Home SRLJ Nieuws De Geschiedenis van onze Historische Verzameling

De Geschiedenis van onze Historische Verzameling

AddThis Social Bookmark Button

eerstemuseum-13

Dit jaar bestaat de Historische Verzameling van het Regiment Limburgse Jagers 57 jaar. Eind vijftiger jaren van de vorige eeuw kwam, aangespoord door de Traditiecommissie KL, er meer aandacht voor het behoud van het militair erfgoed. Regimenten werden opgewekt traditiekamers te gaan oprichten om naast behoud, ook de jongere regimentsleden de geschiedenis van hun eenheid te laten zien.

 

 

 


eerstemuseum-1

VENLO I
Ook ons regiment nam dat initiatief door de oprichting van een Stichting Traditieverzameling RLJ. Uiteraard met de grote “roerganger” Generaal Antoni als boegbeeld. Deze Stichting kreeg van de Depotcommandant een kamer toegewezen in het Stafgebouw van de Frederik Hendrikkazerne. Op 11 juni 1960, de dag van de slag bij Waterloo, 145 jaar geleden, werd door die Depotcommandant, kolonel van Houweninge, de Traditiekamer geopend.

 


  
eerstemuseum-3

Veel werk was sinds 1957 verricht door de kapiteins Hendriks en Krekelberg om attributen, als wapens, sabels, vaandels, trommen, uniformen etc op te sporen en de kamer in te richten. In aanwezigheid van de Burgemeester van Venlo de heer de Gou en esthetisch adviseur van de minister van Defensie, de heer Frans Smits sr, bood de commandant van het Regiment Stoottroepen, een vuursteen geweer aan Commandant RLJ, overste van Aalst. In de jaren, die volgden werd, zoals in de Limburgse Jager bladen is vermeld, de verzameling door vele schenkingen uitgebreid. 

 


 
eerstemuseum-9

VENLO II
Maar dan worden in 1964 de Infanterie-depot’s opgeheven, de schoolcompagnieën “treden aan”. De Frederik Hendrik kazerne wordt een rijschool. Waar nu heen? Een prachtige oplossing wordt aangedragen door het civiele bestuurslid van de Stichting, de heer van Panhuyzen, een tweetal zalen in het Venloose Goltzius museum, een openbaar te bezoeken museum. De ruime zalen worden ingericht met de verzameling met toevoegingen uit het Legermuseum. De oplossing, die tot 1992 in stand zal blijven. 

 

 


eerstemuseum-11

Helaas wordt er weinig aan toegevoegd en is de belangstelling van regimentsleden niet erg groot. Een enkele maal verzamelt men zich er voor de borrel van het Diner de Corps. Ook een reorganisatie, maar dan in de Limburgse museumwereld, drijft ons erfgoed weer de “straat”op. Het museum sluit en gaat op in het nieuw te bouwen Limburgs Museum. Opnieuw zoeken naar een ruimte. 

 


 

 


eerstemuseum-10

VENLO III
De derde locatie is weer in de FH kazerne. Ditmaal op de zolder van het stafgebouw. Vier steile trappen leiden ernaar toe. En wie gaat het beheren, good old  kapitein Karel van Dreumel, de man van het Diner de corps, de herdenkingen etc. Weldra vind hij medestanders in de gepensioneerden, overste Piet Berden, adjudant Guus Schrivers en soldaat Pierre Franssen. Zij konden op 23 november 1994 de verzameling laten zien aan de vele gasten, waaronder Gouverneur van Voorst tot Voorst die samen  met overste Bleijerveld de opening verzorgde.

 

eerstemuseum-6


 
Het bleef niet bij één ruimte van die zolder. Door vele schenkingen, aankopen en vitrines werd ook het andere deel van de zolder “geconfisqueerd” met daarbij drie kleine kantoorruimten. Het werd groter en groter, foto’s, met modelbouw, als de garnizoensschietbaan 1:100, een legeringsgebouw in de L’ Ot, een AMX, etc.  Maar dan na alle inspanning weer een domper, hoewel we hadden wel de Koude oorlog gewonnen, maar moesten de FH  kazerne weer !! verlaten. KL werd kleiner, de kazerne werd afgestoten. De Alma Mater van het Regiment moest worden ontruimd. Waar nu weer heen?

 


 
eerstemuseum-7

WEERT
De Regimentscommandant, overste Cloin, ging aan de slag, de van Horne kazerne, de bakermat van de Onderofficieren, kwam in beeld, zowel voor de verzameling, alsook voor het monument. Want ook dat moest worden verplaatst. De oude sportzaal was in gebruik als opslagruimte. Echter een sportzaal is hoog en smal. Het voorstel om er een entresol in te bouwen, zoals ook in de voormalige sportzaal van de Ernst-Casimir kazerne in Roermond, waarin nu een McDonalds huist, werd gehonoreerd. Het werd een prachtige ruimte, die overste Cloin, helaas te vroeg overleden, niet meer kon aanschouwen. Op 23 november 2003 werd de verzameling geopend door de Limburgse jager van Verdienste, Mevrouw Maria van der Hoeven, toenmalig Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.  

 


eerstemuseum-8

Een prachtige ruimte die steeds voller werd door de presentaties van de missies Korea, de Balkan, Irak, Afghanistan, maar ook van de Indië-gangers kwamen steeds meer attributen en documenten en fotomateriaal binnen. De Koude oorlog veteranen lieten zich ook niet onbetuigd, watersnood, La Courtine, grote oefeningen, etc. Een prachtige prestatie van de nieuwe museumgroep olv majoor bd Ger Hermans. Hij stuurde niet alleen de oude Venloose groep aan, maar ook adjudant Jan Janssen, LJ Sjaak Caris, Kapitein Frits Kruijtzer en later LJ Herman Pook, overste Jan van Ommen, Eerste-luitenant Ed Brakel en wachtmeester Rob Daemen. Een drukte van belang, vooral op dinsdag. De documentatie werd zeer nauwkeurig opgelegd in mappen en dozen. Zo ook de foto- en filmcollectie. De verzameling groeide elke week. Vele bezoekers bij ouderdagen, Phaffdag, herdenkingen van Indië-bataljons en elk jaar de “spoom-borrel” bij het Diner de Corps.
 
En denkend deze kazerne gaat nooit dicht, jawel toch. Nog kleiner werd het leger, inkrimpen ook de legering. De KMS naar Ermelo!!. Weer inpakken en nu op naar de Legerplaats Oirschot. Feitelijk de tweede Alma Mater van het Regiment, immers hier zijn vanaf 1953 de parate bataljons en compagnieën van het Regiment, 432 BLJ, 16 BLJ, 13 StStcie, 13 Verkcie, 13 Piocie, 42 Schoolcie, 17 BLJ gelegerd geweest en nu al weer 10 jaar heeft 42 BLJ hier haar  domicilie.

 


eerstemuseum-12

OIRSCHOT
Gelukkig er stonden er nog enkele oude legeringsgebouwen uit de jaren vijftig, twee  daarvan zijn ons ter beschikking gesteld, maar moesten uiteraard worden “gepimpt”, verf, verlichting, kleine verbouwing, waren gelukkig in deze tijd van bijna failliet van Defensie toch nog mogelijk. En nu pakt conservator Jan van Ommen met zijn team Herman Pook, Rob Daemen, Ed Brakel en Ger Hermans de draad weer op. Nieuwe ideeën, andere indeling, maar gelukkig weer alles te kunnen laten zien wat in het verleden en heden is  gebeurd met ons Regiment en haar leden. En nog altijd zijn schenkingen en aanvullingen welkom. Want de tijd schrijdt voort, elke dag gebeurt er iets, nieuwe memorabilia, T-shirts, coins, maar ook foto’s en films van uitzendingen , oefeningen, alles is welkom.
 
Op dinsdag 11 juli as  zal de Gouverneur van Limburg , drs Bovens  samen met brigadegeneraals Querido en  Ducheine  de vijfde locatie van onze Historische verzameling openen. Houd de website en FB in de gaten voor deze dag.