Home SRLJ In Memoriam IM In Memoriam Jo Suilen

PostHeaderIcon In Memoriam Jo Suilen

AddThis Social Bookmark Button

im

De regen kletterde met grote hevigheid tegen mijn raam. Een grijs wolkendek kleurde de lucht en de zon die was verscholen achter die grijze massa. Het maakte de dag triest en somber.

Maar nog triester werd het toen ik opgebeld werd en te horen kreeg dat mijn oude dienstkameraad en penvriend Jo Suilen was overleden. Ik werd met stomheid geslagen. Ik wist wel dat hij met zijn gezondheid sukkelde maar niet dat er levensgevaar mee was gemoeid.

Nadat ik het droevige bericht in me opgenomen had ben ik gaan zitten. Om het te verwerken en stil te staan bij het feit dat ik een fijne kameraad had verloren. Een kerel die met mij op 4 april van het jaar 1951 de wapenrok aantrok en toen 18 maanden mijn maatje was in het mitrailleurspeloton van de H- Compagnie bij de Limburgse Jagers. In die tijd groeide een vriendschap tussen ons die niet over ging maar altijd is gebleven. In mijn droefheid heb ik zitten te denken aan de fijne momenten die we samen in onze dienstijd hebben gehad en aan de leuke contacten die we nadien samen met ander pelotonsmakkers onderhielden. Het is niet in woorden uit te drukken hoe fijn onze vriendschap is geweest. Daar Jo nu het heden met het eeuwige heeft verwisseld, valt er een gat in mijn vriendenrelatie. Een leemte die niet is op te vullen. Nooit meer een telefoontje, nooit meer een brief. Ik zal dat gaan missen!


Nu zal ik het moeten gaan doen met herinneringen. Herinneringen die mijn vriend levend zullen houden. Nogmaals zeg ik het, de tijding dat mijn vriend Jo was overleden heeft me diep geschokt.
En ik betuig de naaste nabestaanden van hem dan ook mijn innig medeleven bij de zware slag die ze heeft getroffen. Het is me niet mogelijk om hun bij dit verlies te troosten. Dat zijn dingen die niet zijn te bevatten en die men toch zelf moet verwerken. 

 

Een stevige handdruk van:
Pie Schepers en Annie 
en zijn oude maten Joop Cortenbach, Albert den Boer, Willie Snackers en Toon Konings.

 

322 BLJ Mitrailleurspeloton H-cie