Home SRLJ

Stichting

AddThis Social Bookmark Button

62e Diner de Corps voor Officieren en gasten Regiment Limburgse

AddThis Social Bookmark Button

corpsdiner

Zoals gebruikelijk zijn de Diners de Corps altijd gehouden in de maand januari. Echter vanwege het oefenprogramma van het 42 Bataljon LJ is de datum nu vastgesteld op vrijdag 27 februari en zal plaatshebben in Sevenum, deze locatie is gekozen in relatie met legeringfaciliteiten in de voormalige vliegbasis de Peel , die in de nabijheid is gelegen.

 

Definitieve uitnodiging van de Regimentscommandant zal U zsm worden toegezonden en op de website en facebook  worden bekendgesteld.

 

De laatste loodjes

AddThis Social Bookmark Button

verhuizing2

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Alles is ingepakt en klaar voor verplaatsing naar Oirschot en Mariahout. Hopelijk kunnen we snel volgend jaar onze gebouwen in Oirschot gaan betrekken.

Volgend jaar gaan we onderdeel uitmaken van het museumcluster van de genmaj de Ruyter van Steveninckkazerne.

 

 

 

verhuizing4

verhuizing1
verhuizing3

 

Nekaf TOW

AddThis Social Bookmark Button

nekaftow1

Voor de komst van de YPR TOW kregen de bataljons een TOW op de nekaf. Dat heeft maar kort geduurd. Ook 42 BLJ had een peloton onder commando van luitenant Vuik.  Er is ook een stukje film waar beelden van het afvuren van de TOW op de nekaf staan. De TOW kwam als vervanger van de TLV 106 mm op de nekaf. Mocht u foto's hebben van deze Nekaf TOW, dan kunt u deze (ingescande) foto's sturen naar info@limburgsejagers.nl, zodat wij deze op kunnen nemen in ons digitaal arcghief.

 

Rob Daemen heeft weer een mooi gedetaillerd model afgeleverd dat we helaas niet kunnen laten zien in ons museum, maar het zal zeker een mooie plek krijgen als het nieuwe museum wordt geopend.

 

Op ons youtube kanaal is de Nekaf TOW te zien via volgende link: http://youtu.be/JMf6efW4ivs?list=UUMimwtqJQi2g_7zOWAXs-TQ

 

 

nekaftow2

nekaftow3
nekaftow4
nekaftow5
nekaftow6
nekaftow7
nekaftow8

 

 

Phaff dag 2014

AddThis Social Bookmark Button

Phaff

Oirschot, Melick november 2014

 

Onderwerp: Uitnodiging 7e Phaffdag 2014

 

 

Geachte genodigde,

 

Elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaffdag. Een hommage aan de oprichter van ons Stamregiment, de kolonel Phaff, die zijn regiment op 23 november 1813 formeerde. Ons doel is om elk jaar -op of omstreeks 23 november- de oprichtingsdag van ons Stamregiment te herdenken. Om reden van organisatorische aard kunnen we eerst nu U uitnodigen voor deze dag, die dit jaar in het teken zal staan van de toekomst. In tegenstelling tot voorgaande jaren moeten we U, vanwege de sluiting van de Van Hornekazerne, uitnodigen naar de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot op de Eindhovensedijk te komen. Dat is nu de bakermat van ons Regiment geworden.

 

De Commandant van het Regiment Limburgse Jagers en de Stichting Regiment Limburgse Jagers hebben de eer en het genoegen U en Uw eventuele begeleider/gast uit te nodigen deze Phaffdag bij te wonen op donderdag 11 december 2014  in de Genmaj de Ruyter van Steveninckkazerne.

 

Het programma zal de volgende inhoud hebben:

 

10.00-11.00 uur  Ontvangst in het zo geheten Heimbetrieb, deel van het oude kantinegebouw.
11.00 uur  Verplaatsing naar gebouw 200, voormalige  Onderofficiersmess
11.30-12.30 uur   Welkomstwoord door de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers.
Voordracht Limburgse Jagers in de toekomst
12.30-13.30 uur  Lunch in het KEK-gebouw, nieuwe kantine en eetzaalcomplex
14.00-15.00 uur  Bijwonen beëdiging nieuwe Limburgse Jagers
15.00-16.00 uur Samenzijn in het Heimbetrieb. 

 

Om redenen van faciliteiten verzoeken wij U ons uiterlijk vrijdag 5 december 2014 te berichten of U aan onze uitnodiging gevolg kunt geven door bijgevoegd antwoordformulier te zenden naar de Secretaris van de Stichting Regiment Limburgse Jagers, Wienkeskoel 94, 6074 HH Melick of U per e-mail aan te melden bij secsrlj@limburgsejagers.nl

 

Klik hier om het antwoordformulier te openen.

 

Om de kosten van deze dag te kunnen dekken wordt van elke donateur een eigen bijdrage gevraagd van € 5. Begeleiders/gasten zijn welkom tegen een bijdrage van €10,00 . Gelieve dit bedrag vooraf te voldoen op bankrekening NL53 RABO 01423.59.696 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Melick o.v.v. 7e Phaffdag.


Hopende U in Oirschot te mogen ontvangen,

 

Met vriendelijke groet,

 

w.g.

P.T.H.R. Jansen,                                      N.C.S. Vroom,
Luitenant-Kolonel der Limburgse Jagers    Voorzitter Stichting RLJ

 

Reunie TLV pel 1958-1960

AddThis Social Bookmark Button

tlvpel58-60

Op 5 september was het weer zover, de mannen van het TLV pel 1958-1960 in Ermelo, kwam voor hun 6e reunie bij elkaar.

Deze keer zijn ze op bezoek geweest in het klok en Peel museum te Asten.

 

 
Meer artikelen...