Home Regiment Organisatie

Organisatie

AddThis Social Bookmark Button

Overzicht organisatie structuur Limburgse Jagers

 

Regiment Limburgse Jagers
Voormalige Linie Regiment van Pfaff en 2e Regiment Infanterie, opgericht 23 November 1813 en 6e Regiment Infanterie opgericht 4 maart 1814, voortgezet en "herbenoemd" tot Regiment Limburgse Jagers op 1 juli 1950. 
          
Wapenfeiten en Inzet  
Breda 1813, Naarden 1814, Quatre-Bras 1815, Waterloo 1815, Tiendaagse Veldtocht 1831, Citadel van Antwerpen 1832,Venlo 1940, Roermond 1940, Zutphen 1940, West- en Midden-Java 1946-1949, Noord-Sumatra 1947-1949, Koude oorlog 1950-1989, vm Joego-Slavië 1995-2003, Irak 2004, Afghanistan 2007-2010 
      
Regiments-Commandant:
    Luitenant-kolonel R Goossens
    (E-mail: RegCom@limburgsejagers.nl)


Kapitein-Adjudant:

    Kapitein Dave Starmans (S1)    
     
Regiments-Adjudant: 

     Aooi P.L.C. Paijens
     
    Postadres: 
    postbus 33 
    5688 ZG Oirschot 
    tel.: (040) 266 61 70 
    E-mail:

"Zuster" Regiment" Regiment Chausseurs Ardennais
 Marche-en Famenne, Belgie  
 Commandant: Lieutenant-colonel BEM Etienne Goudemant

 

42 Pantserinfanterie bataljon Limburgse Jagers, 
Gen. Maj. de Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot. 
    Missies: 
    UNPROFOR (A-Cie) 1995, IFOR 1996, 1997-1998 SFOR 3 (2e pel B-cie), SFOR-4 1998, SFOR-8 (A-Cie+B-Cie) 2000,
    KFOR-2 (VerkPel) 2000, SFOR-11 2001, SFOR 15 (C-Cie) 2003, SFIR-3 (2004),            
    Fahnenband Bundesrepubliek Deutschland, Seedorf 1963-2006, ISAF TFU-3 2007, 
    ISAF TFU-8 (A-Cie) 2008, CidW6 2011 (A cie), CidW7 2011 (B cie), CidW 16 2014 (C cie), Mali Minusma 2014 (B cie-1e pel), Minusma 2015 (D cie-1e pel)
Commandant: 
    Luitenant-kolonel R Goossens (E-mail: RegCom@limburgsejagers.nl)
Bataljons Adjudant: 
    Aooi P.L.C. Paijens
        
Patenschaft- bataljon
    92 Panzer Grenadier Lehr Battallion, Munster, Duitsland  
         
Regimentsoudste  
    Brigade-generaal R Querido  
         
Regimentsraad 
    Luitenant-kolonel R Goossens, 
    Luitenant-kolonel bd N.C.S.Vroom,
    Luitenant-kolonel (R) bd C.J.M. van der Ploeg,
    Luitenant-kolonel H. Klein Schaarsberg,
    Kapitein M.W.G. van Sint Fiet, secretaris,      
    Adjudant P.L.C. Paijens,      
      
Limburgse Jagers van Verdienste 

    Lkol. M. van Aalst, oud RC (overleden)
    Kap. (R) bd J. Akkerman, 25 jaar ondersteuning blad De Limburgse Jager 
    Lkol. bd. P.J. Berden, lid voormalige conservatorgroep Venlo
    Lgen. N. Berghuis, algehel traditiebeleving RLJ (overleden)
    Kap. L.J.H. van der Braken, commisaris veteranen, Indieveteranen organisaties (overleden)
    Majoor P.J. Derks, 5-11 RI, oud redacteur blad Limburgse Jager (overleden)
    Kap. bd. K.G.M. van Dreumel, penningmeester Stichting, conservator Museum
    Lkol bd. W. Fontein, oud RC (overleden)
    LJ-er bd P.J.G. Franssen, lid voormalige conservatorgroep Venlo
    Kol. R.H. van Harskamp, oud BC
    Majoor bd. Hendriks, oud lid bestuur voormalige Vereniging de Limburgse Jager, organisator jubileum 1954 (overleden)
    Mevr. M. van der Hoeven, oud Minister van Economische Zaken
    Lgen. P. Huysman, Regimentsoudste en algehele inzet tbv Regiment
    BGen. bd W.J.Th.M Jeurissen, Oud BC 42 BLJ en initiator Patenschaft met PzGrenLehrbat 92
    LKol. Krekelberg, berstuurslid vereniging / redacteur (overleden)
    Majoor H. Rieter, bestuurslid vereniging/redacteur (overleden)
    LGen. M.C. de Kruif, Regimentsoudste en algehele inzet tbv Regiment, inzet in Afghanistan
    Kol. bd. J.W. de Leeuw, oud voorzitter Stichting Vrienden van de Limburgse Jagers
    Lkol. bd. P.G.M. van Lieshout, oud RC (overleden)
    Kapelm. bd A.S. Liew-On, Kapelmeester Fanfarekorps LJ
    Lkol. F. Maes, algehele inzet traditiebeleving RLJ
    Kol H. Paulusma, Voorzitter comite 50 jaar RLJ
    Lkol. bd. G.H. Plasman, medeoprichter Fanfarekorps LJ en redacteur Limburgse Jager in vijftiger jaren (overleden)
    Kol. R.J. Querido, inzet als BC in Uruzgan 2007, slag om Chora
    Aoo bd. A. Schrivers, lid voormalige conservatorgroep Venlo
    LKol bd. F.M.A.J.Tummers, oud RC
    B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, oud-Gouverneur van Limburg
    Lkol bd. N.C.S. Vroom, oud RC
    Majoor bd. G.J.M. Vroemen, initiator Dodenherdenking 4 mei (overleden)
    Dhr G. Weigel, Burgemeester Stadt Zeven, Paten 42 BLJ
    Res Lkol bd. A.P. Witlox, oud lid Stichting en Contact persoon Indië veteranen, geschiedkundige van het Regiment
    Majoor bd W.M. Pijpers, redacteur blad LJ, secrertaris/penningmeester SRLJ
    LKol bd Bleijerveld, algehele inzet, RC, ROLJ, Museum
    LKol bd vd Ploeg, veteranen beheer/organisatie/inzet SRLJ en VVRLJ
    Adjudant L.C.T. van der Heijden, veteranen beheer, nazorg nabestaanden, ondersteuning RC

 

Antoni waarderingen

    LJ-er J.J. Kloek, optreden Irak, kruis van verdienste
    LJ-er E.R. Jongbloed, optreden Irak, kruis van verdienste
    Sgt1 R.H.J Compter, optreden Irak  
    Sgt G. Boonstra,  optreden Irak  
    Aooi T. P.F. d'Hooghe, inzet als RA en BA  
    Aoo G.J. Feijt, inzet  42 BLj oa boek IFOR/SFOR 
    LJ-er bd A.J. Bosch, Website initiatief 
    Sgt gnk bd A.P. de Graaf, Auteur Indie- boeken, Kon onderscheiden (overleden)
    Reunie Orkest LJ, Inzet promotie RLJ
    Mevr M. Lankhuizen -( van Pragt), inzet tbv 2-6 RI Sepatoe Roesak  
    Mevr I. Varion -Schipper, inzet  secretaresse 5 RCn  
    LJ-er bd J. Jochems, Inzet  promotie RLJ Muziek  
    Lkol Res  Bd A.F.M.W. Hoes, 45 jaar inzet 4-11 RI (overleden) 
    LJ-er bd H.L.M.Kanters, inzet reunieverband mrpel 16 BLJ  
    LJ-er bd F.W.M. Poeth, Inzet Regiment en 16 BLJ, Kon onderscheiden
    Sld bd J. L.G.Bemont, inzet reunieverband 4-6 RI, Kon onderscheiden
    Kpl bd A. van Dijke, inzet tbv website 
    Kpl1 bd C. van Straaten, inzet tbv website 
    Dhr F. W.J.Schelleman, Digitalisering audiobestanden RLJ  
    Lkol bd R L. Daems, Monumenten commissie (overleden) 
    Lkol bd W.F.C. Weijers, 60 jaar Diner de Corps  
    Kunstkring Arnold Sauwen, 25 jaar herdenking gevallenen 37 RI Stokkem Stokkem
    LJ1 R. van den Hoven, uitzonderlijke prestaties oa sportgebied 
    Vereniging 2e Batallion Grenadiercompagnie, uitdragen van Regiment Phaff/2e batallion van Linie 
    Majoor P. Voermans, inzet als PBC 
    De Jonge en Oude Nobele Schutterij, Valkenburg a/d Geul

      
Stichting Regiment Limburgse Jagers
Ere-Voorzitter:   
    Kolonel bd. J.W.de Leeuw
Ere-leden:  
    Mevrouw M. van der Hoeven,
    Luitenant-kolonel (R) bd Drs. A.P. Witlox,
    Kapitein bd K.G.M. van Dreumel
Voorzitter: 
    Luitenant-kolonel bd N.C.S.Vroom 
    E-mail: VSRLJ@limburgsejagers.nl
Vice-voorzitter: 
    Luitenant-kolonel bd J. van Ommen
    E-mail: VVSRLJ@limburgsejagers.nl 
Secretaris/ penningmeester: 
    
    E-mail: SecSRLJ@limburgsejagers.nl 
    IBAN: NL53 RABO 0142 3596 96 Stichting Regiment Limburgse Jagers
   
 Commissaris Veteranen:  
    Luitenant-kolonel (R) bd C.J.M. van der Ploeg 
    E-mail: JVetSRLJ@limburgsejagers.nl
Commissaris Regimentsverzameling:  
    Majoor bd G. Hermans 
    E-mail: HVSRLJ@limburgsejagers.nl
Commissaris Muziek:  
    LJ-er muzikant bd R. Jennen 
E-mail: MuzSRLJ@limburgsejagers.nl
Commissaris Regiments Historie:  
    Luitenant-kolonel (R) dr J.A.M. Komen 
    E-mail: HistSRLJ@limburgsejagers.nl
Commissaris Monumenten groep:  
    
    E-mail: MonSRLJ@limburgsejagers.nl
Commissaris website:  
    Kpl bd A. van Dijke
    E-mail: info@limburgsejagers.nl 
  
Secretaris / Penningmeester:  
     e-mail: SecSRLJ@limburgsejagers.nl 

     IBAN: NL53 RABO 0142 3596 96 Stichting Regiment Limburgse Jagers
Internet:  
    www.limburgsejagers.nl 
 
Contactgroepen / -personen 
Tamboer- en Fanfarekorps Limburgse Jagers:  
    LJ-er bd R. Jennen (E-mail: MuzSRLJ@limburgsejagers.nl)
Demonstratiecompagnie:  
    LJ'er W.J. Hoekzema (wimtrudihoekzema@hetnet.nl),
    J.C.S. van der Wolf (jcs.vanderwolf@upcmail.nl),    
    H. Siddre (hanssiddre1@gmail.com),
432 / 16-BLJ:  
    LJ-er bd F. Poeth,
17-BLJ:  
    Luitenant-kolonel bd A. van de Loo
Missies 42 BLJ:

 zie pagina http://www.limburgsejagers.nl/content/vvrlj.html
13 Pionierscompagnie: 
  -
13 Verkenningscompagnie:  
    LJ-er bd Wilgers
        
Regimentsverzameling - Regiment Limburgse Jagers 
Onze historische verzameling is gevestigd op de GenMaj de Ruyter van Steveninck kazerne in Oirschot.

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10 tot 15 uur.
E-mail: HVSRLJ@limburgsejagers.nl 
 
Medewerkers Historische Verzameling:

   LKol bd Jan van Ommen (conservator)
   Elnt bd E. Brakel
   Wmr bd Rob Daemen
   LJ'er Herman Pook
        
Vereniging Reünie-Orkest Limburgse Jagers 
Voorzitter:   
    LJ-er muzikant E. Kuypers
Dirigent:  
     Kapelmeester J. Stoffels
Secretariaat E-mail:  rolj@limburgsejagers.nl
Website:  
    www.ROLJ.nl of www.limburgsejagers.nl/rolj
Repetitielokaal:  
    Harmoniezaal, Grote Straat 7, Linne 
         
Web site team www.limburgsejagers.nl  
    Kpl bd Arie van Dijke, arie@limburgsejagers.nl
  

Wijzigingen adres:
administratie@limburgsejagers.nl

Voor algemene informatie / zoekertjes / wijziging in uw gegevens kunt u mailen naar: 
Info@limburgsejagers.nl
Voor technische ondersteuning of het online laten plaatsen van foto's kunt u mailen naar:
Fotos@limburgsejagers.nl
Uw berichten voor plaatsing op de website en/of agenda punten kunt u mailen naar:
Nieuws@limburgsejagers.nl