Home VVRLJ

Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Heel veel Limburgse Jagers hebben een of meerdere uitzendingen achter de rug. Die uitzendingen geven die Limburgse Jagers de Veteranenstatus. Omdat er een besluit is genomen dat alleen Veteranen die verenigd zijn vanaf 2013 nog ondersteuning krijgen vanuit het Ministerie van Defensie is het van belang om allemaal lid te worden. Lid worden van de VVRLJ geeft ons allemaal dat voordeel bij het organiseren van allerlei activiteiten. Daarbij blijft de band met het eigen missieverband bestaan.

Oproep deelname Limburgse Jagers veteranen detachement Nationale Veteranendag 2016

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Mannen en vrouwen Limburgse Jagers en alle andere (steunverleners, tijdelijk geplaatsten, alle wapens en dienstvakken) bij het Regiment ingedeelde die onder het Vaandel gediend hebben in uitzendingen op de Balkan, Irak en Afghanistan loop mee op zaterdag 25 juni 2016 in het veteranen detachement Limburgse Jagers op de Nationale Veteranendag 2016.

Lees meer...

 

Commando overdracht Koninklijke Landmacht

AddThis Social Bookmark Button

mcdekruif

Beste Limburgse jagers,

 

Op donderdag 24 maart 2016 zal de commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal M.C. de Kruif, het commando over de Koninklijke Landmacht overdragen aan zijn opvolger. Generaal De Kruif zou het zeer op prijs stellen als

Lees meer...

 

Algemene vergadering 2015 VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

 

Beste Veteranen,


Op 27 november 2015 heeft wederom de Algemene Vergadering plaatsgevonden. De notulen van deze vergadering staan inmiddels ook de website, net als de Nota van Wijziging, die voornamelijk gaat over het verschil tussen betalende en niet betalende leden. Het verslag van de Kascontrolecommissie is uitgesteld in verband met drukke werkzaamheden.
Voor de komende periode staan er weer diverse activiteiten op de rol. Zo is er binnenkort al weer het Diner de Corps Officieren en het Diner de Corps Onderofficieren en de herdenking ISAF van C-LAS. De voorbereidingen voor de Landelijke Veteranen Dag op 25 juni zijn al weer in volle gang. De wijze van opgeven zullen we snel publiceren. Tevens wordt er nagedacht over een Regimentsweek eind juni/begin juli (wk 26) waarin ook de onthulling van het Monument van ons Regiment in Oirschot zal plaatsvinden. Mogelijk wordt dit gecombineerd met een reünie ISAF. Zodra hier meer over bekend is zullen we dat via de website en FaceBook laten weten!

 

Bestuur VVRLJ

 

Documenten:

 

Notulen bestuursvergadering 27-11-2015.pdf

 

Nota van wijziging 2015.pdf

 

 

CLAS ISAF herdenking

AddThis Social Bookmark Button

Op 17 feb 2016 organiseert de KL een herdenking van de ISAF missie. 

Om te zorgen dat de uitnodigingen gaan naar diegene die

Lees meer...

 

Phaffdag 2015

AddThis Social Bookmark Button

phaff-11

Op vrijdag 27 november 2015 vond op de Ruyter van Steveninck kazerne in Oirschot de jaarlijkse Phaffdag plaats. Kolonel Phaff was de oprichter van ons stamregiment en

Lees meer...

 
Meer artikelen...