Home SRLJ

Stichting

AddThis Social Bookmark Button

“Lofwaardig hebben zij zich gedragen”: de vuurdoop van het Regiment van Phaff in het beleg van Breda

AddThis Social Bookmark Button

phaff

Lezing op de Phaff-dag van het Regiment Limburgse Jagers, 6 december 2013.

 

Geschiedenis is een dankbaar onderwerp voor films, maar komt er vaak bekaaid af. Om de één of andere reden moet het verhaal altijd opgeleukt worden met een verhaallijn of personages die het verhaal voor het grote publiek aantrekkelijk moeten maken. Het resultaat is vaak om te janken. En dat, terwijl de historische gebeurtenis op zichzelf al spectaculair genoeg is om als verhaal te verfilmen.

 

Het beleg van Breda is zo’n verhaal. Het heeft alles: een stad, bedreigd door een nietsontziende vijand; de vrijheidsstrijd van een onderdrukt volk; hun lot in handen van een onwaarschijnlijke groep helden; een onervaren eenheid soldaten die hun eerste gevecht aangaan; en natuurlijk de “cliffhanger”: komen de versterkingen nog op tijd?

 

 

Lees meer...

 

Zwaaien met de baret

AddThis Social Bookmark Button

zwaaienbaret

Sinds jaren werd er driftig met de baret of witte zakdoek gezwaaid tijdens onze Regiments mars. Dit is de laatste jaren in ongebruik geraakt, maar LKol Jansen heeft deze traditie weer in ere hersteld. Opvallend is dat er weinig met de baret of witte zakdoek wordt gezwaaid, helaas ben ik een van de niet zwaaiers. Misschien omdat dit juist niet meer werd gedaan. Ik vraag u dan ook om bij de eerst komende, maar ook alle daarop volgende keren dat onze Regimentsmars wordt gespeeld, uw baret of witte zakdoek hoog boven u uit te zwaaien en te laten zien wie wij zijn. Wij zijn van hét Regiment, het Regiment der Limburgse Jagers, van ons embleem, symbool van kracht, zijn WIJ de fiere dragers. Ik heb mij voorgenomen de volgende keer fier te zijn en te laten zien dat ons embleem het symbool van kracht is. Mijn baret ligt klaar, klaar voor de volgende ontmoeting met U en onze Regimentsmars.

 

Op de foto ziet u onze Regiments genoten zwaaien met zowel de baret als de witte zakdoek tijdens de Phaff dag in Breda op 6 december 2013. Doet u ook weer mee?

 

Onthulling plaquette in Breda op Phaffdag Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

saluutschotbreda

Breda heeft er sinds gistermiddag een gedenkteken bij. LKol Jansen, bataljons commandant 42 BLJ en Regiments commandant Regiment Limburgse Jagers heeft op vrijdag 6 december 2013, samen met wethouder Arbouw van Breda, een plaquette onthuld, dat herinnerd aan de verdrijving van de Franse troepen uit Breda. Aan de vooravond van het dubbele jubileumjaar 2014 - 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden én 200 jaar Koninklijke Landmacht - staan we stil bij het op 23 november 1813 opgerichtte Linie Regiment van Phaff, dat haar eerste wapenfeit in Breda had.

In december 1813 was de vesting Breda de inzet van felle gevechten tussen het leger van de verslagen Franse keizer Napoleon aan de ene kant en naar Nederland opgerukte, Russische geallieerden anderzijds. Voor Breda gaf de tussenkomst van het 1ste bataljon van het Regiment Phaff, het eerste bataljon van het in opbouw zijnde Nederlandse leger, de doorslag. Na felle gevechten bij de toenmalige Waterpoort gaven de Fransen hun belegering op. Het Linie Regiment van Kol Phaff is de voorloper van ons huidige Regiment Limburgse Jagers.

 

Deze dag stond in het teken van Kol Phaff die 200 jaar geleden de fundering heeft gelegd van ons Regiment en belangrijk was voor het Nederlandse leger. Saluutschoten werden afgegeven tijdens het onthullen door leden van de re-anecment groep van het 2e bataljon Grenadier compagnie, die in het uniform zoals het 200 jaar geleden gedragen werd, deze dag opluisterden. Meer over deze re-enactement groep kunt u terug lezen op hun website http://www.grenadiercompagnie.nl tevens werd een lezing gehouden over Kol Phaff en zijn Linie Regiment.

bredaplak

collagephaff

Paul Noordover stuurde een mooie overzichtsfoto van het onthullen.

bredaplak2

 

 

destem3dec

destem3dec2
destem3dec3
phaffdekruif

 

 

Tevens een aantal links in de media die verwijzen naar deze dag:

 

Van Linie Regiment Phaff in 1813 tot Regiment Limburgse Jagers in 2013

AddThis Social Bookmark Button

1813

Op 23 november bestaat ons Regiment 200 jaar. Immers op die dag is zij in 1813 als Infanterie-regiment door Kolonel Phaff opgericht. Het Regiment heeft, weliswaar met naamveranderingen, 200 jaar onafgebroken gediend en gestreden voor Koning en ‘t Vaderland.

Gestreden heeft zij vrijwel direct na de oprichting in Breda op 20 en 21 december om de stad te behoeden voor bezetting door Franse Troepen. Ingelijfd in de Koninklijke Landmacht op 9 januari 1814 als 2e Bataljon van Linie vocht ze in juni 1815 in Quatre-Bras en Waterloo in de definitieve slag tegen het leger van Napoleon en als 2e Afdeling Infanterie deed ze in 1830 mee aan de Tiendaagse Veldtocht in België. Als 2e Regiment Infanterie diende zij in 110 jaar van relatieve vrede, tot in mei 1940 leden van het Regiment daadwerkelijk het grondgebied van Nederland tegen de Duitse aanval verdedigden.

 

Vervolgens werden in de periode 1946-1950 meerdere bataljons van het 2e Regiment uitgezonden naar het voormalig Nederlands-Indië om daar orde en rust te brengen. In 1950 gaat het 2e Regiment met het Bredase 6e Regiment en Nijmeegse 11e Regiment op in het huidige Regiment Limburgse Jagers. Dat mag zich gelijk inzetten in de zgn Koude oorlog, de gewapende vrede tegenover het Warschau pact, die zelfs het 42 BLJ tot zeer nabij van het IJzeren Gordijn bracht. Na de val van de Muur in 1989 gaat de huidige inzet spelen. Missies in ver afgelegen landen om vrede af te dwingen in voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan.

 

Op deze website vind u brede informatie over het Regiment (RLJ), haar Commandant, zijn onderdelen, als het actief dienende 42e pantser infanterie bataljon (42 BLJ) in Oirschot en reeds opgeheven eenheden, als 16 BLJ, Demcie, Fanfarekorps etc. 
Tevens geeft deze website informatie over activiteiten van de Veteranen Vereniging van het Regiment (VVRLJ) en de ondersteunende Stichting Regiment Limburgse Jagers (SRLJ). Zij organiseren bijeenkomsten en maken contact mogelijk tussen (oud) leden van het Regiment. De Stichting draagt mede zorg voor de instandhouding van de traditiebeleving, de vastlegging van de geschiedenis van het Regiment en haar leden o.a. vastgelegd in de Historische Verzameling en faciliteert deze website en de facebookpagina https://www.facebook.com/LimburgseJagers.

 

De dit jaar te houden Phaffdag op 6 december a.s. zal in het teken staan van 200 jaar Regiment. Het Regiment Phaff verdedigde met ware heldenmoed de stad Breda tegen een nieuwe bezetting. Om redenen van dit eerste Wapenfeit wordt de Phaffdag 2013 derhalve op de KMA in Breda gehouden.

 

Phaff dag 2013 - 200 jaar Regiment 1813-2013

AddThis Social Bookmark Button

phaffdag2013

De dit jaar te houden Phaffdag op 6 december a.s. zal in het teken staan van 200 jaar Regiment. Immers Kolonel Phaff richtte op 23 november 1813 zijn eigen infanterie regiment op en stelde dat ten dienste aan de op 30 november geïnstalleerde Soeverein Vorst, de latere Koning Willem I. Deze dirigeerde het net opgerichte Regiment in december naar de door terugtrekkende Franse troepen belegerde stad Breda. Het Regiment Phaff verdedigde met ware heldenmoed de stad tegen een nieuwe bezetting. Om redenen van dit eerste Wapenfeit wordt deze dag derhalve op de KMA in Breda gehouden op 6 december 2013.

 


De Stichting Regiment Limburgse Jagers nodigt U uit om deel te nemen aan deze dag, waar het navolgende programma U wordt gepresenteerd.
10.00 – 11.00 Ontvangst op de KMA in de Grote Zaal van het Kasteel van Breda
11.00- 12.20 Lezingen in de aula van de Commandant Landstrijdkrachten, LGen M. De Kruif, De heer Geerdink Schaftenaar van de Historische Vereniging 2e Bataljon Grenadier Compagnie en Lkol Jansen Commandant Regiment en 42 BLJ
12.40-13.00 Onthulling Plaquette op de Nieuwe Prinsenkade
13.15-14.00 Winterlunch
14.00-1600 Samenzijn en mogelijkheid bezichtiging Kasteel en KMA museum

 

Als U wilt deelnemen aan deze historische dag van Uw Regiment verzoeken wij U zich aan te melden door voor 20 november as € 10,00 ( donateurs Stichting € 5.00) over temaken op IBAN reknr NL 53 RABO 0142 3596 96 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Melick. Vergeet niet om Uw volledige adresgegevens te vermelden. Tevens U aan te melden bij de secretaris SRLJ via mail naar secsrlj@limburgsejagers.nl.
Wij hopen velen te mogen ontmoeten op deze dag .


N.C.S. Vroom Voorzitter Stichting RLJ

 
Meer artikelen...