Home SRLJ Nieuws Plaquette 10 Mei 1940 Zuid Limburg

Plaquette 10 Mei 1940 Zuid Limburg

AddThis Social Bookmark Button

Op 10 mei as zal het 70 jaar geleden zijn dat Nederland werd binnengevallen door Duitse troepen.   De

Duitse troepen ondervonden met name op de eerste dag van de inval veel tegenstand, onder andere in Zuid Limburg.  Daar traden leden van onze stamregimenten, 13e  en 37e  Regiment Infanterie, op in diverse stoplijnen, de lijn Mechelen- Sittard en de Maaslinie. Ondanks hardnekkige weerstand van hen konden ze de overmacht van de Duitse eenheden niet weerstaan wat resulteerde in een overgave op het eind van de 10e mei.  Wel waren alle bruggen over de Maas en Juliana-kanaal  tijdig gesprongen wat voor de Duitse invaller grote vertraging van hun aanvalsplan opleverde. 

 

Dat er grote weerstand is geboden blijkt uit het feit dat deze eerste oorlogsdag 47 gesneuvelden heeft gekost. Gesneuvelden die voor het merendeel uit Zuid Limburg afkomstig waren.  Om deze gesneuvelden te gedenken is enkele jaren geleden een plaquette aangebracht op het oostelijke bruggenhoofd van de oude Maasbrug in Maastricht.  Op deze plaquette zijn geen namen van gesneuvelden aangebracht, hetgeen oa door de heer Martin Herbergs uit Simpelveld wordt betreurd. Hij is via de media een actie begonnen om de benodigde gelden bijeen te brengen om weerzijde van de aangebrachte plaquette alsnog de namen aan te brengen. Waar de gemeente Maastricht de bestaande plaquette heeft bekostigd, wil zij het aan een burgerlijk initiatief overlaten om de beide plaquettes met de namen te bekostigen.

 De Stichting Regiment Limburgse Jagers ondersteunt dit initiatief van harte en waar reeds 1100 Euro bijeen is gebracht door giften, verzoekt zij haar  achterban dit mede te doen opdat voor 10 mei 2000 Euro bijeen is gebracht voor deze plaquettes.  U Kunt Uw gift daarvoor storten op reknr 142359696 tnv Stichting Regiment Limburgse Jagers met toevoeging plaquettes Maastricht. 

N.C.S.Vroom voorzitter Stichting