Home SRLJ Nieuws Van Linie Regiment Phaff in 1813 tot Regiment Limburgse Jagers in 2013

Van Linie Regiment Phaff in 1813 tot Regiment Limburgse Jagers in 2013

AddThis Social Bookmark Button

1813

Op 23 november bestaat ons Regiment 200 jaar. Immers op die dag is zij in 1813 als Infanterie-regiment door Kolonel Phaff opgericht. Het Regiment heeft, weliswaar met naamveranderingen, 200 jaar onafgebroken gediend en gestreden voor Koning en ‘t Vaderland.

Gestreden heeft zij vrijwel direct na de oprichting in Breda op 20 en 21 december om de stad te behoeden voor bezetting door Franse Troepen. Ingelijfd in de Koninklijke Landmacht op 9 januari 1814 als 2e Bataljon van Linie vocht ze in juni 1815 in Quatre-Bras en Waterloo in de definitieve slag tegen het leger van Napoleon en als 2e Afdeling Infanterie deed ze in 1830 mee aan de Tiendaagse Veldtocht in België. Als 2e Regiment Infanterie diende zij in 110 jaar van relatieve vrede, tot in mei 1940 leden van het Regiment daadwerkelijk het grondgebied van Nederland tegen de Duitse aanval verdedigden.

 

Vervolgens werden in de periode 1946-1950 meerdere bataljons van het 2e Regiment uitgezonden naar het voormalig Nederlands-Indië om daar orde en rust te brengen. In 1950 gaat het 2e Regiment met het Bredase 6e Regiment en Nijmeegse 11e Regiment op in het huidige Regiment Limburgse Jagers. Dat mag zich gelijk inzetten in de zgn Koude oorlog, de gewapende vrede tegenover het Warschau pact, die zelfs het 42 BLJ tot zeer nabij van het IJzeren Gordijn bracht. Na de val van de Muur in 1989 gaat de huidige inzet spelen. Missies in ver afgelegen landen om vrede af te dwingen in voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan.

 

Op deze website vind u brede informatie over het Regiment (RLJ), haar Commandant, zijn onderdelen, als het actief dienende 42e pantser infanterie bataljon (42 BLJ) in Oirschot en reeds opgeheven eenheden, als 16 BLJ, Demcie, Fanfarekorps etc. 
Tevens geeft deze website informatie over activiteiten van de Veteranen Vereniging van het Regiment (VVRLJ) en de ondersteunende Stichting Regiment Limburgse Jagers (SRLJ). Zij organiseren bijeenkomsten en maken contact mogelijk tussen (oud) leden van het Regiment. De Stichting draagt mede zorg voor de instandhouding van de traditiebeleving, de vastlegging van de geschiedenis van het Regiment en haar leden o.a. vastgelegd in de Historische Verzameling en faciliteert deze website en de facebookpagina https://www.facebook.com/LimburgseJagers.

 

De dit jaar te houden Phaffdag op 6 december a.s. zal in het teken staan van 200 jaar Regiment. Het Regiment Phaff verdedigde met ware heldenmoed de stad Breda tegen een nieuwe bezetting. Om redenen van dit eerste Wapenfeit wordt de Phaffdag 2013 derhalve op de KMA in Breda gehouden.