Home SRLJ Reunies Diner De Corps voor officieren 2013

Diner De Corps voor officieren 2013

AddThis Social Bookmark Button
dinercorps
Geachte Limburgse Jager,

Het is mij een bijzondere eer en genoegen U uit te nodigen voor het 60e Jubileum Diner de Corps van de officieren, oud-officieren, reserveofficieren, oud-reserveofficieren en genodigden van het Regiment Limburgse Jagers in de Van Hornekazerne te Weert op vrijdag 11 januari 2013. Gezien het een jubileum is verzoek ik U Uw collega’s uit Uw periode in het Regiment aan te sporen aanwezig te zijn. Maak Uw oud Pc’n, Cc’n en staffunctionarissen attent op deze bijzondere gelegenheid elkaar weer te ontmoeten en de banden te versterken. We hebben helaas niet van eenieder een adres, maar mogelijk beschikt U daar wel over.

Programma:

Vrijdag 11 januari 2013
17.00 uur: Ontvangst met koffie en cake in de “Black Bull”, eventueel toewijzing kamers
17.45 uur: Aperitief
18.45 uur Kranslegging bij het Monument van de gevallen Limburgse Jagers
19.00 uur: Aanvang diner gevolgd door LJ-samenzijn in de “Black Bull”.

Zaterdag 12 januari 2013
08.00 - 10.00 uur: Ontbijt voor de binnenslapers
Tenue: GLT 4 – AT 2 – smoking

De kosten voor het diner bedragen € 35,- p/p. Inbegrepen zijn koffie en cake, de maaltijd met bijbehorende wijnen en spoom. Alle overige consumpties zijn voor eigen rekening. Ik verzoek U dit bedrag over te maken op bankrekening ING 72752 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Melick (SRLJ) o.v.v. Diner de Corps 2013. Voor betalingen vanuit het buitenland geldt IBAN: NL98INGB0000072752, BIC: INGBNL2A. Ontbijt voor de overnachters is voor eigen rekening (betalen kan alleen met de Chipknip).

In verband met de voorbereiding en het kostenaspect verzoek ik U om Uw deelname aan het Diner de Corps voor 25 december 2012 !!!!!! aan te melden en te betalen!!! Aanmelden kan via de secretaris van de SRLJ (e-mail secsrlj@limburgsejagers.nl) dan wel door het retourneren van bijgevoegd antwoordformulier.

Na aanmelding zal uw naam bij de wacht bekend zijn zodat u toegang heeft tot de kazerne

De Commandant Regiment Limburgse Jagers,


M.W.G. Jacops,
Luitenant-kolonel der Limburgse Jagers.


dinercorps4

NB Hoewel we beschikken over Uw adres, zouden we graag meer informatie van U willen
hebben. Zoals wanneer en bij welke RLJ-eenheid U heeft gediend en of U over een
emailadres beschikt. Hierdoor kunnen we U makkelijker en sneller informeren over Uw oude onderdeel (reünies, het wel en wee van collega’s, etc.) U kunt ons deze informatie verstrekken via onze website www.limburgsejagers.nl . Mocht U geen internetaansluiting hebben, zo kunt U de gegevens per brief zenden aan de secretaris van de Stichting Regiment Limburgse Jagers. Dit verzoek geldt ook als U niet aan het Diner de Corps deelneemt.dinercorps1
60e DINER DE CORPS
REGIMENT LIMBURGSE JAGERS
ANTWOORDFORMULIER

Verzoeke onderstaand antwoordformulier in te vullen
(ook wanneer U niet deelneemt aan het 60e Diner de Corps)
en te retourneren aan secsrlj@limburgsejagers.nl of aan

Secretaris Stichting Regiment Limburgse Jagers
p/a Wienkeskoel 94
6074 HH Melick
0475-492868

U wordt verzocht dit formulier volledig ingevuld vóór 25 december 2012 !!!!!!!
te hebben geretourneerd aan:


Ondergetekende neemt wel/niet* deel aan het 60e Diner de Corps

Naam: ………………………………………………………..

Rang: …………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………..

Postcode/plaats: ……………………………………………

Telefoon: …………………………………………………….

E-mailadres: ………………………………………………..

Betaling verricht op: ………………………………………..

Maakt wel/geen gebruik van overnachting in de Van Hornekazerne*.
(* doorhalen wat niet van toepassing is).


NB: Deelname is pas een feit wanneer € 35 is overgemaakt op bankrekeningnummer 72752 t.n.v. Stichting Regiment Limburgse Jagers te Melick.

dinercorps2

dinercorps3