Home SRLJ In Memoriam IM Erecouloir Lgen Meines

PostHeaderIcon Erecouloir Lgen Meines

AddThis Social Bookmark Button

Geachte Regimentsgenoten,

Eerder hebben wij u via deze site op de hoogte gebracht van het overlijden van Lgen Ted Meines.


In verband met het afscheid van hem en de plechtigheden daarom heen ontvingen wij van het Veteranen Platform het volgende bericht:

 

Ter aanvulling op mijn mail van vrijdag 23 december j.l. waarbij ik uw medewerking heb gevraagd voor het leveren van een dodenwacht tijdens de uitvoering van het rouwbeklag van generaal Meines het volgende:
In overleg met de familie is besloten om veteranen en belangstellenden de gelegenheid te geven om op dinsdag 3 januari 2017 afscheid te nemen van generaal Meines tijdens een openbaar rouwbeklag van 14.30 tot 19.30 uur op de Legerplaats bij Oldebroek (ook wel het Artillerie Schietkamp, “de Knobbel” genoemd), Eperweg 141 in ’t Harde, waarbij het stoffelijk overschot zal worden opgebaard in het Wachtmeester Kruithof Paviljoen.


Zoals aangegeven zal er tijdens dit rouwbeklag een dodenwacht door veteranen worden verzorgd. De dodenwacht bestaat uit 4 man, die afwisselend 15/20 minuten de wacht houden bij de baar en daarna vervolgens worden afgelost. Het ligt in de bedoeling dit ceremonieel met 5/6 ploegen van 4 man uit te gaan voeren.


Omstreeks 14.00 uur wordt generaal Meines met militair ceremonieel overgebracht naar het Wachtmeester Kruithof Paviljoen, waarbij een delegatie van 150 veteranen van veteranenorganisaties en 50 militairen in werkelijke dienst het erecouloir vormen.
Ik heb u reeds verzocht om binnen uw vereniging na te gaan of u een dodenwacht van veteranen hiervoor kunt afvaardigen.


Ten aanzien van het erecouloir stel ik mij voor om in ieder geval de opgegeven veteranen voor de dodenwacht op te nemen in het te formeren erecouloir. Het is zoals hiervoor aangegeven de bedoeling dat er in totaal ca 150 veteranen in het erecouloir staan. Ik verzoek u derhalve uw reactie op mijn eerdere mail uit te breiden met een opgave van veteranen die in het erecouloir kunnen en willen staan.


Beide groepen veteranen worden geacht dinsdagmorgen 3 januari 2017 aanwezig te zijn (uiterlijk 11.00 uur bij het Artillerie Schietkamp - “de Knobbel” - in het Wachtmeester Kruithof Paviljoen) in verband met vooroefenen. Voor voeding is gezorgd, voor deze reis gebruikte treinkaartjes worden vervangen en reiskosten worden vergoed.


Ik verzoek u uiterlijk donderdag 29 dec a.s. uiterlijk om 12.00 te reageren (ook bij geen deelnemers) zodat ik daarna de balans op kan maken.

Nadere bijzonderheden over de uitvaart kunt u vinden op de centrale website van Monuta: In Memoriam Ted Meines. Ik verzoek u deze link ruim te verspreiden zodat de veteranen en andere belangstellingden worden geïnformeerd over de mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen.


Mocht u deel willen nemen aan de erecouloir en/of dodenwacht dan verzoek ik u op woensdag 28 december a.s. uiterlijk om 17.00 te reageren. De opgave van ons Regiment wordt dan doorgegeven aan het VP. Als wij inderdaad deel kunnen nemen aan de erecouloir / dodenwacht, dan geef ik dat aan u door.

 

Namens
Regiment Limburgse Jagers
42° Bataljon Limburgse jagers
Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers
Stichting Regiment Limburgse Jagers


Cees J.M. van der Ploeg
c.vdploeg@kpnmail.nl