Home SRLJ In Memoriam

PostHeaderIcon In Memoriam

PostHeaderIcon In Memoriam Kol bd Elbertse

AddThis Social Bookmark Button

imelbertse

Kort na het overlijden van zijn collega bij de Demonstratiecompagnie, LKol Oliemans, is overleden op 87 jarige leeftijd , Kolonel Elbertse.
Kolonel Elbertse heeft in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog tussen de linies contacten gelegd met de Canadeese bevrijders en hen mede geleid door het oosten van ons land. Na de oorlog heeft hij dienstgnomen in de KL en is in de jaren 1948-1949 uitgezonden geweest naar Nederlands – Indië. Teruggekeerd werd hij in 1951 geplaatst bij de op te richten Demonstratiecompagnie, waar hij met oa collega Oliemans zich bezighield met de ontwikkeling en testen van de toen geavanceerde Infrarood richt en zoek middelen , kijkers en schijnwerpers. Zij beiden demonstreerden deze zeer moderne apparatuur voor een groot NATO forum.
Kolonel Elbertse trok de techniek zo zeer dat hij later werkzaam was bij de Materieeldienst van de KL, Toch bleven zijn roots bij ons Regiment. Hij bezocht nagenoeg alle jaarlijkse Diners voor de Officieren en was bij elke reünie van de Demonstratiecompagnie aanwezig. De kolonel was een goed causeur met vele verhalen uit zijn lange tijd bij de KL

Wij zullen zijn vertrouwde aanwezigheid missen.

 

Mevrouw Elbertse en kinderen wensen wij veel sterkte dit verlies van man, vader en grootvader te dragen.

 

N.C.S. Vroom voorzitter Stichting RLJ

 

Op de foto staat kolonel Elbertse geheel rechts en in het midden de onlangs overleden Lkol Oliemans

imelbertse1

 

PostHeaderIcon In Memoriam Pierre Leunissen

AddThis Social Bookmark Button

impierreleunissen

Op donderdag 6 juni is in Brauel ( BRD )overleden collega Majoor bd Pierre Leunissen. Majoor Leunissen maakte in de tweede helft van de zeventiger jaren deel uit van 42 BLJ oa in de functie van Commandant Paost-Cie . Daarna was hij werkzaam in de staf van de 41e Brigade. De uitvaart zal op woensdag 12 juni plaatshebben in Brauel om 14.00 op het kerkhof aldaar.

 

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

PostHeaderIcon In Memoriam LKol Oliemans

AddThis Social Bookmark Button

imoliemans

Op 95 jarige leeftijd is in Breda overleden Luitenant kolonel Willem Oliemans.

 

Overste Oliemans diende in de meidagen 1940 in de Betuwe-stelling.
In 1951 werd de toenmalige luitenant Oliemans ingedeeld bij de nieuw op te richten DEMONSTRATIECOMPAGNIE in Harderwijk. Daar hield hij zich als plaatsvervangend compagnies verband bezig met de voorbereiding en uitvoering va grote demonstraties van het nieuwe optreden van de Koninklijke Landmacht. Met veel simulatie van ontploffingen, mitrailleurvuur werden demo’s van Peloton en compagnie in de aanval uitgevoerd. Bij die demo’s trad luitenant Oliemans op als “Commentator”. Hij gaf aan de aanwezige toehoorders uitleg over het optreden vanaf het dak van de Radio luidspreker wagen.

 

 

 

Lees meer...

 

PostHeaderIcon In Memoriam Harry Gorissen

AddThis Social Bookmark Button

imgorissen

Oud Muzikant en lid van het voormalig Comité Reünies Tamboer- en Fanfarekorpsen Limburgse Jagers, Harry Gorissen ( links op de foto) , is afgelopen maandag op 77 jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Roermond.
Harry Gorissen was in 1957 een der eerste die het ceremonieel uniform van het voormalig Tamboer en Fanfrekorps mocht dragen. Hij werd daadwerkelijk op de “kaart” gezet samen met kapelmeester Gerlag en de tambour-maître. Een prentbriefkaart die model stond voor de presentatie van het nieuwe uniform.

 

Dat Harry gelijk gegrepen was door zijn militaire muzikale dienstijd mag duidelijk zijn als hij met drie collega’s in de Tachtiger en Negentiger jaren van de vorige eeuw drie zeer succesvolle reünies voor zijn collega muzikanten weet te organiseren. Velen heeft hij hiermee een groot plezier gedaan en zorg gedragen voor hernieuwde contacten van oud muzikanten onder elkaar.
En hij staat samen met zijn collega reünie-comité mede aan de basis van het huidige Reunie-orkest Limburgse Jagers . Hij leidt in aanvang het orkest als voorzitter. Dat hij daar genoegen aan schepte bleek uit het feit dat hij met regelmaat de reis van Roermond naar Linne naar het repetitielokaal maakte om zijn mooie Limburgse Jager sound te mogen beluisteren en te genieten van het samenzijn.

 

Het Regiment is dankbaar voor al hetgeen Collega Harry Gorissen heeft gedaan.

 

Wij wensen mevrouw Elly Gorissen en haar kinderen veel sterkte dit grote verlies te dragen.
N.C.S. Vroom voorzitter Stichting RLJ

 

De uitvaart al as zaterdag 1 juni plaatsvinden om 10.30 in de Munsterkerk in Roermond

 

PostHeaderIcon In Memoriam Wietze Westerhof

AddThis Social Bookmark Button

im

Wietze Westerhof, soldaat 1e klas, 2e Cie. 2-6 R.I. mil.reg.nr. 21.05.25.000
Echtgenoot, vader, schoonvader, opa en overgrootvader.
* 25 mei 1921 - † 4 maart 2013

 

wietzewesterhof2

wietzewesterhof
wietzewesterhof3

 

Als het levenslicht is uitgeblust
Wordt niet alles zwart
Er zal altijd een lichtje blijven branden
Dat lichtje in ons hart.

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

 

PostHeaderIcon In Memoriam Sjaak Caris

AddThis Social Bookmark Button

sjaakcaris

Op 19 maart jl is op 81 jarige leeftijd overleden Sjaak Caris , Limburgse Jager liplg 51-1.
Sjaak Caris was een Limburgse Jager van het eerste uur. Hij was van de Lichting 51-1 die als geheel het eerste Limburgse Jager bataljon vormde, 322 BLJ. 

Echter, Sjaak was een goed muzikant en mocht toetreden tot het eerste Tamboer en Fanfarekorps Limburgse Jagers. Dat korps maakte gelijk furore op het eerste Wereld Muziek Concours in Kerkrade in 1951.


Sjaak ging verder in de burgermaatschappij. Maar het Limburgse Jager virus was geplant. Want toen ons Museum naar Weert werd verplaatst gaf hij zich op om mee te helpen. Hij behoorde sindsdien tot de vaste kern en genoot van het gezelschap oudere en jongere Limburgse Jagers, oud-officieren, onderofficieren en jagers. Een hecht team wat elke week weer plezier heeft om “ONS MUSEUM” op een hoger plan te brengen. Sjaak heeft daar zijn bijdrage aan geleverd. Niet was hem te veel. Stoffen, opruimen, koffie zetten, sjouwen, papieren uitzoeken etc,.
Sjaak , mede namens het museum team en de Stichting, dank voor de inzet maar vooral van de vriendschap in die afgelopen 10 jaar.

 

Rust zacht

 

N.C.S. Vroom                                                G.H. Hermans
Voorzitter Stichting RLJ                                   Conservator Historische Verzameling RLJ

 

De plechtige uitvaartdienst is maandag 25 maart om 10.30 in de St Matthiaskerk in Weert –Leuken. De crematie vindt plaats om 12.30 in het crematorium te Baexem.

sjaakcaris2

 

PostHeaderIcon In Memoriam Ben Vermeulen

AddThis Social Bookmark Button

bvermeulen

bvermeulen1

 

PostHeaderIcon In Memoriam Sgt bd Gerard Huting

AddThis Social Bookmark Button

im

Op 6-1-2013 is te Ede overleden, Sgt pionier Gerard Huting.

Dhr Huting diende bij 16 BLJ SSV cie, lichting 57-3.

 

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

PostHeaderIcon In Memoriam F Reijmerink

AddThis Social Bookmark Button

im

Ons bereikte het bericht dat op 15 oktober 2012 is overleden, F Reijmerink, DEMCIE lichting 61-3.

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

PostHeaderIcon In Memoriam LKol bd Pol van Oyen

AddThis Social Bookmark Button
impolvoyen
Het bericht heeft ons bereikt dat op 8 oktober 2012 Luitenant kolonel bd Pol van Oyen is overleden. De Overste van Oyen heeft op vele plaatsen gediend, Nederlands-Indie, Korea, Midden Oosten.
Overste van Oyen was in zijn laatste functie Commandant TSOC – Zuid in Roermond. Hij heeft in 1956 bij het Regiment gediend bij het 432 Bataljon Limburgse jagers in Oirschot.

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
 

PostHeaderIcon In Memoriam Kapitein bd Piet Delahaije

AddThis Social Bookmark Button
im
Naar nu  ons bekend is gesteld is vorige week overleden Kapitein bd  Piet Delahaije.
Kapitein Delahaije diende als  adjudant  S3 toegevoegd in de staf van 17 BLJ, Eveneens als adjudant in de Staf van de 13e Brigade en als Kapitein Natres Bij het PMC  - Limburg.

Wij gedenken hem als een dienstbare collega .

N.C.S. Vroom oud PMC Limburg
 
Meer artikelen...