Home SRLJ Nieuws Phaffdag 2016

Phaffdag 2016

AddThis Social Bookmark Button

phaff2017-1

Vrijdag 2 december 2016 vond voor de zevende maal de Regimentsdag, genaamd Phaffdag naar de oprichter van onze stameenheid, plaats in de Legerplaats Oirschot.
Eindelijk konden we deze dag weer beginnen met de jaarlijkse herdenking van onze gesneuvelden en overleden leden van ons Regiment bij

ons nieuwe monument. Helaas was de opkomst voor deze viering niet groot, doch de oude getrouwen waren weer naar Oirschot gekomen.

 

 

 

phaff2017-2

Vanuit het KEK gebouw liepen we naar ons monument. Aldaar werd door de Regimentscommandant het woord gevoerd, de genseuvelden en overleden herdacht. Dit werd gevolgd door het benoemen in aantallen van de gesneuvelden in de strijd in Waterloo, Quatre Bras, Tiendaagse Veldtocht, Citadel van Antwerpen, Mei 1940, de politionele acties in Nederlands-Indie, de missies in voormalig Joegoslavie, Irak en Afghanistan. Speciale aandacht werd dit jaar besteed aan zij, die overleden in de uitoefening van de dienst of tijdens hun dienstperiode. Door ongevallen en ziekten zijn sinds 1950 een groot aantal regimenstgenoten niet meer onder ons. Door drie collega's werden de namen uitgesproken, te weten LJ Frank Poeth die leden van 412 BLJ, 16 BLJ, 13 VerkCie en DemCie oplas, Kpl Rob Camerik en LJ de Rooy, die leden van 42 BLJ oplazen. Aandacht voor hen was speciaal gevraagd door Rob Camerik, die meende dat ook aan de overledenen uit de koude oorlog periode aandacht moest worden gegeven.

 

phaff2017-3

Naast de krans die door de Regimenstcommandant en Adjudant werd gelegd, deden dat ook de drie voornoemde oud Limburgse Jagers, waar de LJ de Rooy een bloemstuk legde namens de vereniging van koude oorlog veteranen (KOVOM). Na afloop liepen de aanwezigen door de inmiddels opgeleverde gebouwen, die voor onze Historische verzameling zijn bestemd.

 

Vervolgens werd in de grote filmzaal een tweetal korte lezingen gehouden. De voorzitter van de Stichting Regiment Limburgse Jagers, Overste bd Vroom, gaf een uitleg over de genealogie van ons Regiment. Waar komen we vandaan en van welke eenheden hebben we de Historie en tradities in ere te houden. De reden om dit uit te leggen, lag in het feit dat jomgstleden juni 2016 een nieuw Koninklijk besluit is uitgevaardigd waar ons Regiment weer naast het voortzetten van het 2e en 11e Regiment Infanterie dat ook weer moet doen voor het 6e Regiment. Dat was in 1977 !! anders bepaald wat consequenties had voor o.a. de vaandelopschriften. Maar het is nu, 2016, weer conform de oprichting in 1950.

 

Vervolgens gaf Eerste-luitenant Leenheer een korte schets over zijn ervaringen in de missie in Mali. Daar zijn het afgelopen jaar telkens een peloton van 42 BLJ ingezet voor de beveiliging en bewaking van Kamp castor in Goa, de uitvalsbasis voor de NL leden van de MINUSMA missie. Zeer heet, en uiteraard stoffig was de omgeving waarin men moest werken. Moeilijk ia vast te stellen of de overall inzet succesvol kan worden betiteld.

 

In de welkom/afsluitende speech van de overste Goossens, memoreerde hij het ontstaan van het Regiment in 1813 met de oprichting van het Regiment Phaff. Kolonel Phaff had destijds daar 20.000 guldens aan uitgegeven. Met een omrekentabel naar de huidige maatstaven liep dat in nu circa 130 miljoen euro!!! Dat heeft deze Regiments/bataljonscommandant niet om een bataljon op te richten. Hij ging ook in wat het bataljon afgelopen periode ook zonder voertuigen heeft gedaan, maar ook wat het in het komende jaar te wachten staat. Invoering van de Mercedes-Benz voor de zware wapen pelotons en de Boxer voor de infanteriepelotons. Ook inzet in Litouwen vanaf midden 2017 door een compagnie en het opwerken samen met een Belgische compagnie een gereedstaande EU Battlegroup te formeren.

 

phaff2017-5

Tot slot werd door de overste Goossens de LJ bd Herman Pook verrast met zijn benoeming tot Limburgse Jagers van Verdienste. Hij heeft gedurende 10 jaar veel werk verricht in onze Historische verzameling en bij vele activiteiten daarbuiten.

 

 

 

 

phaff2017-6

Uiteraard werd de dag afgesloten met de traditionele erwtensoep maaltijd in het KEK gebouw en gezellige nazit.