Home VVRLJ

Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Heel veel Limburgse Jagers hebben een of meerdere uitzendingen achter de rug. Die uitzendingen geven die Limburgse Jagers de Veteranenstatus. Omdat er een besluit is genomen dat alleen Veteranen die verenigd zijn vanaf 2013 nog ondersteuning krijgen vanuit het Ministerie van Defensie is het van belang om allemaal lid te worden. Lid worden van de VVRLJ geeft ons allemaal dat voordeel bij het organiseren van allerlei activiteiten. Daarbij blijft de band met het eigen missieverband bestaan.

Algemene vergadering VVRLJ 8 juni

AddThis Social Bookmark Button

Voor de Algemene Vergadering van vrijdag 8 juni 2012 is het misschien handig dat u bijgevoegde stukken reeds vooraf kunt doorlezen. Het betreft het verslag van de vorige vergadering (klik), de agenda van de vergadering (klik) en het jaarverslag VVRLJ van het afgelopen jaar (klik). Ik zie zoveel mogelijk van u komende vrijdag op de vergadering in Oirschot. Let op, de locatie is gewijzigd naar gebouw 540 op de Strijpse Kampen (dus bij OTCRij).

Alles wordt door 42 BLJ keurig bewijzerd dus dat kan niet mis gaan!

 

Veteranenwet april 2012

AddThis Social Bookmark Button
Begin april 2012 heeft de regering de Veteranenwet goedgekeurd. Inmiddels is de tekst van die wet gepubliceerd in het Staatsblad. Voor de volledigheid kun je hier (middels deze link) de hele tekst lezen. Zoals verwacht staat nu de status van actief dienende militairen die zijn uitgezonden daadwerkelijk vermeld als veteraan. Dit is in ieder geval weer een mijlpaal als het gaat om de visie Veteranen binnen onze Krijgsmacht.
 

Oproep aan alle leden en belangstellenden

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

23 maart 2012: Al een paar keer is er op deze website melding gemaakt van de Algemene Vergadering van de VVRLJ op vrijdagmiddag 8 juni 2012. Het belang van die vergadering zit hem vooral in het vormen van de missieverbanden; deze missieverbanden zijn de belangrijkste elementen van de vereniging omdat daar de daadwerkelijke inventarisatie plaats vind van wat u allemaal georganiseerd wilt zien. Vanuit die missieverbanden kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten of reünies worden opgestart die dan weer door de vereniging samen met het missieverband kunnen worden gerealiseed. Helaas zijn er tot op heden nog erg weinig aanmeldingen binnengekomen bij de administratie VVRLJ. Dat kan zijn omdat men er van uit gaat dat men gewoon kan komen, zeker als men nog actief dienend is. Maar om die dag goed te kunnen laten verlopen is het voor het bestuur wel van belang om te weten hoeveel mensen er komen. Dus: geef u op, een simpel mailtje naar VVRLJ@mindef.nl is al voldoende. Maak dit ook bekend bij die mensen waar u van weet dat ze ook graag komen. Die dag is er natuurlijk ook weer de gelegenheid voor die mensen die nog geen lid zijn om lid te worden! Tot ziens op 8 juni vanaf 12.30 uur in gebouw 150 (KEK gebouw).

 

Passeren van de statuten bij de notaris

AddThis Social Bookmark Button
logovvrlj
15 maart 2012: Vandaag togen drie bestuurleden van de VVRLJ naar notaris Wolthuis te Leerdam. De statuten zoals we die in onze oprichtingsvergadering op 5 november 2011 hadden goedgekeurd werden daar officieel bekrachtigd en daarmee is onze vereniging nu een rechtpersoon geworden. Overigens onze dank aan de notaris die ons middels een gereduceerd tarief bijzonder geholpen heeft. Dit memorabele feit is weer een volgende stap naar een vereniging waar veteranen die onder de vlag van de Limburgse Jagers, uitgezonden zijn, zich thuis kunnen voelen. Er staat het bestuur natuurlijk nog een hoop werk te wachten. (Kamer van Koophandel, bankrekening, boekhouding opzetten, ledenadministratie opzetten, aanmelden bij Veteranen Instituut, omzetting bij het Veteranen Platform, om maar enkele zaken te noemen). De belangrijkste klus is op dit moment natuurlijk het vinden van onze veteranen en de vorming en opbouw van de missieverbanden. We hopen daar op 8 juni 2012 tijdens de Algemene Vergadering mede te kunnen delen dat we daar weer een stuk verder mee zijn..
 

Uitnodiging algemene leden vergadering VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Op vrijdagmiddag 8 juni 2012 is er voor alle leden (en veteranen die lid willen worden op die dag) de Algemene Vergadering 2012. Op die dag worden de vertegenwoordigers gekozen per missieverband. Het grote belang van die missieverbanden kunt u hier op de website nog eens nalezen. Daarnaast is het natuurlijk wederom een goede gelegenheid om elkaar weer eens te zien. Er zal tevens de gelegenheid zijn voor veteranen die nog geen lid zijn om ter plekke het lidmaatschap aan te gaan. Maar natuurlijk kan dat ook vooraf via deze website onder het kopje “aanmelden”. Als u in uw omgeving, op Facebook, via-via of anderszins, nog collega’s van uw eigen uitzending(en) kent die nog geen lid zijn geworden, wijs hen dan op deze mogelijkheid en op deze uitnodiging. Op deze manier kunnen we echt het “vinden, binden en samenbrengen”van onze veteranen weer meer gestalte te geven. Hoe meer leden, hoe beter !!!

Op 8 juni verwachten we jullie wederom in grote getalen op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot. Ontvangst en registratie is vanaf 12.30 uur in gebouw 150 (KEK gebouw). Om 13.15 uur zal de verkiezing van de vertegenwoordigers per missieverband aanvangen en vanaf 14.00 uur is er de Algemene Vergadering. Afsluitend is er de gelegenheid tot gezellig samenzijn tot 17.00 uur. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Wel dient u voor 20 april 2012 aan te melden om de opgave aan Paresto en reservering van de ruimtes goed in te kunnen schatten. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan VVRLJ@mindef.nl onder vermelding van “Algemene vergadering VVRLJ” en daarbij uw naam, voorletters, adresgegevens en missieverband. Voor die mensen die geen mail hebben kan dat ook per post.

 

Bestuur VVRLJ

 
Meer artikelen...