Home SRLJ Reunies 48STE REÜNIE 425 BI (6-6 RI) 2016

48STE REÜNIE 425 BI (6-6 RI) 2016

AddThis Social Bookmark Button

425-5

21 oktober 2016 kwamen de mannen van 425 BI in Oirschot voor een reünie van hun Bataljon bijeen. Naast de mannen ook een aantal weduwes en begeleiders.

 

 

 

 

425 BI was een van de laatste bataljons die naar Indië werden uitgezonden en wel naar Midden-Java. Hoewel Nederland al direct na het einde van de WO II zijn militairen naar Indië uitzond en dus al een aantal jaren ervaring had opgedaan, waren de omstandigheden in maart 1949 nog niet veel verbeterd ten opzichte van de aanvang van de acties. Slecht afgedankt materiaal van de Engelsen in combinatie met een Hollandse zuinigheid. En dan, na alle ontberingen, terug in Nederland waar er veelal op hen werd neergekeken. Met die ervaringen is de kameraadschap alleen maar toegenomen en is de behoefte om de gevallenen te herdenken blijvend.


425-3

Na het welkom memoreerde de Regimentscommandant lkol Ralf Goossens de overeenkomst met hun missie toen naar Indië en de recente missies naar Afghanistan. Tijdens de stijlvolle dodenherdenking van hun 14 omgekomen maten werd er namens 425 BI een krans gelegd, bij hun bronzen plaquette op het nieuwe monument van de Limburgse Jagers, door mevrouw van den Berg Wierstra en de heer van Amerongen.  

 

 


425-4

Na afloop van die plechtigheid wachtte de “blauwe hap” en het delen van de vele ervaringen uit het verleden. Nog steeds monter werd er afscheid genomen van Oirschot om volgend jaar weer terug te komen voor de 49ste keer.

 

 

 

425-1

425 BI 2016 46
425-2