Home SRLJ In Memoriam

PostHeaderIcon In Memoriam

PostHeaderIcon Gone but not forgotten!

AddThis Social Bookmark Button

tomkrist

Honor them...
Never forget... 

Elnt Tom Antonius Wilhelmus Krist (42 Painfbat LJ) 
04-02-1983 te Tilburg/12-07-2007 te Utrecht, CMH 

Gone but not forgotten! 

Freedom isn't free!
Forever brothers in arms! 


'Een oorlogsgraf, want Tom was trots militair te zijn' 

"Even afscheid nemen van Tom", zegt Marianne Krist. Ze kust de grafsteen waaronder haar zoon Tom begraven ligt en zoekt steun bij haar man Wil.

 De sobere grafsteen maakt in één oogopslag duidelijk dat Tom Krist een oorlogsslachtoffer is. Eerste luitenant Krist, toen 24 jaar, overleed op 12 juli 2007 aan de gevolgen van een zelfmoordaanslag in Deh Rawod, Uruzgan. Negen dagen later werd hij met beperkte militaire eer begraven op de katholieke begraafplaats in Berkel-Enschot. Dat had Tom zelf nog voor zijn vertrek naar Afghanistan aangegeven. De keus voor een oorlogsgraf maakten Toms vriendin en zijn ouders. Marianne Krist: "Dit past gewoon bij Tom. Hij was er trots op militair te zijn en hield van traditie." 

Lees meer...

 

PostHeaderIcon Opdat we nooit vergeten

AddThis Social Bookmark Button

ravivrenssen

Vandaag is het de dag, 8 juli 1995 dat oud BLJ er, Limburgse Jager, toen ingedeeld bij het Regiment Stoottroepen, Raviv van Renssen, omkwam bij de strijd om Sebrenica. 

 

Wij gedenken hem.

 

PostHeaderIcon In Memoriam Jan Rutten

AddThis Social Bookmark Button

im

Op 15 april 2014 is in Dommelen overleden, Jan Rutten.

De uitvaart is op 22 april 10.30 uur in de St.-Martinuskerk te Dommelen.

 

PostHeaderIcon In Memoriam Luitenant-generaal bd Dirk Boudewijn Willem van Ardenne

AddThis Social Bookmark Button

vanardenne

Generaal van Ardenne heeft mede aan de wieg gestaan van ons Regiment.  Hij was in 1951 compagniescommandant in het 442e Bataljon Limburgse Jagers. Het bataljon dat twee maal de dienst verliet. Dit bataljon zou naar Nederlands-Indië gaan doch vanwege de soevereiniteitsoverdracht in 1950 bleef het in Nederland zwaaide af, doch kwam vanwege de nieuwe Amerikaanse organisatie structuur en de snelle behoefte aan troepen tegen het Warschau –pact opnieuw onder de wapenen.

 

De foto  laat Kapitein van Ardenne zien bij het aanbieden van de Geloofsbrieven van de Australische Ambassadeur op het Paleis in Amsterdam.

 

Generaal  van Ardenne beklede als laatste functie de Chef Staf  functie van de Staf Allied Forces Central Europ ( AFCENT)

 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

 

Correspondentieadres: Van Alkemadelaan 350, flat 305
2597 AS Den haag

 

 

 

PostHeaderIcon Dankbetuiging Michel Havik

AddThis Social Bookmark Button

Michel-1

 

Lees meer...

 

PostHeaderIcon In Memoriam Reserve Luitenant- Kolonel Bd Ton Hoes

AddThis Social Bookmark Button

tonhoes

Op 89 jarige leeftijd is Luitenant-kolonel bd Ton Hoes overleden in zijn ’s Hertogenbosch. Overste Hoes is in 1947 uitgezonden als pelotonscommandant van het 4e Bataljon van het 11e Regiment naar Nederlands Indië. Na terugkeer bleef hij als reserve officier in de Landmacht en verliet uiteindelijk de KL als Reserve Luitenant Kolonel der Limburgse Jagers. Hij was de voorzitter van het reünie verband van zijn 4e Bataljon , dat onder zijn leiding maar liefst 45 maal bijeen kwam. Voor die inzet werd door de Regimentscommandant hem op 5 juni 2009 de Antoni waardering toegekend.

Ton Hoes was ook in zijn woonplaats actief voor de veteranen. Zo was hij de initiatief nemer voor monumenten voor de gesneuvelde Indië- veteranen zowel in Den Bosch, als Rosmalen.

Hij was, als hij de gelegenheid had, altijd aanwezig bij Regimentsactiviteiten zoals het jaarlijkse Diner de Corps en jubileumvieringen . Laatstelijk nog in 2010 bij de 60e viering van de oprichting van ons Naamregiment in Roermond.

Wij gedenken in hem een zeer betrokken regimentsgenoot , die de verbinding maakte tussen krijgsmacht en samenleving.

 

Met eerbied gedenken wij Ton,

 

Nico Vroom , voorzitter Stichting Regiment Limburgse Jagers

tonhoes2

  tonhoes3

 

PostHeaderIcon In Memoriam Majoor bd Mans Schuur

AddThis Social Bookmark Button

im

Op vrijdag 8 november 2013 is overleden, majoor Mans Schuur. Majoor Schuur was een zeer betrokken Regimentsgenoot, afkomstig van het 16e Bataljon Limburgse Jagers uit Oirschot. Bij elke gelegenheid was hij, als het mogelijk was, aanwezig. Velen hebben hem ontmoet op het Diner de Corps of Phaffdag .

De uitvaart van Majoor bd Mans Schuur is woensdag 13 november om 14.00 uur in de Luxzaal van Crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven. Samenkomst vanaf 13.30 aldaar.

Wij verliezen in Mans een fijne collega Hij rust in vrede en wensen zijn nabestaanden veel sterkte dit verlies te dragen.

Namens Stichting Regiment Limburgse Jagers en Regiment Limburgse Jagers.

 

PostHeaderIcon In Memoriam Kol bd Adri van Bergen

AddThis Social Bookmark Button

im

Op 19 september 2013 is overleden, Kol bd Adri van Bergen. Kol van  Bergen was o.a. commandant van PIROC.

Klik hier om de kaart te zien.

 

 

PostHeaderIcon Eerste en oudste Limburgse Jager van verdienste overleden

AddThis Social Bookmark Button

im

Op 29 augustus 2013 is in Beilen op 90 jarige leeftijd Luitenant-kolonel Gerard Plasman overleden. Overste Plasman was de eerste en oudste Limburgse Jager van Verdienste. In 2011 hebben overste Tummers en Majoor Pijpers hem een bezoek gebracht waarvan het verslag heeft gestaan in de Limburgse Jager 2011-2. Dit verslag is hierbij bijgevoegd. Wij wensen mevrouw Plasman sterkte toe dit verlies te dragen.

 

Namens commandant Regiment Limburgse Jagers LKol Jacops en Stichting Regiment Limburgse Jagers LKol Vroom.

 

Klik hier om het artikel over overste Plasman in de Limburgse Jager te lezen.

 

PostHeaderIcon In Memoriam LKol bd Harrie van der Raaij

AddThis Social Bookmark Button

im

Ons bereikte het bericht van overlijden van Lkol bd Harrie van der Raaij. Ons was bekend dat hij al langere tijd ziek was. 
Hendricus Nicolaas (Harrie) van der Raaij werd geboren op 10 maart 1928, overleden te Vught op 8 juli 2013.
Correspondentieadres: Wolfskamerweg 16 5262 SJ Vught.
Harrie van der Raaij vervulde diverse functie binnen 16 BLJ.

 

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

PostHeaderIcon In Memoriam Jo Suilen

AddThis Social Bookmark Button

im

De regen kletterde met grote hevigheid tegen mijn raam. Een grijs wolkendek kleurde de lucht en de zon die was verscholen achter die grijze massa. Het maakte de dag triest en somber.

Maar nog triester werd het toen ik opgebeld werd en te horen kreeg dat mijn oude dienstkameraad en penvriend Jo Suilen was overleden. Ik werd met stomheid geslagen. Ik wist wel dat hij met zijn gezondheid sukkelde maar niet dat er levensgevaar mee was gemoeid.

Nadat ik het droevige bericht in me opgenomen had ben ik gaan zitten. Om het te verwerken en stil te staan bij het feit dat ik een fijne kameraad had verloren. Een kerel die met mij op 4 april van het jaar 1951 de wapenrok aantrok en toen 18 maanden mijn maatje was in het mitrailleurspeloton van de H- Compagnie bij de Limburgse Jagers. In die tijd groeide een vriendschap tussen ons die niet over ging maar altijd is gebleven. In mijn droefheid heb ik zitten te denken aan de fijne momenten die we samen in onze dienstijd hebben gehad en aan de leuke contacten die we nadien samen met ander pelotonsmakkers onderhielden. Het is niet in woorden uit te drukken hoe fijn onze vriendschap is geweest. Daar Jo nu het heden met het eeuwige heeft verwisseld, valt er een gat in mijn vriendenrelatie. Een leemte die niet is op te vullen. Nooit meer een telefoontje, nooit meer een brief. Ik zal dat gaan missen!


Nu zal ik het moeten gaan doen met herinneringen. Herinneringen die mijn vriend levend zullen houden. Nogmaals zeg ik het, de tijding dat mijn vriend Jo was overleden heeft me diep geschokt.
En ik betuig de naaste nabestaanden van hem dan ook mijn innig medeleven bij de zware slag die ze heeft getroffen. Het is me niet mogelijk om hun bij dit verlies te troosten. Dat zijn dingen die niet zijn te bevatten en die men toch zelf moet verwerken. 

 

Een stevige handdruk van:
Pie Schepers en Annie 
en zijn oude maten Joop Cortenbach, Albert den Boer, Willie Snackers en Toon Konings.

 

322 BLJ Mitrailleurspeloton H-cie

 
Meer artikelen...