Home Regiment intro Koninklijke onderscheiding voor Lkol (bd) Cees van der Ploeg

Koninklijke onderscheiding voor Lkol (bd) Cees van der Ploeg

AddThis Social Bookmark Button

ceesvdploeg1

Op 15 december jl is in de Ruyter van Steveninck kazerne in Oirschot onze Regimentsgenoot, Luitenant-kolonel (R) bd Cees van der Ploeg, in bijzijn van de Gouverneur van Limburg, familie en collega’s door de waarnemend burgemeester van Horst ad Maas, mevrouw Leppink onderscheiden met het

Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. Overste van der Ploeg heeft deze onderscheiding gekregen voor zijn inzet oa als bestuurder in diverse aan de Krijgsmacht gerelateerde organisaties, zoals de KVNRO, het Regiment Limburgse Jagers. In de laatste organisatie heeft hij zich met name ingezet voor de belangenbehartiging voor de veteranen, zowel de “Oude - Indië” als de ”Jonge” veteranen. In de Veteranen Vereniging RLJ bekleed hij de functie van secretaris. Hij organiseert voor de Oude Indië veteranen jaarlijks verschillende reünies in de legerplaats, wat door die veteranen zeer wordt gewaardeerd. In de Stichting is hij niet alleen belangenbehartiger voor onze veteranen, maar ook interim penningmeester. Daarnaast is hij namens het Regiment lid van het Gezamenlijk Overleg Regimenten en Korpsen (GORK). In dat overleg is hij een van de drijvende krachten op het gebied van financiële ondersteuning van het veteranenbeleid. Overste van der Ploeg is tweemaal op vrijwillige basis individueel uitgezonden naar resp Bosnië en Albanië. Over zijn missie in Albanië heeft hij een boek geschreven wat hij op eigen kosten heeft uitgegeven. Nadien is hij tienmaal met de Stichting Veteranen Actief naar Bosnië gereisd om daar mee te werken aan wederopbouw projecten o.a. scholen te renoveren. Bij een van die activiteiten trad hij op als projectleider.

 


ceesvdploeg2

Wij willen als Regimentsgenoten collega Cees van der Ploeg van harte feliciteren met deze erkenning van zijn inzet voor onze militaire gemeenschap en algehele samenleving.

 

 

 

 

 

ceesvdploeg3

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Vroom voorzitter Stichting RLJ