Home SRLJ Nieuws Gesneuvelden Limburgse Jagers van 10 mei 1940 herdacht

Gesneuvelden Limburgse Jagers van 10 mei 1940 herdacht

AddThis Social Bookmark Button

maastricht1

Op dinsdag 10 mei 2016 is stilgestaan bij het sneuvelen van militairen tijdens de strijd om Maastricht ten gevolge de Duitse inval in 1940. De drie bruggen die destijds in Maastricht lagen, gingen alle drie voor de ogen van de Duitsers de lucht in, na een kortstondig maar hardnekkig gevecht. De gesneuvelde militairen waren 'Limburgse Jagers' die daarmee het hoogste offer brachten voor onze vrijheid. Tijdens de herdenking was daarom ook de huidige Regiments commandant uit Oirschot, de overste Ramon Jansen, aanwezig. Hij sprak samen met de overste Vroom het gemĂȘleerde gezelschap toe. Naast leden van de OVM was ook de Stadsschutterij met een detachement, de Bond van Wapenbroeders en enkele civiele gasten aanwezig.

 

 

 

maastricht2

Na het uitspreken van een gedicht en het afnemen van het dodenappel volgde een eregroet en een minuut stilte. Aansluitend werden er drie toeven gelegd bij de plaquette die aan de oostoever van de Sint Servaes brug is bevestigd. De bijzondere herdenking trok tevens de nodige kijkers die vanaf de zijkant konden meekijken. Na afloop was er een informeel samenzijn in 'Het Pothuuske' aan de westzijde van de Maas.

 

 

Door dhr Jasper Smit werd een gedicht voorgedragen: 

Soldaat aan de St. Servaasbrug, 10 mei 1940


Heldendom, daar denk je echt niet aan     
als de moed der wanhoop je doet beven,   
Granaten genadeloos inslaan  
Bloed en aarde aan lijf en leden kleven. 
 
Rassenhaat, razernij, grootheidswaan   
heeft ze de oorlog ingedreven     
Jongens, van niet eens ver hier vandaan,  
Kan familie zijn: zwagers, neven.........   

Komt straks m'n naam hier in steen te staan
Dan leest u: in de strijd gebleven  
Weet, dat ik echt m'n best heb gedaan    

Ik hoop dat u, al is t maar even 
een huivering door u heen voelt gaan.  
M'n leven, dan niet voor niets gegeven