Home VVRLJ

Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Heel veel Limburgse Jagers hebben een of meerdere uitzendingen achter de rug. Die uitzendingen geven die Limburgse Jagers de Veteranenstatus. Omdat er een besluit is genomen dat alleen Veteranen die verenigd zijn vanaf 2013 nog ondersteuning krijgen vanuit het Ministerie van Defensie is het van belang om allemaal lid te worden. Lid worden van de VVRLJ geeft ons allemaal dat voordeel bij het organiseren van allerlei activiteiten. Daarbij blijft de band met het eigen missieverband bestaan.

Jaarverslag en notulen VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Agenda Algemene Vergadering 2012

 

17 mei 2013, Prins Bernhardkazerne te Amersfoort, in gebouw R om 12.30 uur  

 

 

1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Notulen Algemene Vergadering 8 juni 2012 (zie bijlage)
4. Jaarverslag 2012 van het bestuur (zie bijlage)
5. Financieel verslag 2011 en 2012 (stukken ter vergadering aanwezig)
6. Verslag van de Kascontrolecommissie
7. Begroting 2013
8. Subsidie aanvraag vfonds
9. Nuldelijnsondersteuning
10. Missieverbanden (zie notulen 8 juni 2012)
11. Reünie planning (zie bijlage)
12. Eventuele overige zaken
13. Rondvraag
14. Sluiting

 

 

 

Lees meer...

 

Update veteranendag - motorrit

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

In 2011 vond de eerste editie plaats van de Motorrit Nederlandse Veteranendag. Bijna 200 militairen met uitzendervaring en veteranen reden mee in de tweedaagse rit die spectaculair eindigde op het Malieveld in Den Haag tijdens de Nederlandse Veteranendag. Vanwege het grote succes van de eerste én de tweede motorrit, heeft de organisatie besloten een derde editie te organiseren op 28 en 29 juni 2013!

Net als in 2011 en 2012 is de editie van 2013 een 2daagse motorrit. Dit jaar is er een extra route, zodat deelnemers kunnen kiezen uit 6 routes: Vlissingen, Maastricht, Groningen, Den Helder, oost- en midden-Nederland. Er kunnen maximaal 240 motoren meerijden en er is beperkt ruimte voor bijrijders. Van de 28ste op de 29ste wordt overnacht op een defensielocatie dichtbij Den Haag. Alle motoren komen op 29 juni gezamenlijk aan op het Malieveld tijdens de Nederlandse Veteranendag en worden daar feestelijk onthaald. Een kleine selectie, die door de organisatie wordt vastgesteld, rijdt vervolgens mee in het defilé.

De inschrijving is geopend, zie www.nlvdrit.nl .

Ik hoop u op de 29e juni te mogen begroeten, ongeacht of u deelneemt aan deze motorrit of niet.

 

Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers

Luitenant-Kolonel H.M. Klein Schaarsberg

 

Veteranendag 2013

AddThis Social Bookmark Button

veteraan2012

Op zaterdag 29 juni is de viering van de Nationale Veteranendag 2013. Een dag om alvast in de agenda te noteren omdat het inmiddels een dag is die duidelijk een bijdrage levert aan erkenning en waardering van de veteraan. En voor diegene die het nog niet wist: al deze activiteiten zijn voor alle veteranen, jong en oud, buiten dienst en actief dienend. Voor achtergronden verwijs ik naar de site: www.veteranendag.nl.

 

De VVRLJ wil in ieder geval op het Malieveld aanwezig zijn met een eigen locatie/stand/verzamelpunt zodat onze veteranen elkaar kunnen vinden.
Daarnaast willen we proberen om met een detachement van de VVRLJ deel te nemen aan het defilé. De inschrijving hiervoor moet uiterlijk begin april aanwezig zijn bij de organisatie van de Nationale Veterandag. Omdat we wel een behoorlijk detachement op de mat willen leggen, willen we wel een ondergrens van 25 deelnemers aanbrengen. Om dit vorm te geven willen we de veteranen zich laten aanmelden via de website. Sluitingsdatum vwb VVRLJ is vrijdag 15 maart zodat we daarna de knoop kunnen doorhakken. Opgave via vvrlj@mindef.nl.

 

 

veteraan2012-1

Omdat we wel herkenbaar willen zijn is de gedachte om de deelnemers een polo/sweater te verstrekken in de kleuren van de VVRLJ. Hiervoor wordt wel een eigen bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. Voor een voorbeeld: zie foto. Ons detachement wordt natuurlijk wel groter, toch ?! Mocht iemand ons bij de verdere organisatie van het defilé willen steunen: GRAAG.

Zoals afgelopen jaren is ook dit jaar weer de bedoeling dat er een intocht is van motoren tijdens de veteranendag. Verzamelen gebeurt vanaf een aantal locaties in Nederland op de vrijdag, op de zaterdag is vervolgens de intocht in Den Haag onder politiebegeleiding. Deelname kan ik van harte aanbevelen, het was in 2012 grandioos. Een impressie heb ik bijgevoegd van afgelopen jaar (pdf-document) waarbij ik nog wil benadrukken dat de zuidelijke colonne een kranslegging bij ons monument heeft gedaan. Klik hier voor het artikel.

 

Algemene vergadering VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Beste veteranenvrienden van de VVRLJ,

Even een statusupdate van het bestuur.
Waarom, heel eenvoudig: omdat het weer eens tijd werd in aanloop naar de algemene vergadering, maar ook omdat we een aantal zaken onder de aandacht willen brengen.

 

 

Eerst maar eens de uitnodiging voor de komende Algemene Vergadering.
Deze wordt op de vrijdag 17 mei gehouden, locatie Bernhardkazerne te Amersfoort. Ontvangst is om 12.30, gevolgd door het formele deel en ook heel belangrijk een VVRLJ borrel.
Na de vergadering is ook de reünie van SFOR 4 op dezelfde locatie. Geïnteresseerden kunnen dus naadloos van de Algemene Vergadering door naar de Reünie van SFOR 4.
Aanvullende bijzonderheden volgen via de website www.limburgsejagers.nl. Ik zeg: in de agenda reserveren, komen en vooral ook anderen uitnodigen. Weer een mooie gelegenheid om bij te praten maar ook een gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid. Eén van de onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komt is de inrichting van de nuldelijnszorg. Hoe kunnen wij als veteranen elkaar ondersteunen? Een belangrijk onderwerp dat uw aandacht verdient.

 

Lees meer...

 

Missieverbanden VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Leden van de VVRLJ zijn ingedeeld via de missieverbanden. De structuur van het missieverband wordt bepaald door de missieverbanden zelf. Binnen een missieverband is er een kern van leden te zijn die coördinerend optreden. Elk missieverband stelt tweevertegenwoordigers aan die zitting hebben in de Ledenraad en daarmee het missieverband vertegenwoordigen. Naast de missieverbanden zal er ook een missieverband zijn voor veteranen die Individueel Uitgezonden zijn. Vanuit die missieverbanden kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten of reünies worden opgestart die dan weer door de vereniging samen met het missieverband kunnen worden gerealiseerd.


Hieronder vind u per missieverband de namen van de vertegenwoordigers.


Er is voor gekozen om niet via de website zichtbaar te maken wie bij welk missieverband is ingeschreven. Dit heeft onder andere te maken met uw privacy. Middels de vertegenwoordigers, maar ook via het inmiddels bekende mailadres van de vereniging kunt u altijd vragen naar dit soort informatie.


UNPROFOR (Dutchbat 4) - 1995 A cie
Voormalig Joegoslavië - Ted Jansen, Bart Habets
dutchcoy4@vvrlj.nl
IFOR 1 - 1996 Bataljon
Voormalig Joegoslavië - Paul Wijn, Hermsen, Hazenberg
ifor1@vvrlj.nl
SFOR 3 - 1997 pel B cie
Voormalig Joegoslavië - Mario van Boven
sfor3@vvrlj.nl
SFOR 4 - 1998 Bataljon
Voormalig Joegoslavië - Dave Hoff
sfor4@vvrlj.nl
SFOR 8 - 2000 A cie en B cie
Voormalig Joegoslavië - Steenhuizen, Topelen
sfor8@vvrlj.nl
KFOR 2 - VerkPel
Kosovo - Theo Tummers
kfor2@vvrlj.nl
SFOR 11 - 2001 Bataljon
Voormalig Joegoslavië - Johan Bergsma
sfor11@vvrlj.nl
SFOR 15 - 2003 C cie
Voormalig Joegoslavië - Jan Bijl
sfor15@vvrlj.nl
SFIR 3 - 2004 Bataljon
Irak - Marc Jongejan
sfir3@vvrlj.nl
ISAF TFE 3 - 2007 Bataljon
Afghanistan - Rob Querido, Frans v Hoof
tfe3@vvrlj.nl
ISAF TFE 8 - 2008 A cie
Afghanistan - Grad Geven
tfe8@vvrlj.nl
ISAF TFE 9 - 2009 B cie
Afghanistan - Ruud Verhagen
tfe9@vvrlj.nl
ISAF TFE 12 - 2010 Bataljon
Afghanistan - Remy Erbé, HKS, Marijn Verbaant
tfe12@vvrlj.nl
INDIVIDUEEL uitgezondenen
Ferry Tummers, Jos Gelissen
indiv@vvrlj.nl
 
Meer artikelen...