Home SRLJ Doelstelling

Doelstelling Stichting Regiment Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

Kol Antoni

 
De eerste Regimentscommandant, Luitenant-kolonel Antoni "commandeerde" niet zijn Regiment, hij trachtte ook op een wat informele manier de saamhorigheid tussen de jagers van elke rang te bevorderen.

Daartoe werd door hem op 1 maart 1951 de "all ranks" Vereniging De Limburgse Jager opgericht.Binnen korte tijd waren meer dan 2500 jagers lid en bleven dat, ook nadat zij de dienst reeds verlaten hadden. De vereniging had tot doel de band tussen de jagers te vergroten en gaf daartoe elke twee maanden het blad "de Limburgse Jager" uit, met wetenswaardigheden over verleden, heden en toekomst van het Regiment en zijn leden. 
 
In die begin jaren werden, zeer revolutionair, all ranks feesten georganiseerd in Roermond en Venlo, onder de naam "Bals Champetre".
 
Kortom de Limburgse jager familie was een feit. Helaas als bij zoveel van deze verenigingen, kwam de dip halverwege de zeventiger jaren.

De vereniging stierf een langzame dood.
 
Maar zie in 1985 werd door de toenmalige Regimentscommandant, Luitenant-kolonel Fontein het voor hem zo bekende blad weer nieuw leven ingeblazen. Om dit initiatief te consolideren richtte zijn opvolger Luitenant-kolonel Bleijerveld de "Stichting Vrienden van de Limburgse Jagers" op. En zo zijn we weer bij af, want in feite volgt de Stichting de doelstelling van de voormalige vereniging,
het samenbrengen van de jagers oud en jong van elke rang, en het vastleggen van de historie. Het blad, een boek over de geschiedenis, de CD van het Reunië-Orkest, de Historische verzameling en het foto overzicht zijn het product van deze Stichting. De volgende stap zijn regionale en landelijke samenkomsten van allen of specifieke groepen, als lichtingen van LJ eenheden.
   LKol Vroom


LKol. N.C.S.Vroom,
Voorzitter Stichting Regiment Limburgse Jagers.

Traditiekamer Regiment Limburgse Jagers
Een must voor elke LJ-er en of Vriend van de LJ-ers.


Om de tradities van het Regiment te bewaren en te kunnen tonen aan belangstellenden,
is er de zgn. Traditiekamer.
Deze is sinds begin 2003 gevestigd op het kazerne terrein van de Van Horne Kazerne te Weert.
 
In de voormalige sportzaal van de Van Horne Kazerne heeft het RLJ haar Traditiekamer een mooie plaats kunnen geven.
Om een indruk te krijgen wat u o.a. kunt bekijken in onze Traditiekamer bezoekt u ons fotoboek en klik op museum.
  Museum


In de zaal en rondom op de overloop is een grote verzameling te zien. In deze collectie bevinden zich behalve Uniformen uit de verschillende jaren van het Regiment, ook andere zaken, zoals formulieren van toen, foto´s van toen en niet te vergeten de vaantjes, schildjes enz. enz..
Dit alles is verkregen middels giften van de diverse Regiments onderdelen, als ook uit de privé verzameling van menig Limburgse Jager.
In december 2006 / januari 2007 zijnde facilitaire ruimten verbouwd. Al met al een must om te bekijken, voor een ieder die geïnteresseerd is in het Regiment Limburgse Jagers. 
 
OPROEPJE

U herkent dit vast wel;
- De zolder wordt opgeruimd en daar liggen de spullen die in de diensttijd mee zijn genomen / bewaard.
- Uw (groot)vader is overleden en er liggen allemaal dingen in huis vanuit zijn dienst tijd.
- Ik heb nog mooie dingen vanuit mijn diensttijd, jammer dat alleen ik ervan kan genieten.
Dan hebben wij, misschien, de oplossing: Onze Traditiekamer te Weert kunt u heel blij maken met dit soort zaken. 
          
De Traditiekamer van het Regiment:

Bezoek adres:
Van Horne Kazerne
Gebouw 19
Kazernelaan 101
6006 SP  Weert

Postadres:
MPC 77 A
Postbus 976
6000 AZ Weert

Openingstijden:
Dinsdag en vrijdag.
09.30 - 12.30 uur
En op afspraak.

 Telefoon:  
Telefoon via MDTNet :    (049) 546 29 40
(578) 629 40 (alleen voor LJ-ers in actieve dienst) 


Tradities Regiment Limburgse Jagers
De tradities binnen ons Regiment.

Binnen ons Regiment worden verschillende tradities in ere gehouden. Sommige tradities zijn bij ons allen bekend, maar sommige tradities zijn maar bij een zeer beperkte groep bekend. Hieronder staat een lijst met daarin, een aantal van, deze tradities.
Hebt U een aanvulling op deze lijst, of een correctie, mail het ons dan.

De tradities op alfabetische volgorde:

Diner de Corps.
Hertogin van Limburg.
Het Kalf.
Het Regimentslied en baret/zakdoek zwaaien.
Welkomsdrank bij de Bulldogs van het 42-BLJ.

Traditie beschrijvingen:

Diner de Corps.
gouden kalf

Het Diner de Corps is een oud gebruik in de officierskringen.
Deze traditie is door onze eerste commandant, Kolonel Antoni, in 1953 in gesteld.
Het is een gebruik om tenminste eenmaal per jaar alle officieren van een eenheid bijeen te brengen om met elkaar de maaltijd te gebruiken.
Tevens wordt hier van de gelegenheid gebruik gemaakt om nieuwe leden in het officierskorps op te nemen. En zal men overleden kameraden gedenken. Maar bovenal is het de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Dit Diner de Corps vindt afwisselend plaats in Venlo, Weert of Maastricht.
Ook wordt tijdens dit Diner de Corps bij de jongste officier het teken van het Kalf omgehangen, nadat hij zichzelf heeft mogen presenteren aan de aanwezigen.
 

Regimentslied en baret/zakdoek zwaaien.
Als ons Regimentslied wordt gespeeld, dan wordt tijdens het derde gedeelte, wat
instrumentaal is, met onze baret (alle LJ-ers) of een witte, satijne zakdoek (burgers) boven het
hoofd gezwaaid. 
 
Hertogin van Limburg.
Als enigste mogen wij Hare Majesteit de Koningin aanspreken met de titel
“Hertogin van Limburg”.
Een bijbehorende toost welke door ons uitgebracht wordt, dient te geschieden met
een glas witte wijn. 
 
Welkomsdrank bij de Bulldogs van 42-BLJ.
welkomst drank
De Bulldogs van 42-BLJ hebben ook zo hun traditie.
Elke nieuwkomer bij deze compagnie krijgt 2 drankjes aangeboden. Na het nuttigen
hiervan, mag de nieuwkomer met trots de kleuren van ons Regiment gaan dragen.
De drankjes bestaan uit: 1 glas Pisang Ambon en 1 glas Campari, in de kleuren
van ons Regiment.