Home SRLJ In Memoriam

PostHeaderIcon In Memoriam

PostHeaderIcon In Memoriam Wietze Westerhof

AddThis Social Bookmark Button

im

Wietze Westerhof, soldaat 1e klas, 2e Cie. 2-6 R.I. mil.reg.nr. 21.05.25.000
Echtgenoot, vader, schoonvader, opa en overgrootvader.
* 25 mei 1921 - † 4 maart 2013

 

wietzewesterhof2

wietzewesterhof
wietzewesterhof3

 

Als het levenslicht is uitgeblust
Wordt niet alles zwart
Er zal altijd een lichtje blijven branden
Dat lichtje in ons hart.

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

 

PostHeaderIcon In Memoriam Sjaak Caris

AddThis Social Bookmark Button

sjaakcaris

Op 19 maart jl is op 81 jarige leeftijd overleden Sjaak Caris , Limburgse Jager liplg 51-1.
Sjaak Caris was een Limburgse Jager van het eerste uur. Hij was van de Lichting 51-1 die als geheel het eerste Limburgse Jager bataljon vormde, 322 BLJ. 

Echter, Sjaak was een goed muzikant en mocht toetreden tot het eerste Tamboer en Fanfarekorps Limburgse Jagers. Dat korps maakte gelijk furore op het eerste Wereld Muziek Concours in Kerkrade in 1951.


Sjaak ging verder in de burgermaatschappij. Maar het Limburgse Jager virus was geplant. Want toen ons Museum naar Weert werd verplaatst gaf hij zich op om mee te helpen. Hij behoorde sindsdien tot de vaste kern en genoot van het gezelschap oudere en jongere Limburgse Jagers, oud-officieren, onderofficieren en jagers. Een hecht team wat elke week weer plezier heeft om “ONS MUSEUM” op een hoger plan te brengen. Sjaak heeft daar zijn bijdrage aan geleverd. Niet was hem te veel. Stoffen, opruimen, koffie zetten, sjouwen, papieren uitzoeken etc,.
Sjaak , mede namens het museum team en de Stichting, dank voor de inzet maar vooral van de vriendschap in die afgelopen 10 jaar.

 

Rust zacht

 

N.C.S. Vroom                                                G.H. Hermans
Voorzitter Stichting RLJ                                   Conservator Historische Verzameling RLJ

 

De plechtige uitvaartdienst is maandag 25 maart om 10.30 in de St Matthiaskerk in Weert –Leuken. De crematie vindt plaats om 12.30 in het crematorium te Baexem.

sjaakcaris2

 

PostHeaderIcon In Memoriam Ben Vermeulen

AddThis Social Bookmark Button

bvermeulen

bvermeulen1

 

PostHeaderIcon In Memoriam Sgt bd Gerard Huting

AddThis Social Bookmark Button

im

Op 6-1-2013 is te Ede overleden, Sgt pionier Gerard Huting.

Dhr Huting diende bij 16 BLJ SSV cie, lichting 57-3.

 

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

PostHeaderIcon In Memoriam F Reijmerink

AddThis Social Bookmark Button

im

Ons bereikte het bericht dat op 15 oktober 2012 is overleden, F Reijmerink, DEMCIE lichting 61-3.

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

PostHeaderIcon In Memoriam LKol bd Pol van Oyen

AddThis Social Bookmark Button
impolvoyen
Het bericht heeft ons bereikt dat op 8 oktober 2012 Luitenant kolonel bd Pol van Oyen is overleden. De Overste van Oyen heeft op vele plaatsen gediend, Nederlands-Indie, Korea, Midden Oosten.
Overste van Oyen was in zijn laatste functie Commandant TSOC – Zuid in Roermond. Hij heeft in 1956 bij het Regiment gediend bij het 432 Bataljon Limburgse jagers in Oirschot.

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
 

PostHeaderIcon In Memoriam Kapitein bd Piet Delahaije

AddThis Social Bookmark Button
im
Naar nu  ons bekend is gesteld is vorige week overleden Kapitein bd  Piet Delahaije.
Kapitein Delahaije diende als  adjudant  S3 toegevoegd in de staf van 17 BLJ, Eveneens als adjudant in de Staf van de 13e Brigade en als Kapitein Natres Bij het PMC  - Limburg.

Wij gedenken hem als een dienstbare collega .

N.C.S. Vroom oud PMC Limburg
 

PostHeaderIcon In Memoriam Jan van Hinsberg

AddThis Social Bookmark Button

im

Op 18-9-2012 is overleden, Jan van Hinsberg. Dhr van Hinsberg behoorde tot 5-6 RI de zwarte panters.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op 25-09-2012 te Baexem.

 

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

PostHeaderIcon In Memoriam Ben Vermeulen

AddThis Social Bookmark Button

imbenvermeulen2

Met grote verslagenheid ontving ik het bericht dat de oud Demciaan Ben Vermeulen plotseling is overleden. Ben maakte deel uit van de DemCie in 1961-62 als Brenschutter. Ben was samen met Wim Bulte de motor achter de tweejaarlijkse reünies van hun DEMONSTRATIECOMPAGNIE. Na de eerste reunie die door de Stichting was georganiseerd, wierpen Ben en Wim zich op om het nieuw aangestoken DEMCie vuur brandende te houden door nog meer oud leden te vinden en bijeen te brengen. Ben heeft daar een grote bijdrage aan geleverd. Tussen beide organisatoren ontstond een hechtte vriendschap. Dat was ook het doel van de drie bijeenkomsten in de Harskamp, Schaarsbergen en laatstelijk in ‘Harde, die zij hebben georganiseerd. Bijeen komen van oude maten die elkaar na vele tientallen jaren weer konden ontmoeten. Hernieuwde vriendschappen werden gesmeed.

Ben, het Regiment en met name de Demcianen zijn jou zeer erkentelijk voor wat je voor ons Limburgse Jagers hebt mogen doen.

Namens Het Regiment Limburgse Jagers en Stichting Regiment Limburgse Jagers wens ik U mevrouw Vermeulen en Uw kinderen veel sterkte toe dit zo plotselinge verlies te dragen.

 

N.C.S. Vroom   voorzitter Stichting RLJ

 

 

 

imbenvermeulen

Arnhem, 19 september 2012

Beste oud collega's,

In overleg met de familie bericht ik u dat onze collega Ben Vermeulen uit Wageningen plotseling is overleden.
In verband met de verwachte belangstelling en de beperkte ruimte in het crematorium verzoekt de familie u de afscheidsdienst, indien u dat wenst, in de kerk bij te wonen.
U kunt uw medeleven ook kenbaar maken via het volgende emailadres:  b.vermeulen10@upcmail.nl .

Met Jagersgroet,

W.Bulte, voormalig Demcie lid 3e peloton 1961-1962

 

PostHeaderIcon In Memoriam res. Kapitein bd Jan Tjalkens

AddThis Social Bookmark Button

imjantjalkens

Op 13-09-2012 is overleden Kap bd Jan Tjalkens. Kap Tjalkens was de nestor van 2-2-5 11 RI.

De afscheidsdienst voor Kap bd Tjalkens wordt op dinsdag 18-09-2012 gehouden in crematorium Mocowa, Waterbergsweg 18, Arnhem.

 

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

Namens de familie van Kap bd Tjalkens kwam onderstaand bedankbrief.

 

 

 

 

 

Beste Limburgse Jagers ,
Dinsdagmiddag is de uitvaartdienst van onze vader Jan Tjalkens geweest, papa lag opgebaard in de kist met zijn veteranen speldje op.
Daar was hij erg trots op en vond dan ook dat met name oud Indië gangers recht hadden dat insigne te dragen.
Bij het sluiten van de kist heb ik dit insigne van zijn revers gehaald en als eerbetoon aan mijn vader op mijn revers gedragen, en met trots kan ik zeggen.

Een heel klein beetje ben ik ook Indië veteraan omdat ik daar geboren ben "Op Medan" ,velen van jullie hebben in april 1950 een felicitatie kaart voor mijn geboorte getekend en ondertekend, helaas heb ik deze kaart nog niet terug gevonden in mijn vaders huis.

Met trots vertelde hij regelmatig over zijn jongens die zo dapper waren, helaas zullen wij deze verhalen niet meer horen.
In mei heeft hij nog samen met zijn broertje ( 92 jaar) de veteranenreis met de "Henry Dunant" gemaakt, soms tot vervelens toe maakte hij het grapje.
"Ik hoop niet dat hij net als vroeger steeds om een ijsje zeurt ". Plannen voor de reis van volgend jaar werden al gemaakt maar helaas door hartfalen is hij na een kort ziekbed op 13 september vredig ingeslapen.
Peter Holsbergen heeft in een erg mooie toespraak mijn vader gememoreerd, wat ons goed heeft gedaan.
Tevens wil ik mijn dank uitbrengen aan al die genen die mij en mijn familie via post of E-mail gecondoleerd hebben.

Dat de veteranen club van de "Limburgse jagers" nog maar lang mag blijven bestaan.

Hoogachtend,  Lo, Hetty en Dick Tjalkens.
 

PostHeaderIcon In Memoriam Goof Helmons

AddThis Social Bookmark Button

  im

Op 30-07-2012 is overleden Govardus Alphonsus Helmons ( Goof)  geboren 21 nov.1925.

miitair reg.25.11.21.000 sold.1e kl. 4e cie.

Goof heeft tijdens zijn BS-tijd een schot uit miljoenen gelost. Op de terugweg van Duitse bommenwerpers liep Goof wacht.

Hoorde het aanzwellende geronk van de vliegtuigen. Nam zijn geweer (buitgemaakt op de Duitsers) van de schouder, legde aan en vuurde.

Een van vliegtuigen viel uit de formatie, schommelde en stortte om en nabij Stampersgat neer.

Bij onderzoek bleek dat het schot van Goof de piloot had geraakt. ( Deze werd levend gevangen genomen) Door zijn verwonding kon de vliegenier het toestel niet meer besturen en stortte dus neer.

Werkelijk een schot uit Miljoenen. Goof kreeg van zijn commandant 200 sigaretten. Van het districts-kantoor kwamen ook nog eens 200 sigaretten ter beloning.

Zou daarom Goof de laatste 1,5 jaar aan het zuustof hebben gelegen vanwege zijn longen?

Niemand weet het. Maar het is een prachtverhaal.

Wij waren aanwezig op de crematieplechtigheid.

 

Marianne Pragt-Lankhuizen.

 

Namens het Regiment Limbuirgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 
Meer artikelen...