Home VVRLJ

Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Heel veel Limburgse Jagers hebben een of meerdere uitzendingen achter de rug. Die uitzendingen geven die Limburgse Jagers de Veteranenstatus. Omdat er een besluit is genomen dat alleen Veteranen die verenigd zijn vanaf 2013 nog ondersteuning krijgen vanuit het Ministerie van Defensie is het van belang om allemaal lid te worden. Lid worden van de VVRLJ geeft ons allemaal dat voordeel bij het organiseren van allerlei activiteiten. Daarbij blijft de band met het eigen missieverband bestaan.

Bronzen plaquettes gestolen bij Indiëmonument Roermond

AddThis Social Bookmark Button
Bij het Indiëmonument in het herdenkingspark in Roermond zijn bijna 50 bronzen plaquettes gestolen. Mogelijk is de diefstal gepleegd door metaaldieven. Op de plaquettes staan de namen van in Indië overleden Nederlandse militairen. De plaquettes wegen 50 kilo per stuk en zijn samen ruim 100.000 euro waard. Bovendien hebben ze een grote emotionele waarde. Burgemeester Henk van Beers van Roermond zegt hevig verontwaardigd te zijn. Hij spreekt van lijkenpikkerij. Van Beers wil dat er alles aan gedaan wordt om de daders te achterhalen. Bovendien wil hij dat de schade zo snel mogelijk wordt hersteld.
 

43 Genieveldcie-de sobats van Co Groen

AddThis Social Bookmark Button

43genieveldcie3

Co Groen diende in de jaren 1949-1950 als dienstplichtige militair in Nederlands-Indië. Hij heeft hierover aan zijn echtgenote en kinderen nooit veel willen vertellen. Na zijn overlijden op 15 januari 2007 wilde zijn zoon Jos Groen – zelf een beroepsmilitair die naar Bosnië, Macedonië en Uruzgan is uitgezonden – de verhalen achter het zwijgen van zijn vader opsporen. Hij merkte al snel dat er vrijwel niets geschreven was over de eenheid van zijn vader, de 43e Genieveldcompagnie (43 GVC), en de mannen die hierin hadden gediend. Jos Groen wilde daarom niet alleen achterhalen wat zijn vader destijds op Java had beleefd. Hij wilde tevens onderzoeken en vastleggen wat al die andere mannen van 43 GVC in Nederlands-Indië hadden meegemaakt.

 

 

Lees meer...

 

Herdenking bij het monument van verdraagzaamheid

AddThis Social Bookmark Button

10_18_11_Herdenking_Haelen_november_2010_0003_bewerkt-1

Op 18 november jongstleden werd er ter afsluiting van de herdenkingsweek te Haelen bij het Monument van Verdraagzaamheid een officiële herdenking gehouden voor alle militairen die in Midden-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuveld zijn.


Het werd een indrukwekkende bijeenkomst, waarvan een verslag voor RLJ hier beneden. 42 BLJ verzorgde de vlaggenparade en de kranslegging: zie link.

 

Vernieuwde website voor Het Eldershoes

AddThis Social Bookmark Button

Het Eldershoes in Hoensbroek heeft dit weekend zijn vernieuwde website online gebracht.

 

eldershoes

De website was na 6 jaar aan een vernieuwing toe.

"Het Elders Hoes" is een initiatief van veteranen, die een mogelijkheid zochten om elkaar te kunnen ontmoeten in een ongedwongen en rustige sfeer. Dit betekent dus, dat veteranen en hun partner onder het genot van een kopje koffie met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Het is daarom dat er gekozen is de huiskamer eenvoudig in te richten, zodat het er goed vertoeven is. Verder bevindt er zich in het huis een ruimte die ingericht is als expositie ruimte, waar een en ander te zien is van diverse missies.

 

 

De vernieuwde website is als vanouds te bezoeken via de volgende link: http://heteldershoes.nl

 

Het team van de website limburgsejagers.nl wenst het team van "Het Elderhoes" veel succes met de verdere ontwikkeling van hun website!

 

Defensie eert gesneuvelde militairen bij Indië Monument

AddThis Social Bookmark Button

De in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea omgekomen militairen werden 4 september bij het Indië-monument in Roermond herdacht. Defensie en de Stichting Nationaal Indië Monument organiseren de jaarlijkse herdenking waarbij zo'n 20.000 oud-Indië-militairen, familieleden en nabestaanden aanwezig zijn.

4 F-16’s van Vliegbasis Leeuwarden vliegen tijdens de herdenking in formatie over het monument, waarbij een F-16 de formatie verlaat door recht omhoog te vliegen. Deze zogenoemde ‘Missing man formation’ is een eerbetoon aan de omgekomen militairen. De ceremonie wordt verder ondersteund door het Regionaal Militair Commando Zuid, een bataljon van het Korps Nationale Reserve en de marechaussee. Militairen van 42 Brigadeverkenningseskadron vormen een erewacht.

Kransen
Namens het Koninklijk Huis legt de Chef Militair Huis, generaal-majoor Henk Morsink, een krans. Generaal-majoor Sander Schnitger en de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Lex Oostendorp, doen dit namens het ministerie. Verder worden ruim 100 kransen gelegd door vertegenwoordigers van veteranenorganisaties en de toenmalige krijgsmachtonderdelen.


Monument
Het Nationaal Indië Monument 1945-1962 herinnert aan de ruim 6.200 Nederlandse militairen die in het voormalig Nederlands-Indië of Nieuw-Guinea zijn gesneuveld. Bij het monument wordt jaarlijks in september een herdenkingsplechtigheid gehouden.

 
Meer artikelen...