Home SRLJ De Limburgse Jager

De Limburgse Jager

AddThis Social Bookmark Button

Het blad "de Limburgse Jager" is voor de eerste maal in 1951 uitgegeven en verscheen tot 1975 met regelmaat in diverse uitvoeringen. Vanwege minder animo is destijds gestopt, maar in 1985 verscheen op initiatief van de toenmalige Regimentscommandant Luitenant-kolonel Fontein opnieuw in een vernieuwde vorm ons Regimentsorgaan.

Tot op vandaag worden 3000 stuks verspreid onder donateurs en geïnteresseerden. Alle uitgaven bieden een diversiteit aan onderwerpen uit heden en verleden en leggen het doen en laten van de leden van ons Regiment vast. De laatste tien!! jaar completeert de website mede de verslaglegging van het Regiment van Commandant tot Jager.

We hebben gemeend ook de inhoud van Uw blad "de Limburgse Jager" ook digitaal aan te bieden opdat velen meer dan de 3000 blad lezers kennis kunnen nemen van de inhoud. In de komende tijd zullen ook de bladen uit de voorbije jaren gedigitaliseerd worden en beschikbaar komen op de site.

Als voorzitter hoop ik dat velen dit zullen waarderen en de Stichting met een donatie blijven ondersteunen opdat we ons orgaan blijvend kunnen uitgeven in bladvorm en zo ons Regiment uitdragen onder de leden en de vele geïnteresseerden.

N.C.S.Vroom, voorzitter Stichting.

De Limburgse Jager - december 2011

AddThis Social Bookmark Button

limburgsejager-2011-2

Beste Regimentsgenoten,

Zoals U al mogelijk heeft gelezen in de laatste RINO draait de Defensieleiding de kraan qua geld dicht voor de uitgave van info bladen met uitzondering vor het blad “LANDMACHT”. Waarom hebben ze ooit de naam “Legerkoerier “ laten verdwijnen?

Maar goed, ook ons blad heeft van deze actie last. Namelijk wij bekostigen ons blad de Limburgse Jager zelf door advertenties, maar juist ook door de vele donaties van Limburgsejager Regimentsgenoten.

Echter de verzending kon to nu toe geschieden via de militaire post. Dat kan vanaf 1 januari niet meer en zal dat een extra kosten post worden. Wij zijn van mening dat we toch elk jaar twee maal de Limburgse Jager moeten bljiven verspreiden.

 

Wij roepen dan ook een ieder op Uw Stichting daarin te ondersteunen met een donatie, waarvan wij het richtbedrag iets verhoogd hebben tot € 12,50. U bent dan donateur. Met Uw donatie wordt niet alleen het blad, dwz opmaak, drukkosten en nu ook verzendkosten bekostigd, maar ook deze website, onze Historische verzameling in Weert, de herdenkingen van onze gesneuvelden, de organisatie van reunies, de Phaffdag waar alle donateurs voor worden uitgenodigd. U kunt Uw donatie overmaken op banknr . 1423.59.696 tnv Stichting Regiment Limburgse Jagers te Melick

 

Bij deze tonen we U de digitale versie van ons blad die weliswaar niet gedrukt en per post hoeft worden verzonden, doch wel worden opgemaakt, wat uiteraard ook kosten met zich brengt.

 

Ik wens U veel leesplezier, fijne Kerstdagen en een zeer voorspoedig en gezond 2012 waar wij hopen U op enig moment te treffen tijdens reunië of Landmachtdagen in Oirschot op 12 en 13 mei 2012

 

 

Namens het bestuur van de Stichting Regiment Limburgse Jagers

 

N.C.S. Vroom, voorzitter

 

Klik hier om de Limburgse Jager te openen.

 

De Limburgse Jager nr 2 - 2010

AddThis Social Bookmark Button
lj2010-2
De nieuwe Limburgse Jager is uit. Klik hier om de Limburgse Jager te openen.
 

De Limburgse Jager juli 2010

AddThis Social Bookmark Button

De Limburgse Jager

De Limburgse Jager juli 2010 met o.a.:

Veel informatie over de missie in Uruzgan,

60 jaar Regiment Limburgse Jagers,

Reunië DEMCie,

Mei 1940

 

Download deze uitgave hier.

 

Om deze publicatie in PDF formaat te raadplegen heeft u het programma Adobe Reader nodig, dat u gratis kunt downloaden

 

De Limburgse Jager juni 2009

AddThis Social Bookmark Button

De Limburgse Jager

Met o.a.: Bronzen Soldaat

CD ROLJ

La Courtine 1959 - 1970

Reunië 16 BLJ

 

Download deze uitgave hier

Om deze publicatie te raadplegen heeft u het programma Acrobat Reader nodig, dat u gratis kunt downloaden

 

De Limburgse Jager december 2009

AddThis Social Bookmark Button

De Limburgse Jager

 

Met o.a. Bulldogs in Uruzgan Part II

Korea 1950-1953

De koude oorlog

 

Download deze uitgave hier. 

Om deze publicatie te raadplegen heeft u het programma Acrobat Reader nodig, dat u gratis kunt downloaden