Home SRLJ Nieuws Lofwaardig hebben zij gestreden

Lofwaardig hebben zij gestreden

AddThis Social Bookmark Button

depotcie-2

Lofwaardig hebben zij gestreden op 10 mei 1940, de rekruten van de 22e  Depotcompagnie  Bewakingstroepen.
Nog maar drie maanden in dienst, nauwelijks een schot gelost, kreeg de 22e Depotcompagnie onder commando van kapitein Boot op 3 mei 1940 de opdracht het hulpvliegveld Ockenburg te gaan bewaken. Dit hulpvliegveld gelegen aan de zuidrand van Den Haag ter hoogte van Kijkduin, werd tot dan bewaakt door twee secties zware mitrailleurs van het Regiment Grenadiers.


In de nacht van 9 op 10  mei waren allen paraat. Er waren vreemde lichtsignalen waargenomen in de bosschages rondom het vliegveld. Naar later bleek van een medestander of standers van de Duitse invallers. Die waren er bij dag aanbreken gedropt, voor onze krijgsmacht iets onbekends, parachutisten. Zij belaagden de compagnie en het vliegveld.
Een viertal Nederlandse vliegtuigen die van vliegveld  Ypenburg opgestegen waren en het gevecht  met Duits jagers aangegaan waren, landen door een tekort aan brandstof op de grasbaan van Ockenburg. Ze werden gelijk bestookt door Duitse jagers. Kort daarna landen 18 transport toestellen waaruit Duitse infanteristen stroomden. In korte tijd stonden of lagen wel 200 Duitsers op het vliegveld. De druk op de onervaren bewakers van de depotcompagnie werd te groot. Men moest zware verliezen incasseren, de compagniescommandant werd tweemaal getroffen en overleed.


De Duitsers wisten het vliegveld te veroveren, doch het was door de schots en scheef gelande vliegtuigen onbruikbaar voor verdere aanvoer van troepen.
Dit is een zeer korte schets van een compagnie van 96 man van een van onze stamregimenten, waarvan in een enkel uur er 24 sneuvelden en 18 gewond raakten. Door hun lofwaardige strijd boden zij de bataljons van de regimenten Grenadiers en Jagers de mogelijkheid het vliegveld op de Duitsers te heroveren.


depotcie-1

Wij gedenken hen op deze 4e mei voor hun inzet  voor ons land . Hun namen staan op een plaquette op een van de resterende gebouwen van het voormalige vliegveld Ockenburg .

 
Zie voor detailinformatie op  www.vliegveld-ockenburg.net