Home Regiment Regiment Salute to a Friend

Salute to a Friend

AddThis Social Bookmark Button
salute

Naast de CANON over ons Regiment is er op de Phaffdag nog een tweede initiatief ten doop gehouden namelijk  een muziekwerk “Salute to a Friend”

Afscheid, eerbetoon aan een vriend, een kameraad een collega.  Afgelopen 4 jaar hebben we helaas van 24 collega’s afscheid moeten nemen. 24 Nederlanders die door ongelukken en krijgsgeweld in Afghanistan en in het bijzonder in Uruzgan het leven hebben gelaten. 8 daarvan behoorden tot ons Regiment of waren ingedeeld bij de twee Battlegroups geleid door ons 42e bataljon. Maar ook velen zijn gewond geraakt en moeten nu met een handicap door het leven. Eerbetoon hebben ze gekregen van hun naasten, collega’s maar ook van de samenleving zoals we dat hebben mogen ervaren in de media, bij uitvaartplechtigheden en medailleuitreikingen.


Muziek  is daarbij een uiting geweest van eer en saamhorigheid. Al in 2008 is bij de reunie van 42 BLJ gesproken met de dirigent van ons Reünieorkest de heer Jos Stoffels, om te komen tot een speciaal muzikaal eerbetoon voor de inzet in Uruzgan. Immers ook in krijgsmachten speelt muziek als uitingsvorm een wezenlijke rol in tal van ceremonieën en is het een element van saamhorigheid. Waar in ons Regiment met haar Limburgse achtergrond, muziek vanzelfsprekend erbij hoort  en vele composities heeft opgeleverd die relatie hebben met de inzet in de afgelopen 60 jaar, meenden we ook voor de missie Uruzgan een initiatief te moeten nemen.
Derhalve zult U Aanstonds getuige kunnen zijn van de première van de compositie van de heer Marc van Delft getiteld “Salute to a Friend”. Een muziekwerk dat enerzijds eer doet aan de ons ontvallen en gewonde vrienden, collega’s en  kameraden, anderzijds een waardering uitdrukt voor hetgeen door allen is gepresteerd in dat verre land achter de horizon.
salute2

De componist heeft dat tot uiting gebracht door in de traditie van de militaire muziek een koraal te componeren. 
De koraal begint met de signalen die U zojuist heeft gehoord. De muzikanten  spelen als het ware van de ene heuvel naar de andere elkaar toe. Zeg maar communicatie van de overwatch naar de Green-zone
Zij worden gevolgd met dreigende dissonanten, lage akkoorden, met het typische ritme van de treurmuziek.  Hij wil hiermee uitdrukking geven aan het grote leed bij het verliezen van een kameraad. Na een intermezzo gaat de muziek naar een dramatische climax, die afneemt en overgaat naar het licht en de bevrijding van de triomfmuziek aan het slot. Dit slot heeft hij plechtig  majestueus en waardig geschreven met een lichte ondertoon van smart maar nu in majeur met een andere melodie om ook het positieve, het fantastische werk dat onze militairen hebben verricht, te benadrukken.
Wij hopen dat deze koraal van Marc van Delft en arrangeur Jos Stoffels in première salute3
gespeeld door het Reünie Orkest Limburgse Jagers mag bijdragen aan de waardering voor de inzet en eer doet aan hen die we hebben verloren en zij die met een handicap verder moeten leven . 
Wij dragen deze koraal op aan al onze kameraden zowel in de krijgsmacht als ook aan de grote vriendenschaar, die hen heeft gesteund gedurende  de missie.

De koraal is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuufonds Limburg en de donaties aan de Stichting Regiment Limburgse Jagers.  Voor de uitvoering zijn te bedanken de leden  van het Reunieorkest Limburgse jagers en haar dirigent  Jos Stoffels.
 
Het muziekwerk wordt binnenkort in audio op de site gezet.