Home VVRLJ

Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Heel veel Limburgse Jagers hebben een of meerdere uitzendingen achter de rug. Die uitzendingen geven die Limburgse Jagers de Veteranenstatus. Omdat er een besluit is genomen dat alleen Veteranen die verenigd zijn vanaf 2013 nog ondersteuning krijgen vanuit het Ministerie van Defensie is het van belang om allemaal lid te worden. Lid worden van de VVRLJ geeft ons allemaal dat voordeel bij het organiseren van allerlei activiteiten. Daarbij blijft de band met het eigen missieverband bestaan.

Passeren van de statuten bij de notaris

AddThis Social Bookmark Button
logovvrlj
15 maart 2012: Vandaag togen drie bestuurleden van de VVRLJ naar notaris Wolthuis te Leerdam. De statuten zoals we die in onze oprichtingsvergadering op 5 november 2011 hadden goedgekeurd werden daar officieel bekrachtigd en daarmee is onze vereniging nu een rechtpersoon geworden. Overigens onze dank aan de notaris die ons middels een gereduceerd tarief bijzonder geholpen heeft. Dit memorabele feit is weer een volgende stap naar een vereniging waar veteranen die onder de vlag van de Limburgse Jagers, uitgezonden zijn, zich thuis kunnen voelen. Er staat het bestuur natuurlijk nog een hoop werk te wachten. (Kamer van Koophandel, bankrekening, boekhouding opzetten, ledenadministratie opzetten, aanmelden bij Veteranen Instituut, omzetting bij het Veteranen Platform, om maar enkele zaken te noemen). De belangrijkste klus is op dit moment natuurlijk het vinden van onze veteranen en de vorming en opbouw van de missieverbanden. We hopen daar op 8 juni 2012 tijdens de Algemene Vergadering mede te kunnen delen dat we daar weer een stuk verder mee zijn..
 

Uitnodiging algemene leden vergadering VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Op vrijdagmiddag 8 juni 2012 is er voor alle leden (en veteranen die lid willen worden op die dag) de Algemene Vergadering 2012. Op die dag worden de vertegenwoordigers gekozen per missieverband. Het grote belang van die missieverbanden kunt u hier op de website nog eens nalezen. Daarnaast is het natuurlijk wederom een goede gelegenheid om elkaar weer eens te zien. Er zal tevens de gelegenheid zijn voor veteranen die nog geen lid zijn om ter plekke het lidmaatschap aan te gaan. Maar natuurlijk kan dat ook vooraf via deze website onder het kopje “aanmelden”. Als u in uw omgeving, op Facebook, via-via of anderszins, nog collega’s van uw eigen uitzending(en) kent die nog geen lid zijn geworden, wijs hen dan op deze mogelijkheid en op deze uitnodiging. Op deze manier kunnen we echt het “vinden, binden en samenbrengen”van onze veteranen weer meer gestalte te geven. Hoe meer leden, hoe beter !!!

Op 8 juni verwachten we jullie wederom in grote getalen op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot. Ontvangst en registratie is vanaf 12.30 uur in gebouw 150 (KEK gebouw). Om 13.15 uur zal de verkiezing van de vertegenwoordigers per missieverband aanvangen en vanaf 14.00 uur is er de Algemene Vergadering. Afsluitend is er de gelegenheid tot gezellig samenzijn tot 17.00 uur. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Wel dient u voor 20 april 2012 aan te melden om de opgave aan Paresto en reservering van de ruimtes goed in te kunnen schatten. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan VVRLJ@mindef.nl onder vermelding van “Algemene vergadering VVRLJ” en daarbij uw naam, voorletters, adresgegevens en missieverband. Voor die mensen die geen mail hebben kan dat ook per post.

 

Bestuur VVRLJ

 

VVRLJ op facebook

AddThis Social Bookmark Button

14 feb 2012: Afgelopen week hebben erg veel mensen op Facebook de weg gevonden naar VVRLJ. En wat nog mooier is: heel veel mensen worden door hun collegae en vrienden toegevoegd zodat ook zij er terecht komen. Van 0 naar 120 in nog geen week tijd, zonder reclame ! Dat is precies wat we bedoelen met “Vinden, Binden en Binnenhalen” van de Veteranen van ons Regiment ! De vervolgstap is ook daadwerkelijk aanmelden bij VVRLJ. Zoals de meeste mensen inmiddels al hebben gezien is de mogelijkheid om je als lid aan te melden toegevoegd aan de website. Maak er allemaal gebruik van zou ik zeggen!

 

Aanmelden VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

Om lid te kunnen worden van VVRLJ dient U uitgezonden te zijn geweest onder de vlag van het Regiment Limburgse Jagers (BLJ) danwel als Limburgse Jager individueel uitgezonden te zijn geweest.


Voor alle duidelijkheid: het lidmaatschap van VVRLJ is dus onafhankelijk van de veteranenstatus zoals die door de regering is vastgelegd. Overigens heeft op 1 november 2011 de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe veteranenwet, waardoor ook actief dienende militairen de veteranenstatus krijgen. Deze wet dient nog wel door de Eerste Kamer te worden goedgekeurd, maar omdat de Tweede Kamer unaniem van mening was dat dit doorgang moet vinden is de verwachting dat dit gaat snel zal worden ingevoerd.


Bij het lidmaatschap worden ook de partners en de achterban van veteranen betrokken.


Aanmelding als lid van de VVRLJ kan door het downloaden van het aanmeldingsformulier; Dit dient ingevuld en ondertekend te worden geretourneerd via mail of post (indien per mail bijvoorbeeld scannen ivm handtekening!). Adresgegevens vind u op het formulier. Als kandidaat-lid dient u de statuten en het huishoudelijk reglement door te nemen. Deze zaken vind u hier op de website. Na ontvangst van het verschuldigde lidmaatschapsgeld krijgt u schriftelijk antwoord op uw aanmelding waarin tenminste de ingangsdatum van uw lidmaatschap wordt vermeld. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 12,50 per jaar.


Download hier het aanmeldingsformulier (Word doc)

 

De ledenadministratie wordt gevoerd door de Sectie S1 van 42 BLJ.
U kunt hen bereiken via de mail VVRLJ@mindef.nl en per post:


Ledenadministratie VVRLJ,

RVS kazerne Postbus 33,

5688 ZG Oirschot

 

Missieverbanden

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Leden van de VVRLJ zijn ingedeeld via de missieverbanden. De structuur van het missieverband wordt bepaald door de missieverbanden zelf. Binnen een missieverband is er een kern van leden te zijn die coördinerend optreden. Elk missieverband stelt tweevertegenwoordigers aan die zitting hebben in de Ledenraad en daarmee het missieverband vertegenwoordigen. Naast de missieverbanden zal er ook een missieverband zijn voor veteranen die Individueel Uitgezonden zijn. Vanuit die missieverbanden kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten of reünies worden opgestart die dan weer door de vereniging samen met het missieverband kunnen worden gerealiseerd.


Hieronder vind u per missieverband de namen van de vertegenwoordigers.


Er is voor gekozen om niet via de website zichtbaar te maken wie bij welk missieverband is ingeschreven. Dit heeft onder andere te maken met uw privacy. Middels de vertegenwoordigers, maar ook via het inmiddels bekende mailadres van de vereniging kunt u altijd vragen naar dit soort informatie.


UNPROFOR (Dutchbat 4) - 1995 A cie Voormalig Joegoslavië - Ted Jansen, Bart Habets
dutchcoy4@vvrlj.nl
IFOR 1 - 1996 Bataljon Voormalig Joegoslavië - Hermsen, Hazenberg
ifor1@vvrlj.nl
SFOR 3 - 1997 pel B cie Voormalig Joegoslavië - Mario van Boven sfor3@vvrlj.nl
SFOR 4 - 1998 Bataljon Voormalig Joegoslavië - Dave Hoff sfor4@vvrlj.nl
SFOR 8 - 2000 A cie en B cie Voormalig Joegoslavië - Steenhuizen, Topelen sfor8@vvrlj.nl
KFOR 2 - VerkPel Kosovo - Theo Tummers kfor2@vvrlj.nl
SFOR 11 - 2001 Bataljon Voormalig Joegoslavië - Johan Bergsma sfor11@vvrlj.nl
SFOR 15 - 2003 C cie Voormalig Joegoslavië - Jan Bijl sfor15@vvrlj.nl
SFIR 3 - 2004 Bataljon Irak - Marc Jongejan sfir3@vvrlj.nl
ISAF TFE 3 - 2007 Bataljon Afghanistan - Rob Querido, Frans v Hoof tfe3@vvrlj.nl
ISAF TFE 8 - 2008 A cie Afghanistan - Grad Geven tfe8@vvrlj.nl
ISAF TFE 9 - 2009 B cie Afghanistan - Ruud Verhagen tfe9@vvrlj.nl
ISAF TFE 12 - 2010 Bataljon Afghanistan - Remy Erbé, HKS, Marijn Verbaant tfe12@vvrlj.nl
INDIVIDUEEL uitgezondenen Ferry Tummers indiv@vvrlj.nl
 
Meer artikelen...