Home SRLJ Reunies Phaff-dag 2010

Phaff-dag 2010

AddThis Social Bookmark Button

Melick, oktober 2010

Onderwerp: Uitnodiging Phaff-dag 2010

Elk jaar organiseert de Stichting Regiment Limburgse Jagers, in samenwerking met de Commandant van het Regiment Limburgse Jagers, de Phaffdag; een hommage aan de oprichting van ons Stamregiment op 23 november 1813 door de kolonel Phaff.

Ons doel is om elk jaar -op of omstreeks 23 november- de oprichtingsdag van ons Stamregiment te vieren met een bepaald thema. 

Dit jaar is gekozen voor:
- Het 60 jarig bestaan van het Regiment Limburgse Jagers. Dit zal worden uitgedragen in de CANON,
  welke is geïnitieerd door Luitenant-generaal bd P. Huysman en ontworpen door medewerkers van het
  Nederlands Instituut voor Militaire Historie in samenspraak met de regimentscommandant en de
  Stichting Regiment Limburgse Jagers.
- De afsluiting van de Missie in Uruzgan met de terugkeer van de laatste Battlegroup onder commando
  van Luitenant-kolonel Klein Schaarsberg, Commandant van het Regiment Limburgse Jagers en 
  42 PantserInfanteriebataljon Limburgse Jagers. Voor de totale missie zal mede namens het Reünie-
  orkest en de Stichting Regiment Limburgse Jagers de Koraal “Salute to a Friend”worden gepresen-
  teerd als eerbetoon aan de gesneuvelden en gewonden van de missie, alsmede een hulde aan het
  thuisfront en de vriendenschaar achter elke uitgezondene. 
- Het memoreren van het feit dat 70 jaar geleden op 10 mei leden van onze stamregimenten een korte,
  doch heftige strijd hebben gevoerd voor het behoud van het Nederlands grondgebied.

Het is de Stichting Regiment Limburgse Jagers een eer en genoegen U uit te nodigen deze Phaff-dag bij te wonen op vrijdag 19 november 2010 in de Van Hornekazerne, Kazernelaan 101 te Weert. 

Het programma zal de volgende inhoud hebben:
10.00-11.00 uur   Ontvangst in het Bastion van de KMS.


11.10-12.05 uur   Bijeenkomst in de aula met de presentatie van de Canon over het Regiment Limburgse Jagers door een medewerker van het NIMH.

Vervolgens vindt de overhandiging plaats van de Canon en de Koraal “Salute to a friend” aan de Commandant der Landstrijdkrachten Luitenant-generaal Bertholée.  


12.15-12.45 uur  Herdenking gevallenen van het Regiment Limburgse Jagers en haar Stam-regimenten waarbij de Koraal “Salute to a friend” door het Reünie-Orkest Limburgs Jagers ten gehore zal worden gebracht.


13.00-13.45 uur  Lunchbuffet en samenzijn in het Bastion met alle overige genodigden.


13.45-14.40 uur  Lezing Uruzgan en Documentaire mei 1940 met aanvullende uitleg


14.40-15.30 uur  Mogelijkheid tot het bezoeken van de Regimentsverzameling en samenzijn in
het Bastion. 

De bijdrage is gesteld op € 10 per persoon (ontvangst + lunch). Betaling dient te geschieden vóór 1 november op banknummer 1423.59.696 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Melick o.v.v. uw volledige adres.

Hopende U in Weert te mogen ontvangen,   

Met vriendelijke groet,

N.C.S. Vroom, Voorzitter Stichting RLJ.