Home SRLJ Nieuws 2010-01-22 Diner de Corps 2010

2010-01-22 Diner de Corps 2010

AddThis Social Bookmark Button

Sfeer foto Diner de Corps 2010Het Diner de Corps is bij uitstek de gelegenheid waar de oudere en jonge officieren van het regiment elkaar ontmoeten. Wanneer we naar de invulling en de goede contacten kijken die er waren tijdens dit diner, dan kan maar één conclusie volgen: Het Regiment Limburgse Jagers leeft!

 Alvorens aan het diner te gaan, kwamen de aanwezigen bijeen bij het monument van de gevallen Limburgse Jagers. De gevallen en overleden Limburgse Jagers werden herdacht. Onze Regimentscommandant legde, samen met de Regimentsoudste, een krans bij het monument.

 

Tussen de soep en het hoofdgerecht was een pauze ingelast om de gasten de mogelijkheid te bieden een kort bezoek te brengen aan de Historische Verzameling van het Regiment Limburgse Jagers.

 

Groepsfoto Diner de Corps 2010Vol bewondering was men over de grote prestaties die onze museumcommissie in de afgelopen jaren daar heeft verricht. Bijzonder veel lof oogstte de speciaal voor deze gelegenheid samengestelde expositie over de Diner de Corps uit de afgelopen 50 jaar. En omdat we daar toch allemaal samen waren, werd er dus een groepsfoto gemaakt met het museum als decor.

Terug in de eetzaal gaven Lgen Huysman en de heren Maaskant en Schoenmaker (NIMH) een introductie van de Canon Limburgse Jagers. Naar verwachting zal ons regiment dit najaar als eerste regiment van de KL de Canon in ontvangst mogen nemen.

Bijzondere hulde werd toegezwaaid aan Frank Poeth voor het vele werk dat hij verrichtte om o.a. de reünie van 16 BLJ mogelijk te maken en de mooie tinnen figuren die hij vervaardigde. Frank ontving voor zijn inzet de Antoniwaardering. De zojuist teruggekeerde Regimentsoudste, Genmaj M. de Kruif, werd benoemd tot Limburgse Jager van Verdienste. Het dankwoord van onze Regimentsoudste was hartverwarmend.

Generaal de Kruif memoreerde ook dat de "Tinnen Sergeant Van Donsel", die Frank Poeth maakte, nu een ereplaats hebben in het Witte Huis te Washington en bij de CDSn van Canada, Australië en Groot Brittanië.

De gezelligheid kende deze avond geen grenzen, want de geplande tijd voor het diner werd ruim overschreden. Na afloop van het diner was er nog een samenzijn in de Black Bull. Ook daar was het een drukte en gezelligheid van jewelste.

Druk hier om alle foto's van het Diner de Corps te bekijken.