstraat-Pollartstraat-Lindanusstraat
-Wernerstraat-Pastoorswal-Ernst Casimirpassage-Kazerneplein.
Per stadsbus vanaf NS-station Roermond:diverse buslijnen.
Parkeren: U kunt Uw auto parkeren op de aangegeven parkeerplaats à € 2 per dag of
in de overdekte parkeergarage Kazerneplein à € 5 per dag.

Programma
11.00 - 12.45 uur Foroxity: Ontvangst genodigden en gasten

11.00 - 15.00 uur op het Kazerneplein

     Expositie militair materieel

     Foroxity
     Doorlopende videopresentaties Regiment Limburgse Jagers
     Expositie Historische Collectie Limburgse Jagers
     Stand Stichting Regiment Limburgse Jagers
               
12.00, 12.45 en 14.15 uur Optreden ReünieOrkest Limburgse Jagers

13.00 uur Onthulling plaquette op het monument vóór de Ernst Casimirkazerne
     - Toespraak door Generaal-majoor M.C. de Kruif (Regimentsoudste)
     - Toespraak door de heer H. van Beers (Burgemeester van Roermond)
     - Toespraak door Kolonel R. van Harskamp (waarnemend RegimentsCommandant)

Tip: Maak van de gelegenheid gebruik om ook de winkels in het Designer Outlet Roermond, het Kazerneplein en in de binnenstad van Roermond te bezoeken.

 

De Stichting Regiment Limburgse Jagers wenst U een plezierige dag.


Vergeet niet om een witte zakdoek mee te nemen!