Home SRLJ Reunies Reünie Demcie

Reünie Demcie

AddThis Social Bookmark Button
reuniedemcie2012-2
Het is begin oktober 2011 als er in de agenda een notitie staat dat er een reünie moet worden georganiseerd in april 2012. Al in 2010 werd in Schaarsbergen de voorzet gegeven een volgende bijeenkomst te willen houden. Hoewel het dan nog ca 6 maanden ‘te vroeg’ is heeft de ervaring geleerd dat er altijd meer ‘gebeuren moet dan normaliter kan worden verwacht.
De locatie van de bijeenkomst was al voorbereid door de voorzitter. Op de lkol Tonnet kazerne werd de accommodatie gevonden die goed paste bij de opkomst verwachting die op dat moment bestond. Bij aanvang stonden er 331 namen geregistreerd in de administratie. Medio januari j.l. werden er in totaal 348 uitnodigingen verzonden, waarvan 116 stuks digitaal. Ook aan de Commandant der Landstrijdkrachten, de luitenant generaal M. de Kruif en tevens regimentsoudste, als aan de regimentscommandant, de lkol M.Jacops en tevens commandant van het parate 42e Pantserinfanterie Bataljon Limburgese Jagers uit Oirschot, werd een brief verzonden met het verzoek de reünie bij te wonen.


Na verloop van enige weken werd duidelijk dat het aantal aanmeldingen ver onder het verwachte aantal zou blijven. Besloten werd om nogmaals een digitale oproep te doen met het verzoek  aan de uitnodiging gehoor te geven; dit uiteraard als de mogelijkheid daarvoor bestond. Er werden veel reacties ontvangen van oud-collega’s die verhinderd waren om uiteenlopende redenen. Veel personen vroegen hun groeten over te brengen vergezeld van de wensen voor een plezierige bijeenkomst. Toen medio april de balans kon worden opgemaakt stonden er 113 aangemelde personen op de deelnemerslijst, waaronder 87 oud-collega’s.

reuniedemcie2012

Dat was een tegenvaller die er toe heeft geleid dat een aantal onderdelen moesten worden aangepast. Na een laatste screening van het programma konden op 26 april de deelnemers welkom worden geheten in de zaal ’t Fuikje nadat iedereen had kunnen genieten van een kop koffie en een stuk Limburgse vlaai. De aanwezigheid van de generaal de Kruif en de overste Jacops werd door het reüniecomité,  haar voorzitter de heer Vroom, en alle aanwezigen zeer op prijs gesteld. Bijzonder klonk het idee van de generaal de Kruif dat er best plaats zou zijn voor een Demcie II binnen de huidige Landmacht opleidingen.
De overste Jacops liet weten dat de volgende reünie welkom was in Oirschot. Vóór de lunch werd het boekje ‘Van Proefkonijn naar Mannequin tot Fotomodel’ door de heer Vroom, als auteur, overhandigd aan de C-Las, de Rc/Bc, de laatste commandant van de Demcie en het oudst aanwezige Demcie lid.(resp. de lgen de Kruif, de lkol Jacops, de maj. bd J.J.Houpst en de heer J.W.Tavernier). Aan de  overste Jacops werd bovendien een Demcie schildje uitgereikt dat ter beschikking was gesteld voor het oud-Demcie lid de heer Bergwerff.

reuniedemcie2012-3
Na de lunch werd door majoor van Andel een uitvoerige presentatie gegeven in de filmzaal met lichtbeelden over ‘Trainen en Oefenen in 2012’ waarbij met name de opleidingen met virtuele hulpmiddelen op een sprekende manier werden getoond. De heer Vroom dankte hierna de heer van Andel, waarna het gezelschap weer naar ’t Fuikje terugkeerden.
Dank zij de fotograaf, de jongste van het gehele gezelschap, zal een collectie foto’s op een website worden geplaatst die via de site RLJ toegankelijk zal zijn voor een ieder. Na een dankwoord en de wens voor een goede thuisreis werd de bar om half vijf gesloten en de terugreis aanvaard. Uit gesprekken werd duidelijk dat men het een bijzondere dag had gevonden en van veel kanten werd de wens uitgesproken om na te denken over een volgende reünie.

Het reüniecomité

Foto's van deze dag kunt u bekijken door hier te drukken.

reuniedemcie2012-4

reuniedemcie2012-5
reuniedemcie2012-6
reuniedemcie2012-7
reuniedemcie2012-8
reuniedemcie2012-9
reuniedemcie2012-10
reuniedemcie2012-11
reuniedemcie2012-12