Home SRLJ Nieuws Bijzonder vrijwillig Landstormkorps Limburgsche Jagers

Bijzonder vrijwillig Landstormkorps Limburgsche Jagers

AddThis Social Bookmark Button

landstormkorps9

Dinsdag 5 augustus is op de begraafplaats Grebbeberg een monument onthuld tgv het 100 jarig bestaan van Vrijwillige Militairen, voor 1940 geheten Bijzondere Vrijwillige Landstorm en na 1948 Korps Nationale Reserve. De Bijzondere Vrijwillige Landstorm werd opgericht op 4 augustus 1914 en was lokaal georganiseerd in compagnieën. In de loop van 1915 werden deze afzonderlijke compagnieën samengevoegd tot regionale korpsen. Dat geschiedde als eerste in Limburg waar de twee compagnieën uit Maastricht en de compagnieën in Valkenburg, Heerlen, Sittard, Roermond en Venlo op 4 juni 1915  deel gingen uitmaken van het Bijzonder Vrijwillig Landstormkorps Limburgsche Jagers .

 

Dit korps werd opgericht in de Militaire Vereniging in “Augustijnen”, een gebouw dat nu door het Leger des Heils wordt gebruikt. 

 

landstormkorps2

Op zondag 5 september 1915 ontving het korps van ingezetenen van Valkenburg een vaandel, dat erkend werd door HM Koningin Wilhelmina.

 

 

 

landstormkorps7

Tijdens de dreiging van een socialistische revolutie in november 1918 werden eenheden van het korps o.a. ingezet om regeringsgebouwen in den Haag te bewaken en spoorwegen in Limburg. Immers in Duitsland waren kort na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog revoltes uitgebroken.

 

 

landstormkorps4

Het Korps Limburgsche Jagers hield vele schietdagen en schietwedstrijden o.a. op de bij ouderen nog bekende schietbaan op de Melicker heide . Ook werden zgn Landdagen gehouden waar demonstraties van het kunnen van de Landmacht werden getoond. Ook kregen de afzonderlijke compagnieën vaandels . Enkele daarvan zijn behouden gebleven waaronder een uit Maastricht in onze verzameling is opgenomen.

 

 

landstormkorps8

De vlag van Roermond laat de afbeelding zien van de Landman met zijn wapen, zoals het onthulde monument laat zien. 
 

 

 

 

landstormkorps3

Het Korps telde op het hoogtepunt ca 5000 Limburgsche Jagers, waarvan velen werden gemobiliseerd en vochten in de meidagen in de Maaslinie. Dat zij een goede schietopleiding hadden gehad, bleek later dat vele Duitse doden kopschoten hadden.

 

 

landstormkorps6

landstormkorps5
landstormkorps1