Home SRLJ Nieuws Phaff dag 2016

Phaff dag 2016

AddThis Social Bookmark Button

Phaffdag2016

Oirschot, Oktober 2016

 

Onderwerp: Uitnodiging 9e Phaff-dag 2016

 

Geachte  genodigde,

 

Elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaff-dag. Een hommage aan de oprichter van ons Stamregiment, de kolonel Phaff, die zijn regiment op 23

november 1813 formeerde. Ons doel is om elk jaar -op of omstreeks 23 november- de oprichtingsdag van ons Stamregiment te herdenken. 

 

De Commandant van het Regiment Limburgse Jagers en de Stichting Regiment Limburgse Jagers hebben de eer en het genoegen U en Uw eventuele begeleider uit te nodigen deze Phaff-dag bij te wonen op vrijdag 2 december  2016  in de Ruyter van Steveninck kazerne te Oirschot , Eindhovense dijk (ook te bereiken met trein /busvervoer  zowel uit Eindhoven (bus 145 rg Best Station) als Best, (bus 145 rg Eindhoven station) , (zie website ov9292 bestemming  Legerplaats Oirschot).

 

Het programma zal de volgende inhoud hebben:

10.30-11.30 uur  Ontvangst met koffie thee en vlaai in het KEK gebouw,  parkeren tov gebouw, zie bewijzering
11.30                  verplaatsing naar monument
11.40 – 12.10      Herdenking gesneuvelden en overleden Limburgse Jagers
12.10                  verplaatsing naar theater
12.30-13.30 uur   Welkomstwoord door de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers.
Voordrachten       Genealogie Regiment en Missie Mali
13.45-14.30 uur   Lunch in KEK gebouw, erwtensoep met “beilage”
14.30-15.30uur    Afsluitend samenzijn in het KEK gebouw met aangeboden consumpties
 

Om redenen van te bespreken faciliteiten verzoeken wij U ons uiterlijk vrijdag 20 november 2016 te berichten of U aan onze uitnodiging gevolg kunt geven door onderstaand antwoordformulier te zenden naar de Secretaris van de Stichting Regiment Limburgse Jagers, Arevenlaan 7, 6093 GM  Heythuijzen of U per e-mail aan te melden bij  jmhvanommen@gmail.com met de info van de gegevens van bijgevoegd antwoordformulier.

Om deels de kosten van deze dag te kunnen dekken wordt van elke donateur een eigen bijdrage gevraagd van € 5,00. Niet-donateurs zijn welkom tegen een bijdrage van € 10,00. Gelieve dit bedrag voor 24 nov  te voldoen op bankrekening NL98 INGB 0000  072 752  t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Horst  o.v.v. Phaff-dag.


Hopende U in Oirschot te mogen ontvangen,

Met vriendelijke groet,


Lkol R. Goossens  ,                                              N.C.S. Vroom
Commandant Regiment en 42 BLJ                         Voorzitter Stichting RLJ

 

 

 

ANTWOORDFORMULIER PHAFFDAG 2 DECEMBER 2016
   
Ondergetekende (naam en voorletters) :

 

 

Adres :

 

 

Postcode en woonplaats :

 


Nummer van Uw paspoort/rijbewijs/ID kaart :

 

 

1. Neemt deel aan deze bijeenkomst met begeleider :

 

Naam:

 


Adres :

 


Postcode en woonplaats :

 


Nummer van paspoort/rijbewijs/ID kaart :

 


 
(Handtekening)