Home SRLJ

Stichting

AddThis Social Bookmark Button

Phaff dag 2014

AddThis Social Bookmark Button

Phaff

Oirschot, Melick november 2014

 

Onderwerp: Uitnodiging 7e Phaffdag 2014

 

 

Geachte genodigde,

 

Elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaffdag. Een hommage aan de oprichter van ons Stamregiment, de kolonel Phaff, die zijn regiment op 23 november 1813 formeerde. Ons doel is om elk jaar -op of omstreeks 23 november- de oprichtingsdag van ons Stamregiment te herdenken. Om reden van organisatorische aard kunnen we eerst nu U uitnodigen voor deze dag, die dit jaar in het teken zal staan van de toekomst. In tegenstelling tot voorgaande jaren moeten we U, vanwege de sluiting van de Van Hornekazerne, uitnodigen naar de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot op de Eindhovensedijk te komen. Dat is nu de bakermat van ons Regiment geworden.

 

De Commandant van het Regiment Limburgse Jagers en de Stichting Regiment Limburgse Jagers hebben de eer en het genoegen U en Uw eventuele begeleider/gast uit te nodigen deze Phaffdag bij te wonen op donderdag 11 december 2014  in de Genmaj de Ruyter van Steveninckkazerne.

 

Het programma zal de volgende inhoud hebben:

 

10.00-11.00 uur  Ontvangst in het zo geheten Heimbetrieb, deel van het oude kantinegebouw.
11.00 uur  Verplaatsing naar gebouw 200, voormalige  Onderofficiersmess
11.30-12.30 uur   Welkomstwoord door de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers.
Voordracht Limburgse Jagers in de toekomst
12.30-13.30 uur  Lunch in het KEK-gebouw, nieuwe kantine en eetzaalcomplex
14.00-15.00 uur  Bijwonen beëdiging nieuwe Limburgse Jagers
15.00-16.00 uur Samenzijn in het Heimbetrieb. 

 

Om redenen van faciliteiten verzoeken wij U ons uiterlijk vrijdag 5 december 2014 te berichten of U aan onze uitnodiging gevolg kunt geven door bijgevoegd antwoordformulier te zenden naar de Secretaris van de Stichting Regiment Limburgse Jagers, Wienkeskoel 94, 6074 HH Melick of U per e-mail aan te melden bij secsrlj@limburgsejagers.nl

 

Klik hier om het antwoordformulier te openen.

 

Om de kosten van deze dag te kunnen dekken wordt van elke donateur een eigen bijdrage gevraagd van € 5. Begeleiders/gasten zijn welkom tegen een bijdrage van €10,00 . Gelieve dit bedrag vooraf te voldoen op bankrekening NL53 RABO 01423.59.696 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Melick o.v.v. 7e Phaffdag.


Hopende U in Oirschot te mogen ontvangen,

 

Met vriendelijke groet,

 

w.g.

P.T.H.R. Jansen,                                      N.C.S. Vroom,
Luitenant-Kolonel der Limburgse Jagers    Voorzitter Stichting RLJ

 

Reunie TLV pel 1958-1960

AddThis Social Bookmark Button

tlvpel58-60

Op 5 september was het weer zover, de mannen van het TLV pel 1958-1960 in Ermelo, kwam voor hun 6e reunie bij elkaar.

Deze keer zijn ze op bezoek geweest in het klok en Peel museum te Asten.

 

 

KMS nog 1 keer opengesteld

AddThis Social Bookmark Button

museumrlj

Zondag 15-9-2014 was het voor geïnteresseerden mogelijk om een kijkje te nemen op de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert. De KMS gaat binnenkort sluiten en daarom maakten veel mensen gebruik van de mogelijkheid om voor de laatste keer de KMS te betreden. Het Monument en Historische verzameling van het Regiment Limburgse Jagers bevinden zich op de KMS.

 

Door het openstellen van de poort en het organiseren en aanbieden van een aantrekkelijk programma wilde de KMS hun dankbaarheid tonen voor de vele jaren dat de KMS in Weert verbleef en tevens afscheid nemen van de inwoners van de gemeente. Het programma werd ingericht rond het thema: Toen en nu / Oud en nieuw.

Defensie had alles uit de kast gehaald om de mensen te amuseren.

 

Een fotoreportage kunt u zien op de website van Weert de gekste, klik hier om de foto's te bekijken.

 

Reportage van Weert de gekste.

foto's door Ruud Castermans

Lees meer...

 

Invictus games

AddThis Social Bookmark Button

invictus2

400 militairen uit 14 landen strijden in wedstrijdverband om de hoogste plaats in verschillende takken van sport. Alle deelnemers raakten psychisch of lichamelijk gewond. Ondanks hun handicap willen en kunnen ze nog veel. Op hoog niveau sporten bijvoorbeeld. Ze zijn met andere woorden ´invictus´: onoverwinnelijk.

Lees meer...

 

Historische verzameling gaat sluiten

AddThis Social Bookmark Button

weertmuseum

Onze Historische verzameling gaat haar deuren sluiten op de van Horne kazerne in Weert. Zoals u weet valt het doek definietief voor de laatste kazerne in Limburg.

U heeft deze week nog de kans om het museum te bezoeken op dinsdag en vrijdag.

 

Speciaal voor u zijn wij op zondag 14 september voor het laatst geopend. 

Op deze zondag kunt u van 9.30 u tot 16.00 u het museum bezoeken. Daarna gaan we definitief dicht en gaan we ons opmaken voor de verhuizing naar Oirschot.

Via onze FaceBook pagina Historische Verzameling RLJ zullen we u op de hoogte houden van de verhuizing naar ons nieuwe onderkomen op de Ruijter van Steveninck kazerne in Oirschot.

 

De gebouwen zijn bekend, maar er moet nog veel gebeuren voordat alles zijn plek heeft gekregen. Volg de vorderingen via facebook en de website.

 
Meer artikelen...