Home SRLJ In Memoriam

PostHeaderIcon In Memoriam

PostHeaderIcon In Memoriam Majoor bd Ben van de Laar

AddThis Social Bookmark Button

imbenvdlaar

 

PostHeaderIcon Herdenking Majoor Sjeng Derks

AddThis Social Bookmark Button
Klik op "lees meer" om de reportage van L1 over de herdenking van Majoor bd Sjeng Derks te bekijken.

Lees meer...

 

PostHeaderIcon In Memoriam Majoor Sjeng Derks

AddThis Social Bookmark Button

In Memoriam Majoor Sjeng Derks

Gisteravond 30 mei 2012 is om 22.30u overleden een van de kleurrijkste nestoren van ons Regiment.

De grote, kleine man Sjeng Derks is er niet meer om met zijn verhalen ons te amuseren.

 

Klein van stuk maar groot van inzet en daden. Iedereen jong en oud kent hem, de veteraan van 5-11 RI, die zijn sobats ieder jaar tezamen bracht in Weert en een groots programma met muziek en sprekers presenteerde.

“Horas” was de Maleise groet die hij zijn mannen bracht, die dat met de gelijke groet teruggaven. Velen van hen heeft hij herdacht bij hun overlijden. Nu is hij tot hen gegaan.

Majoor Sjeng Derks stond in 1950 aan de wieg van ons Regiment. Vele verhalen had hij over die begin jaren van de dirigerende Kolonel Antoni, die veel wilde ook van zijn ondergeschikten in het Depot van het Regiment, waaronder luitenant Derks .

Maar Sjeng wilde zelf ook veel doen. Hij was redacteur van het blad de Limburgse Jager. Trad toe tot het bestuur van de Vereniging de Limburgse Jager. Hij regelde de compagnie bij de Watersnood in 1953, want zijn CC was er niet toe in staat. Was de grote man van de invoering van de pantservoertuigen in begin zestiger jaren van de vorige eeuw op het PIROC, het Pantserinfanterie Rij- en Opleidings Centrum in Veldhoven. En uiteraard vervulde hij vele functies buiten Regimentsverband.

Bovenal hij was er altijd voor zijn Limburgse Jagers jong en oud. De mooiste herinnering was zijn prachtige oratio bij het 50ste Diner de Corps. Staande op een groentekistje wist hij de hele officiersgemeenschap bijeen te vermaken met die aloude anecdotes waar zijn generatie zo sterk in is en was. Kleurrijk verhalen over een mascotte voor het Regiment, plagerijen tussen Jagers en Stoters in de mess in Venlo tot op hoog niveau veroordeeld.

 

Sjeng we danken je voor jouw kameraadschap, je vriendschap, je humor, je inzet voor je sobats van 5-11 RI voor ons Regiment en haar leden.

Je hebt geleefd .

 

Vrijdag 8 juni 2012 zal bij het Regimentsmonument op de van Horne kazerne in Weert om 09.30 in het bijzijn van de familie, bataljonsgenoten van 5-11 RI, collega’s en het gehele 42 BLJ , Majoor  Sjeng Derks worden herdacht door de Commandant Regiment Limburgse Jagers.

 


Nico Vroom


PS Dank ook aan de Limburgse Jager Frank Poeth die Sjeng de laatste jaren als trouw adjudant terzijde heef gestaan bij menige activiteit van het Regiment

overlijdensbericht

 

PostHeaderIcon In Memoriam JL Nelissen

AddThis Social Bookmark Button

im

Op 4 mei 2012 is overleden, JL Nelissen.

Dhr Nelissen maakte deel uit van 402 Bat Limburgse Jagers.

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

PostHeaderIcon In Memoriam Lgen bd Eelo Gitz

AddThis Social Bookmark Button

egitz

Op 11 april 2012 is overleden, Lgen bd Eelo Gitz.
Als Lkol was Eelo Gitz commandant van 16 BLJ in 1968-1969.
In 1971-1972 was inmiddels Bgen Gitz commandant van 13 pantserinfanterie brigade in Oirschot.
Als Lgen was Eelo Gitz commandant 1e legerkorps.

De crematie heeft op 16 april 2012 in besloten kring plaats gevonden.

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

egitz1

 

PostHeaderIcon In Memoriam Ger Vroemen

AddThis Social Bookmark Button

Op zaterdag 7 april jl is tijdens een begrafenis van een van zijn bataljonsgenoten van het 5 bataljon van het 6e Regiment Infanterie, bijgenaamd “de Zwarte Panters” overleden

 

Majoor bd  Ger Vroemen

 

 Majoor Ger Vroemen  was Limburgse Jager van Verdienste. Hij heeft deze eretitel gekregen vanwege zijn  langdurige inzet voor  zijn bataljonsgenoten van 5-6 RI , “de Zwarte Panters”.  Hij organiseerde ieder jaar succesvol een reünie voor zijn Oud Indië- gangers .  Hij was al weer vol vuur en enthousiast bezig met de organisatie van de laatste reünie as juli in Weert.  Dat heeft hij helaas niet mogen  volbrenge.

Maar bovenal was hij de initiatiefnemer voor de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei in Blerick bij het toenmalige Regimentsmonument op de Frederik Hendrik kazerne.  Van begin tachtiger jaren van de vorige eeuw liepen jaarlijks honderden oud-gedienden door de straten van Blerick naar hun monument om aldaar hun gesneuvelde en overleden  kameraden te herdenken.  Dat was voor Ger Vroemen jaarlijks zijn “finest hour”.

Ger Vroemen is “ín het Harnas” gestorven in het bijzijn van vele bataljonsgenoten.  Wij gedenken hem met ere en dank voor zijn inzet voor zijn Zwarte Panters en het Regiment

Voor Majoor Vroemen wordt vrijdag 13 april om 10.30 u in de parochiekerk H Michael , Kerkpad  in Herten de uitvaartmis gehouden , gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats Tussen de Bergen  Kitskensdal  50 te Roermond

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

PostHeaderIcon In Memoriam Bert Valkenburg

AddThis Social Bookmark Button

imbertvalkenburg

Ons bereikte het bericht dat op 7 april 2012 is overleden, Bert Valkenburg.

Bert was in 1972 tlnt Limburgse Jagers bij 16 BLJ en CC Paost cie van 42 BLJ in de jaren 1977-1978.

 

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

PostHeaderIcon In Memoriam Ko van der Sleen

AddThis Social Bookmark Button
im
Ons bereikte het bericht dat op 30-03-2012 is overleden, Ko van der Sleen.
De crematie zal plaatsvinden op 4 april in Eijsden.

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
 

PostHeaderIcon In Memoriam Sjef van Deursen (ROLJ)

AddThis Social Bookmark Button
Enkele dagen geleden ontvingen wij het droeve bericht dat ons trouwe lid Sjef van Deursen is overleden.
Sjef was ongeveer 10 jaar met veel elan en een ontembaar plezier slagwerker in ons orkest.
Hij genoot met volle teugen als hij met het orkest, maar vooral met zijn dienstmakkers van de lichting 60-6 kon optrekken.
Een van zijn grote hobby’s was na de repetitie nakletsen met de jongens.
Helaas werd enige tijd geleden bij hem een ernstige ziekte geconstateerd en moest hij geopereerd worden.
Sef was een positief ingestelde man en een van de eerste dingen die hij na de operatie wilde,
was naar de repetitie van het ROLJ komen.
Dit ging helaas niet zoals hij had gehoopt.

Wij wensen Ria en alle familieleden veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Sjef als “fiere drager van ons Embleem Symbool van Kracht”. Tot ziens!
Wij zullen je missen.

Namens het Reünie -Orkest Limburgse Jagers

Hay Gielen, Voorzitter
 

PostHeaderIcon In Memoriam August Habets

AddThis Social Bookmark Button

im

Ons bereikte het bericht dat op 22 maart 2012 is overleden, August Habets.

August maakte deel uit van het fanfarekorps en speelde trompet. Tevens heeft August meegezongen bij het maken van een opname van onze Regiments mars. August was trots een Limburgse Jager te zijn en als dienstplichtige gediend te hebben bij het Regiment Limburgse Jagers.

 

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

PostHeaderIcon In Memoriam Herman Visch

AddThis Social Bookmark Button

Ons bereikte het bericht dat op 21 maart 2012 is overleden, Herman Visch.
Herman maakte deel uit van de DemCie. De foto in dit bericht is opgenomen in het boek over de Demonstratie Compagnie dat binnenkort uitkomt.

 

Namens het Regiment Limburgse Jagers wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 
Meer artikelen...