Home Regiment In Memoriam

PostHeaderIcon In Memoriam

PostHeaderIcon Eerste en oudste Limburgse Jager van verdienste overleden

AddThis Social Bookmark Button

im

Op 29 augustus 2013 is in Beilen op 90 jarige leeftijd Luitenant-kolonel Gerard Plasman overleden. Overste Plasman was de eerste en oudste Limburgse Jager van Verdienste. In 2011 hebben overste Tummers en Majoor Pijpers hem een bezoek gebracht waarvan het verslag heeft gestaan in de Limburgse Jager 2011-2. Dit verslag is hierbij bijgevoegd. Wij wensen mevrouw Plasman sterkte toe dit verlies te dragen.

 

Namens commandant Regiment Limburgse Jagers LKol Jacops en Stichting Regiment Limburgse Jagers LKol Vroom.

 

Klik hier om het artikel over overste Plasman in de Limburgse Jager te lezen.

 

PostHeaderIcon In Memoriam LKol bd Harrie van der Raaij

AddThis Social Bookmark Button

im

Ons bereikte het bericht van overlijden van Lkol bd Harrie van der Raaij. Ons was bekend dat hij al langere tijd ziek was. 
Hendricus Nicolaas (Harrie) van der Raaij werd geboren op 10 maart 1928, overleden te Vught op 8 juli 2013.
Correspondentieadres: Wolfskamerweg 16 5262 SJ Vught.
Harrie van der Raaij vervulde diverse functie binnen 16 BLJ.

 

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

PostHeaderIcon In Memoriam Jo Suilen

AddThis Social Bookmark Button

im

De regen kletterde met grote hevigheid tegen mijn raam. Een grijs wolkendek kleurde de lucht en de zon die was verscholen achter die grijze massa. Het maakte de dag triest en somber.

Maar nog triester werd het toen ik opgebeld werd en te horen kreeg dat mijn oude dienstkameraad en penvriend Jo Suilen was overleden. Ik werd met stomheid geslagen. Ik wist wel dat hij met zijn gezondheid sukkelde maar niet dat er levensgevaar mee was gemoeid.

Nadat ik het droevige bericht in me opgenomen had ben ik gaan zitten. Om het te verwerken en stil te staan bij het feit dat ik een fijne kameraad had verloren. Een kerel die met mij op 4 april van het jaar 1951 de wapenrok aantrok en toen 18 maanden mijn maatje was in het mitrailleurspeloton van de H- Compagnie bij de Limburgse Jagers. In die tijd groeide een vriendschap tussen ons die niet over ging maar altijd is gebleven. In mijn droefheid heb ik zitten te denken aan de fijne momenten die we samen in onze dienstijd hebben gehad en aan de leuke contacten die we nadien samen met ander pelotonsmakkers onderhielden. Het is niet in woorden uit te drukken hoe fijn onze vriendschap is geweest. Daar Jo nu het heden met het eeuwige heeft verwisseld, valt er een gat in mijn vriendenrelatie. Een leemte die niet is op te vullen. Nooit meer een telefoontje, nooit meer een brief. Ik zal dat gaan missen!


Nu zal ik het moeten gaan doen met herinneringen. Herinneringen die mijn vriend levend zullen houden. Nogmaals zeg ik het, de tijding dat mijn vriend Jo was overleden heeft me diep geschokt.
En ik betuig de naaste nabestaanden van hem dan ook mijn innig medeleven bij de zware slag die ze heeft getroffen. Het is me niet mogelijk om hun bij dit verlies te troosten. Dat zijn dingen die niet zijn te bevatten en die men toch zelf moet verwerken. 

 

Een stevige handdruk van:
Pie Schepers en Annie 
en zijn oude maten Joop Cortenbach, Albert den Boer, Willie Snackers en Toon Konings.

 

322 BLJ Mitrailleurspeloton H-cie

 

PostHeaderIcon In Memoriam Kol bd Elbertse

AddThis Social Bookmark Button

imelbertse

Kort na het overlijden van zijn collega bij de Demonstratiecompagnie, LKol Oliemans, is overleden op 87 jarige leeftijd , Kolonel Elbertse.
Kolonel Elbertse heeft in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog tussen de linies contacten gelegd met de Canadeese bevrijders en hen mede geleid door het oosten van ons land. Na de oorlog heeft hij dienstgnomen in de KL en is in de jaren 1948-1949 uitgezonden geweest naar Nederlands – Indië. Teruggekeerd werd hij in 1951 geplaatst bij de op te richten Demonstratiecompagnie, waar hij met oa collega Oliemans zich bezighield met de ontwikkeling en testen van de toen geavanceerde Infrarood richt en zoek middelen , kijkers en schijnwerpers. Zij beiden demonstreerden deze zeer moderne apparatuur voor een groot NATO forum.
Kolonel Elbertse trok de techniek zo zeer dat hij later werkzaam was bij de Materieeldienst van de KL, Toch bleven zijn roots bij ons Regiment. Hij bezocht nagenoeg alle jaarlijkse Diners voor de Officieren en was bij elke reünie van de Demonstratiecompagnie aanwezig. De kolonel was een goed causeur met vele verhalen uit zijn lange tijd bij de KL

Wij zullen zijn vertrouwde aanwezigheid missen.

 

Mevrouw Elbertse en kinderen wensen wij veel sterkte dit verlies van man, vader en grootvader te dragen.

 

N.C.S. Vroom voorzitter Stichting RLJ

 

Op de foto staat kolonel Elbertse geheel rechts en in het midden de onlangs overleden Lkol Oliemans

imelbertse1

 

PostHeaderIcon In Memoriam Pierre Leunissen

AddThis Social Bookmark Button

impierreleunissen

Op donderdag 6 juni is in Brauel ( BRD )overleden collega Majoor bd Pierre Leunissen. Majoor Leunissen maakte in de tweede helft van de zeventiger jaren deel uit van 42 BLJ oa in de functie van Commandant Paost-Cie . Daarna was hij werkzaam in de staf van de 41e Brigade. De uitvaart zal op woensdag 12 juni plaatshebben in Brauel om 14.00 op het kerkhof aldaar.

 

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 
Meer artikelen...