Home Regiment Reunies

Reunies

AddThis Social Bookmark Button

REUNIE AMX 42 BLJ periode 1963-1978

AddThis Social Bookmark Button

De Stichting RLJ heeft gemeend nu het 55 jaar geleden is dat het bataljon in september 1963 naar Seedorf is verhuisd en zij de beschikking kreeg over het eerste pantservoertuig, de AMX, en 40 jaar geleden, dat we dat Franse voertuig mochten inruilen tegen de Amerikaanse YPR, allen uit die periode uit te nodigen voor een samenkomst.
Deze bijeenkomst, reünie zoals U wilt, zal plaatshebben op donderdag 20 september as in de Ruyter van Steveninck kazerne, of te wel de Legerplaats Oirschot (althans zo staat het op de ANWB borden), in Oirschot. Bekend terrein voor velen, die bij 42 Schoolcie zijn opgeleid alvorens in Seedorf te worden geplaatst.


Adres: Eindhovense dijk 42 5688 GN Oirschot, eenvoudig per auto via A58, afslag Best, volg direct borden Legerplaats Oirschot, per trein via station Best buslijn 20 rg High Tech Campus, (10 min)

Altijd legitimatie meebrengen voor toegang kazerne!!

 

amx-trein

 

 

Programma
10.30-11.30 Ontvangst in KEK gebouw (op de oude locatie van de vijver) met koffie/thee/vlaai
11.45-12.30 bijeenkomst in bioscoop, welkom met filmbeelden en voordracht over Uw periode
12.45-13.45 Lunch broodjes buffet met koffie/thee/melk
13.45-14.00 lopen naar appelplaats/ monument
14.00-14.20 korte herdenking overledenen 42 BLJ
14.30 onthulling AMX bij Historische Verzameling
14.40-16.00 bezoek verzameling/museum/oude en nieuwe voertuigen/ materiaal en samenzijn in Heimbetrieb, drankje met de collega’s van weleer

 

Deelname
Wilt U deelnemen aan deze reünie/bijeenkomst meldt U voor 1 september aan:
Met Uw naam, voorletters, adres gegevens, lichtingsploeg . evt echtgenote/partner idem
Of wel digitaal: SecSRLJ@Limburgsejagers.nl of wel per brief aan secretaris SRLJ, p/a 42 BLJ, Postbus 33,5688 ZG Oirschot
Onder gelijktijdige overmaking van € 15,00 per persoon op reknr NL98 INGB 0000 072752 tnv Stichting RLJ Horst ad Maas, met vermelding van AMX, naam en adres.

 

Oproep
Mocht U uit Uw periode Seedorf nog markante dingen hebben als oefenstukken/infoboekjes/bijzondere foto’s of emblemen (geen baret en schouder emblemen), maar van de compagnieën, maar ook toegangsbewijzen van uitgaansgelegenheden in Seedorf en omgeving, etc dan is de conservator van UW regimentsmuseum daar zeer blij mee.

 

Wij beschikken over een beperkt aantal adressen van uw collega’s, heeft U nog contacten informeer hen dan hierover, het is ook te zien op www.limburgsejagers.nl

 

Het Stichtingsbestuur en de huidige Regiments- en Bataljonscommandant, Lkol R. Goossens, verwelkomen U graag op 20 september.

 

48STE REÜNIE 425 BI (6-6 RI) 2016

AddThis Social Bookmark Button

425-5

21 oktober 2016 kwamen de mannen van 425 BI in Oirschot voor een reünie van hun Bataljon bijeen. Naast de mannen ook een aantal weduwes en begeleiders.

 

 

Diner de Corps 2017

AddThis Social Bookmark Button

cmdtdinercorps

42 Painfbat Limburgse Jagers
Sectie S1
MPC 75A Postbus 33   
5688 ZG  Oirschot
040-2666170

 

Oirschot, 30 november 2016.

 

Geachte Regimentsgenoot,

 

Diner de Corps officieren 2016

AddThis Social Bookmark Button

dinderdecorps2016

Op vrijdag 29 januari vond het jaarlijkse Diner de Corps plaats van de officieren der Limburgse Jagers voor de 63e keer. Voor de gelegenheid waren
 

Phaff dag 2015

AddThis Social Bookmark Button

Phaff

Beste Limburgse Jagers, elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaff-dag. Een hommage aan de
 

Reünie TLV peloton

AddThis Social Bookmark Button

tlvpeloton

tlvpeloton-1
55, 56 en 57 jaar geleden opgekomen, Reünie TLV peloton uit Ermelo, lichtingen 58-59-60. Jaarlijkse reünie, deze keer op de Generaal Spoorkazerne, met de luitenant Grootjans.

 

 

 

 

 

 

 
Meer artikelen...