Home SRLJ

Stichting

AddThis Social Bookmark Button

Willem Pijpers onderscheiden voor zijn vele verdiensten

AddThis Social Bookmark Button

Het heeft Hare Majesteit behaagt de secretaris / penningmeester van de Stichting RLJ Willem Pijpers te onderscheiden voor zijn vele verdiensten, met name voor zijn inzet voor het Limburgs Schutterswezen, o.a. als hoofdredacteur van het Schutterstijdschrift, de vele publicaties  mbt de Limburgse Schutterijen, en natuurlijk onze eigen Stichting .
Namens de Stichting feliciteer ik onze secretaris met het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.
 
N.C.S. Vroom Voorzitter Stichting RLJ

Lees meer...

 

Reünie 2-6 RI

AddThis Social Bookmark Button

Reünie 2-6 RI.
Datum: donderdag 6 mei 2010. 
Duur 10.00 -16.30 uur.
Locatie: TripvanZoudtlandtkazerne te Breda.

Aanmelden voor leden: via inschrijfformulier boekje Sepatoe Roesak april.
Voor niet-leden:  gaarne aanmelden via het secretariaat
of via het inschrijfformulier op website. www.sepatoeroesak.nl

Deze uitnodiging geldt ook voor belanghebbenden van o.a. 2-7RI.
 
Secretariaat Reuniecommissie 2-6RI
Mevr. Marianne Lankhuizen,
Tel: 010 4382758
M.Lankhuizen@chello.nl

 

Plaquette 10 Mei 1940 Zuid Limburg

AddThis Social Bookmark Button

Op 10 mei as zal het 70 jaar geleden zijn dat Nederland werd binnengevallen door Duitse troepen.   De

Duitse troepen ondervonden met name op de eerste dag van de inval veel tegenstand, onder andere in Zuid Limburg.  Daar traden leden van onze stamregimenten, 13e  en 37e  Regiment Infanterie, op in diverse stoplijnen, de lijn Mechelen- Sittard en de Maaslinie. Ondanks hardnekkige weerstand van hen konden ze de overmacht van de Duitse eenheden niet weerstaan wat resulteerde in een overgave op het eind van de 10e mei.  Wel waren alle bruggen over de Maas en Juliana-kanaal  tijdig gesprongen wat voor de Duitse invaller grote vertraging van hun aanvalsplan opleverde. 

Lees meer...

 

Flitsen van een leven

AddThis Social Bookmark Button

Titel: Flitsen van een leven.

Auteur: Charles Peter Drievoet

schrijver Lkol bd Drievoet was Luitenant bij de BCie van 42 BLJ in de periode 1971-1974

Samenvatting boek.

Een reis in de tijd, door een terugblik op een boeiend leven. Men krijgt als generatiegenoot de ene Aha-erlebnis na de andere.

De jongere generatie zal verbaasd zijn hoe men zich vroeger, zonder de elektronische hulpmiddelen van nu, toch vermaakte. Hoe was het leven van een cadet?

Lees meer...

 

2010-01-22 Diner de Corps 2010

AddThis Social Bookmark Button

Sfeer foto Diner de Corps 2010Het Diner de Corps is bij uitstek de gelegenheid waar de oudere en jonge officieren van het regiment elkaar ontmoeten. Wanneer we naar de invulling en de goede contacten kijken die er waren tijdens dit diner, dan kan maar één conclusie volgen: Het Regiment Limburgse Jagers leeft!

 Alvorens aan het diner te gaan, kwamen de aanwezigen bijeen bij het monument van de gevallen Limburgse Jagers. De gevallen en overleden Limburgse Jagers werden herdacht. Onze Regimentscommandant legde, samen met de Regimentsoudste, een krans bij het monument.

 

Lees meer...

 
Meer artikelen...