Home VVRLJ

Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Heel veel Limburgse Jagers hebben een of meerdere uitzendingen achter de rug. Die uitzendingen geven die Limburgse Jagers de Veteranenstatus. Omdat er een besluit is genomen dat alleen Veteranen die verenigd zijn vanaf 2013 nog ondersteuning krijgen vanuit het Ministerie van Defensie is het van belang om allemaal lid te worden. Lid worden van de VVRLJ geeft ons allemaal dat voordeel bij het organiseren van allerlei activiteiten. Daarbij blijft de band met het eigen missieverband bestaan.

Algemene vergadering VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Beste veteranenvrienden van de VVRLJ,

Even een statusupdate van het bestuur.
Waarom, heel eenvoudig: omdat het weer eens tijd werd in aanloop naar de algemene vergadering, maar ook omdat we een aantal zaken onder de aandacht willen brengen.

 

 

Eerst maar eens de uitnodiging voor de komende Algemene Vergadering.
Deze wordt op de vrijdag 17 mei gehouden, locatie Bernhardkazerne te Amersfoort. Ontvangst is om 12.30, gevolgd door het formele deel en ook heel belangrijk een VVRLJ borrel.
Na de vergadering is ook de reünie van SFOR 4 op dezelfde locatie. Geïnteresseerden kunnen dus naadloos van de Algemene Vergadering door naar de Reünie van SFOR 4.
Aanvullende bijzonderheden volgen via de website www.limburgsejagers.nl. Ik zeg: in de agenda reserveren, komen en vooral ook anderen uitnodigen. Weer een mooie gelegenheid om bij te praten maar ook een gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid. Eén van de onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komt is de inrichting van de nuldelijnszorg. Hoe kunnen wij als veteranen elkaar ondersteunen? Een belangrijk onderwerp dat uw aandacht verdient.

 

Lees meer...

 

Missieverbanden VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Leden van de VVRLJ zijn ingedeeld via de missieverbanden. De structuur van het missieverband wordt bepaald door de missieverbanden zelf. Binnen een missieverband is er een kern van leden te zijn die coördinerend optreden. Elk missieverband stelt tweevertegenwoordigers aan die zitting hebben in de Ledenraad en daarmee het missieverband vertegenwoordigen. Naast de missieverbanden zal er ook een missieverband zijn voor veteranen die Individueel Uitgezonden zijn. Vanuit die missieverbanden kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten of reünies worden opgestart die dan weer door de vereniging samen met het missieverband kunnen worden gerealiseerd.


Hieronder vind u per missieverband de namen van de vertegenwoordigers.


Er is voor gekozen om niet via de website zichtbaar te maken wie bij welk missieverband is ingeschreven. Dit heeft onder andere te maken met uw privacy. Middels de vertegenwoordigers, maar ook via het inmiddels bekende mailadres van de vereniging kunt u altijd vragen naar dit soort informatie.


UNPROFOR (Dutchbat 4) - 1995 A cie
Voormalig Joegoslavië - Ted Jansen, Bart Habets
dutchcoy4@vvrlj.nl
IFOR 1 - 1996 Bataljon
Voormalig Joegoslavië - Paul Wijn, Hermsen, Hazenberg
ifor1@vvrlj.nl
SFOR 3 - 1997 pel B cie
Voormalig Joegoslavië - Mario van Boven
sfor3@vvrlj.nl
SFOR 4 - 1998 Bataljon
Voormalig Joegoslavië - Dave Hoff
sfor4@vvrlj.nl
SFOR 8 - 2000 A cie en B cie
Voormalig Joegoslavië - Steenhuizen, Topelen
sfor8@vvrlj.nl
KFOR 2 - VerkPel
Kosovo - Theo Tummers
kfor2@vvrlj.nl
SFOR 11 - 2001 Bataljon
Voormalig Joegoslavië - Johan Bergsma
sfor11@vvrlj.nl
SFOR 15 - 2003 C cie
Voormalig Joegoslavië - Jan Bijl
sfor15@vvrlj.nl
SFIR 3 - 2004 Bataljon
Irak - Marc Jongejan
sfir3@vvrlj.nl
ISAF TFE 3 - 2007 Bataljon
Afghanistan - Rob Querido, Frans v Hoof
tfe3@vvrlj.nl
ISAF TFE 8 - 2008 A cie
Afghanistan - Grad Geven
tfe8@vvrlj.nl
ISAF TFE 9 - 2009 B cie
Afghanistan - Ruud Verhagen
tfe9@vvrlj.nl
ISAF TFE 12 - 2010 Bataljon
Afghanistan - Remy Erbé, HKS, Marijn Verbaant
tfe12@vvrlj.nl
INDIVIDUEEL uitgezondenen
Ferry Tummers, Jos Gelissen
indiv@vvrlj.nl
 

Veteranenblad Checkpoint

AddThis Social Bookmark Button

Actief dienende militairen met veteranenstatus hebben vanaf 25 januari recht op het veteranenblad Checkpoint in digitale vorm. Veteranen die de dienst hebben verlaten, krijgen het blad gewoon in de bus.

De eerste digitale editie is voor iedereen via het internet (veteraneninstituut.nl) te lezen. Dat kan op de computer, maar ook met een iPad of andere tablet. Checkpoint is te vinden in de App Store of de Android Market. In het veteranenblad staat informatie over missies in het heden en verleden, en het biedt veteranenverhalen.

 

Afgeschermde toegang
Vanaf het maartnummer verschaft de combinatie van peoplesoftnummer (inlognaam) en postcode (wachtwoord) gratis toegang tot het blad. Niet-veteranen dienen vanaf maart, net als voor de papieren versie, een betaald abonnement te nemen op de digitale Checkpoint.

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart om iedere actieve veteraan in het bezit te stellen van de veteranenpas, het Handboek veteraan en het veteraneninsigne.

 

Lees meer...

 

Gesneuveld

AddThis Social Bookmark Button

gesneuveldfilm

Een filmisch monument van Robert Oey over soldaten die ver van huis en familie hun leven verloren om in een ander werelddeel vrede te bevechten. Over de families die achterbleven en hun rouw die nooit eindigt. In deze documentaire laat Robert Oey op indringende wijze zien hoe nabestaanden van tijdens missie gesneuvelde militairen met dit verlies omgaan. Dat doet hij aan de hand van interviews met weduwen, ouders, vrienden en collega’s van militairen die in Afghanistan gesneuveld zijn.

 

 

 

 Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

 

Aandacht voor veteranen

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Aandacht voor veteranen, ik wil in dit kader heel specifiek de documentaire Gesneuveld noemen van Robert Oey. In deze documentaire laat hij op indringende wijze zien hoe nabestaanden van tijdens missie gesneuvelde militairen met dit verlies omgaan. Dat doet hij aan de hand van interviews met weduwen, ouders, vrienden en collega’s van militairen die in Afghanistan gesneuveld zijn. Een indringende documentaire die ik iedereen wil aanraden (dus ook aan niet-veteranen). Deze documentaire wordt  door HUMAN op maandag 10 december om 20.25 uitgezonden op Nederland 2.

Een korte impressie is hier onder te zien en via uitzendinggemist kunt U ook later de hele film bekijken.

Lkol Huub Klein Schaarsberg

voorzitter  Vereniging Veteranen RLJ

 

 
Meer artikelen...