Home SRLJ Reunies

Reunies

AddThis Social Bookmark Button

Demonstratie compagnie - van proefkonijn, mannequin tot fotomodel

AddThis Social Bookmark Button

DEMCIE_-_Van_Proefkonijn_tot_Mannequin

Binnenkort zal een boek verschijnen over de Demonstratie compagnie 1951 - 1970.

Het boek beoogt in foto's en tekst een beeld te geven van de oprichting, het breed scala aan activiteiten van de compagnie, haar kazerne en legering, de relatie met Harderwijk en vrije tijdsbesteding van de "Demcianen".

Dit boek zal worden gepresenteerd op de komende reunie op 26 april in de Tonnetkazerne in 't Harde.

Een voorproefje van dit boek kunt u zien door hier te klikken.

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

 

Uitnodiging reunie demonstratiecompagnie 2012

AddThis Social Bookmark Button

Beste oud-collega’s, geachte dames en heren,

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit op 26 april 2012 naar ‘t Harde te komen. Wij vragen u uw
aanmeldingsformulier, zo mogelijk per email, te sturen naar het volgende emailadres: wbulte@xs4all.nl

U kunt dit formulier ook downloaden van de website: www.limburgsejagers.nl en per email verzenden.

Op deze dag zal hier de reünie van de Demcie plaatsvinden in de Lkol Tonnetkazerne aan de Eperweg 141.

 

Phaff dag 19-11-2010

AddThis Social Bookmark Button

Dit jaar werd wederom de Phaff dag gehouden op de van Horne kazerne in Weert. Tijdens een bijeenkomst in de aula werd de canon van het Regiment Limburgse Jagers gepresenteerd. Dit was ook het startsein om de canon on line te laten gaan op de website van defensie. Het eerste Nederlandse militaire onderdeel met een eigen canon op internet, een idee van generaal bd Huysman en ontworpen door het NIMH in samenspraak met de regimentscommandant en de Stichting Regiment Limburgse Jagers.

Ook werden de erste muzieknoten van het koraal "Salute to a friend" ten gehore gebracht.

De canon en partiture van het koraal werden vervolgens aangeboden aan luitenant-generaal Bertholee, commandant der landstrijdkrachten.

 

Phaff-dag 2010

AddThis Social Bookmark Button

Melick, oktober 2010

Onderwerp: Uitnodiging Phaff-dag 2010

Elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaffdag; een hommage aan de oprichting van ons Stamregiment op 23 november 1813 door de kolonel Phaff.

Ons doel is om elk jaar -op of omstreeks 23 november- de oprichtingsdag van ons Stamregiment te vieren met een bepaald thema. 

Dit jaar is gekozen voor:
- Het 60 jarig bestaan van het Regiment Limburgse Jagers. Dit zal worden uitgedragen in de CANON,
  welke is geïnitieerd door Luitenant-generaal bd P. Huysman en ontworpen door medewerkers van het
  Nederlands Instituut voor Militaire Historie in samenspraak met de regimentscommandant en de
  Stichting Regiment Limburgse Jagers.
- De afsluiting van de Missie in Uruzgan met de terugkeer van de laatste Battlegroup onder commando
  van Luitenant-kolonel Klein Schaarsberg, Commandant van het Regiment Limburgse Jagers en 
  42 PantserInfanteriebataljon Limburgse Jagers. Voor de totale missie zal mede namens het Reünie-
  orkest en de Stichting Regiment Limburgse Jagers de Koraal “Salute to a Friend”worden gepresen-
  teerd als eerbetoon aan de gesneuvelden en gewonden van de missie, alsmede een hulde aan het
  thuisfront en de vriendenschaar achter elke uitgezondene. 
- Het memoreren van het feit dat 70 jaar geleden op 10 mei leden van onze stamregimenten een korte,
  doch heftige strijd hebben gevoerd voor het behoud van het Nederlands grondgebied.

Het is de Stichting Regiment Limburgse Jagers een eer en genoegen U uit te nodigen deze Phaff-dag bij te wonen op vrijdag 19 november 2010 in de Van Hornekazerne, Kazernelaan 101 te Weert. 

Het programma zal de volgende inhoud hebben:
10.00-11.00 uur   Ontvangst in het Bastion van de KMS.


11.10-12.05 uur   Bijeenkomst in de aula met de presentatie van de Canon over het Regiment Limburgse Jagers door een medewerker van het NIMH.

Vervolgens vindt de overhandiging plaats van de Canon en de Koraal “Salute to a friend” aan de Commandant der Landstrijdkrachten Luitenant-generaal Bertholée.  


12.15-12.45 uur  Herdenking gevallenen van het Regiment Limburgse Jagers en haar Stam-regimenten waarbij de Koraal “Salute to a friend” door het Reünie-Orkest Limburgs Jagers ten gehore zal worden gebracht.


13.00-13.45 uur  Lunchbuffet en samenzijn in het Bastion met alle overige genodigden.


13.45-14.40 uur  Lezing Uruzgan en Documentaire mei 1940 met aanvullende uitleg


14.40-15.30 uur  Mogelijkheid tot het bezoeken van de Regimentsverzameling en samenzijn in
het Bastion. 

De bijdrage is gesteld op € 10 per persoon (ontvangst + lunch). Betaling dient te geschieden vóór 1 november op banknummer 1423.59.696 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Melick o.v.v. uw volledige adres.

Hopende U in Weert te mogen ontvangen,   

Met vriendelijke groet,

N.C.S. Vroom, Voorzitter Stichting RLJ.

 

63 jaar 5e Bataljon – 11e Regiment Infanterie

AddThis Social Bookmark Button

uitdelen_van_herinneringswijn_laatste_reunie

63 JAAR  5e BATALJON – 11e REGIMENT INFANTERIE, “BATALJON TEGELEN”


Op vrijdag 20 augustus viel het doek voor het 5e bataljon van het 11e Regiment, het Regiment dat in 1950 deel ging uitmaken samen met het 2e en 6e Regiment van het Regiment Limburgse Jagers.  Voor de laatste maal kwamen de reünisten van 5- 11 RI tezamen in de van Horne Kazerne te Weert.  Allen 80 jaar en ouder met als nestor de kapitein Jan Tjalkens met de respectwaardige leeftijd van 92 jaar.  Hij bedankte aan het eind van het officiële gedeelte  de bestuurleden van de Reüniecommissie die de afgelopen 29 jaar telkenmale een goed georganiseerde reünie wisten te houden voor deze oud – Indië gangers.

 
Want de opleiding in Roermond en  Venlo vanaf juli 1947 en het verblijf van twee jaar op Noord Sumatra , van april 1948 tot april 1950, zorgde voor  een sterke band tussen de 800 leden van dit bataljon.  Bijna allemaal Limburgers en Brabanders. Vele boerenzonen, die niet opzagen tegen de inspanningen die van hen werden gevraagd. Een aantal was in de late oorlogsjaren al voor de Arbeitsinzet naar Duitsland gevoerd om in de oorlogsindustrie te werken,  zoals een van hen vertelde, Hij emigreerde   later naar Luxemburg maar was ook nu weer present.  Ze waren dus wat gewend.  En zoals de voorzitter , Sjeng Derks, oud Pelotonscommandant, in zijn toespraak zei:

 
“ Op een leeftijd waarop we bezig waren ons voor te bereiden op onze toekomst werden we aangewezen om als jonge dienstplichtige ver van huis de belangen van ons land te behartigen maar vooral ook voor de veiligheid van duizenden landgenoten in Nederlands Oost Indië Onze generatie was zo opgevoed dat we deze taak vrijwel zonder morren hebben opgevat als een plicht, in de ware zin van het woord dienstplicht

 

 

ontmoetingsdag van oud muzikanten van het Regiment Limburgse Jagers 53 - 55

AddThis Social Bookmark Button

Woensdag 16 Juni was onze jaarlijkse ontmoetings dag van de oud
muzikanten van het korps Limburgse Jagers  53  - 55.
Onze gastvrouw was dit jaar Nelly Hermsen uit Den Bosch, partner van onze overleden vriend
Harry Hermsen.
Rond  10.30 uur werden we onthaald op koffie met een Bosse Bol, daarna werd er iets sterkers genuttigt  en werd er over en weer gepraat over het afgelopen jaar.
Dit jaar moesten we onze vriend Jan Dekker missen, die herstellende was van een operatie.
Na de brood maaltijd gingen we Den Bosch in voor een boottocht over de Dieze van  bijna 2 uur wat mooi
en leerzaam was. Daarna bij Nelly thuis gekomen hebben we onze kelen nog even gesmeerd, en zijn daarna ter afsluiting van een mooie dag gezamelijk bij de Chinees gaan dineren om daarna ieder zijn weg te gaan.
Wij kunnen weer terug zien op een mooie en gezellige dag die Nelly met liefde voor ons verzorgd heeft.

Mochten er Muzikanten van dat Korps van die tijd zijn, die zo'n ontmoetings dag
willen bijwonen, die zijn van harte welkom volgend jaar bij Klaas en Lien de Graaf
Haze-veld  55  in Zevenhuizen.
Neem even kontakt op met Joop Mol en het komt in orde.
 
vriendelijke Groet, Joop Mol  v. Velzenstraat 24  1693 CW Wervershoof     
 

Foto´s reunie DemCie 22 april 2010

AddThis Social Bookmark Button

demcie2010

In ons fotoalbum vindt u een fotoverslag van de op 22 april 2010 gehouden reunie van DemCie, klik hier om het album te openen.

 

2010-01-26 Uitnodiging Reünie Demonstratie compagnie

AddThis Social Bookmark Button

Beste oud-collega's, geachte dames en heren.

Wij nodigen u van harte uit op 22 april 2010 naar Schaarsbergen te komen. Er zullen die dag, naar schatting, ca. 170 reünisten aanwezig zijn vanuit nagenoeg alle lichtingsploegen. Kortom:  een doorsnede in de tijd dat de DemCie heeft bestaan.

 

Druk hier om de volledige uitnodiging te lezen. (in pdf-format)
Druk hier om het aanmeldingsformulier op te roepen. (in Word )

U kunt het formulier na invullen mailen naar info@limburgsejagers.nl 

LET OP!!!!!! Per abuis is er tot op dit moment een verkeerd rekening nummer vermeld.
De juiste nummers zijn: 1423.59.696 t.n.v. SRLJ, te Melick
                                     of: 72752 t.n.v. SRLJ, te Melick

 

Diner de Corps 2010

AddThis Social Bookmark Button

Van: W Pijpers, Penningmeester SRLJ

Onderwerp: Diner de Corps

Bijgevoegd de actuele lijst van deelnemers die naar het Diner de Corps gaan.   

 

2009-10-23 A-Coy reünie in 2010

AddThis Social Bookmark Button

 

Geachte Ganzen,
In 2010 is het alweer 15 jaar geleden dat wij in Simin Han zaten. De reunie commissie is dus alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de vijfjaarlijkse reunie.

 

Als waarschuwings "Bevel"  dus:

datum   : zaterdag 9 oktober 2010  
lokatie : De Knobbel. 't Harde. (dus bovenop en niet waar we de laatste keer zaten.)


Er komt een pendel vanaf het station. 


tijd       : 11.00 - 16.00 u

incl. lunch 


Globaal programma:
ontvangst, welkomswoord, lunch, presentatie "Simin Han nu", bezoek art museum, borrelen en bijkletsen.

Uiteraard ontvang je weer een leuk aandenken. Het streven is de kosten op 15 Euro p.p te houden. Partners zijn welkom.

In het voorjaar 2010 ontvang je via de post de uitnodiging.

Weet je nog Ganzen die: geen lid van onze Hyves zijn, of voor ons onvindbaar zijn, informeer ze dan en laat ze please contact opnemen met ons: alh.rietveld@mindef.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken.
Of via Hyves.

Het kan zijn dat er iemand in de verzendlijst staat van na de uitzending... sorry. 
Maar als je het leuk vind mag je komen, meld dat dan ff.

De Reunie Commissie ACoy DB4 "Griffin"