Home SRLJ Nieuws Phaff dag 2013 - 200 jaar Regiment 1813-2013

Phaff dag 2013 - 200 jaar Regiment 1813-2013

AddThis Social Bookmark Button

phaffdag2013

De dit jaar te houden Phaffdag op 6 december a.s. zal in het teken staan van 200 jaar Regiment. Immers Kolonel Phaff richtte op 23 november 1813 zijn eigen infanterie regiment op en stelde dat ten dienste aan de op 30 november geïnstalleerde Soeverein Vorst, de latere Koning Willem I. Deze dirigeerde het net opgerichte Regiment in december naar de door terugtrekkende Franse troepen belegerde stad Breda. Het Regiment Phaff verdedigde met ware heldenmoed de stad tegen een nieuwe bezetting. Om redenen van dit eerste Wapenfeit wordt deze dag derhalve op de KMA in Breda gehouden op 6 december 2013.

 


De Stichting Regiment Limburgse Jagers nodigt U uit om deel te nemen aan deze dag, waar het navolgende programma U wordt gepresenteerd.
10.00 – 11.00 Ontvangst op de KMA in de Grote Zaal van het Kasteel van Breda
11.00- 12.20 Lezingen in de aula van de Commandant Landstrijdkrachten, LGen M. De Kruif, De heer Geerdink Schaftenaar van de Historische Vereniging 2e Bataljon Grenadier Compagnie en Lkol Jansen Commandant Regiment en 42 BLJ
12.40-13.00 Onthulling Plaquette op de Nieuwe Prinsenkade
13.15-14.00 Winterlunch
14.00-1600 Samenzijn en mogelijkheid bezichtiging Kasteel en KMA museum

 

Als U wilt deelnemen aan deze historische dag van Uw Regiment verzoeken wij U zich aan te melden door voor 20 november as € 10,00 ( donateurs Stichting € 5.00) over temaken op IBAN reknr NL 53 RABO 0142 3596 96 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Melick. Vergeet niet om Uw volledige adresgegevens te vermelden. Tevens U aan te melden bij de secretaris SRLJ via mail naar secsrlj@limburgsejagers.nl.
Wij hopen velen te mogen ontmoeten op deze dag .


N.C.S. Vroom Voorzitter Stichting RLJ